У 2018 році використання природного газу в Україні збільшилось на 0,4 млрд куб. м

28.01.2019, 16:42:44

У 2018 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2017 роком збільшилось на 0,4 млрд куб. м (з 31,9 до 32,3 млрд куб. м, 1,3%).


Використання природного газу в Україні, 2017-2018 рр., млрд куб. м

Категорія споживачів
2017
2018
+/- %
Населення
11,2
10,6
-5,4%
Підприємства ТКЕ:
5,6
5,9
+5,4%
в т.ч. для населення
4,6
4,8
+4,3%
для бюджетних установ та промисловості*
1,0
1,1
+10,0%
Релігійні організації (прямі + ТКЕ)
0,019
0,02
+5,3%
Разом за сегментами, що підпадають під дію Положення про ПСО*
16,8
16,5
-1,8%
Бюджетні установи
0,5
0,5
0%
Промисловість
9,3
9,3
0%
Технологічні витрати (на видобування, транспортування та розподіл газу), виробництво скрапленого газу
4,4
4,7
+6,8%
Разом за сегментами, що не підпадають під дію Положення про ПСО*
14,0
14,5
+3,6%
Несанкціонований відбір, неоформлені обсяги, розбаланс
0,9
1,3
+44,4%
Разом
31,9
32,3
+1,3%
* Відповідно до Постанови КМУ від 19.10.2018 № 867 та Постанови КМУ від 22.03.2017 №187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», на виконання Закону України «Про ринок природного газу».
**Результати обчислень даних у таблиці та у тексті можуть не співпадати через математичне округлення чисел.

За сегментами ринку, що підпадають під дію Положення про ПСО, обсяги використання газу склали 16,5 млрд куб. м проти 16,8 млрд куб. м. роком раніше.

Протягом 2018 року побутові споживачі використали 10,6 млрд куб. м газу, що на 0,6 млрд куб. м менше, ніж у 2017 році (-5,4%).

Підприємства ТКЕ при виробництві теплової енергії для населення, використали 4,8 млрд куб. м газу, що на 0,2 млрд куб. м більше, ніж у 2017 році (4,3%).

Рівень використання газу релігійними установами та бюджетними організаціями змінився незначним чином та склав 20 та 500 млн куб. м відповідно.

За сегментами ринку, що не підпадають під дію Положення про ПСО, використання газу збільшилось на 0,5 млрд куб. м – з 14,0 до 14,5 млрд куб. м.

Виробничо-технологічні витрати на виробництво, транспортування та розподіл природного газу та виробництво скрапленого газу збільшились на 0,3 млрд куб. м – з 4,4 до 4,7 млрд куб. м.

Збільшення використання газу за цим напрямом пояснюється значним обсягом робіт з інтенсифікації видобування газу, які проводились Укргазвидобуванням у 2018 році.

Департамент з комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

File Attachment Icon
im.jpg