Засідання Науково-технічної ради


22 січня 2019 року

У Групі Нафтогаз схвалено Комплексний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2019 рік!

У зв’язку з новими викликами розвитку науково-технічної діяльності, які визначені у Політиці Компанії у сфері науково-технічного розвитку, що вимагають системного підходу до процедур формування та виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт підприємств Групи Нафтогаз, впровадження результатів у виробничу діяльність підприємств, визначення показників ефективності їх впровадження, а також забезпечення відповідного моніторингу було затверджено Регламент формування та організації виконання Комплексного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз.

22 січня 2019 року в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» відбулось перше засідання Науково-технічної ради у 2019 році. За результатами проведення НТР було вирішено:

1) Схвалити Комплексний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз на 2019 рік та рекомендувати затвердити його у встановленому порядку.

2) Рекомендувати Підприємствам Групи Нафтогаз включати в установленому порядку розроблення національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, до Комплексного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз на 2019 рік.

3) З метою налагодження єдиного системного підходу у питаннях формування технічної політики і стандартизації та координації управління науково-технічним прогресом у Групі Нафтогаз, а також полегшення проходження процедури залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій схвалено Перелік нормативних документів, які заплановано ввести, як обов’язкові до впровадження на підприємствах Групи Нафтогаз.

11 жовтня 2018 року

У приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розширене засідання Науково-технічної ради з розгляду питань щодо застосування сучасних інноваційних рішень інтенсифікації видобутку вуглеводнів (механічні, хімічні, теплові, комплексні, тощо).

Окрім доповідей з основної тематики, та інших питань, які відносяться до компетенції Науково-технічної ради Компанії, було презентовано інноваційні технології раннього виявлення та швидкого усунення аварійних витоків водних та енергетичних ресурсів (DMDA Ltd., MAYA M.I. Detection & Mapping of Underground Infrastructures Ltd.), та революційну технологію PRS-Neoloy (ТОВ СП “Газспецприлад”), що застосовується у будівництві ґрунтових доріг та широкому спектрі бетонних покриттів.

З доповідями виступили:

Дорон Авіталь (Ізраїль), генеральний директор компанії DMDA Ltd. - Технології раннього виявлення та швидкого усунення аварійних витоків водних та енергетичних ресурсів

Тупіцин Олег, технічний директор ТОВ СП “Газспецприлад” - Інноваційні рішення застосування PRS-Neoloy при будівництві ґрунтових доріг

Боровікова Тетяна Вікторівна, провідний інженер відділу інтенсифікації видобутку вуглеводнів УкрНДІгазу - Створення керамічного вибою з метою обмеження виносу глинисто-алевролітового матеріалу колектору (попередження руйнування) шляхом високотемпературного впливу на привибійну зону пласта

Красько Володимир Іванович, головний радник ПАТ “Укрнафта” - Аналіз роботи з впровадження методів інтенсифікації видобутку нафти і газу за 9 місяців 2018 рік по ПАТ “Укрнафта”

Міщук Богдан Михайлович, к.т.н., доцент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - Комплекс науково-обгрунтованих рішень для підвищення обсягів видобування вуглеводнів в Україні

Шумська Любов Петрівна, директор Полтавського коледжу нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка - Дуальна освіта як ефективна форма якісного кадрового забезпечення нафтогазових компаній.


  13 вересня 2018 року

  Продовжуючи тему інновацій у нафтогазовій галузі, 13 вересня 2018 року у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розширене засідання Науково-технічної ради з розгляду питань щодо застосування інноваційних рішень у процесі спорудження нафтових та газових свердловин (проектування, процес споруджування, консервація та освоєння, тощо).

  У засіданні взяли участь провідні вітчизняні підприємства, організації та наукові установи з проектування, спорудження та буріння свердловин (“Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації Україниˮ, “Спілка буровиків Україниˮ, ТОВ НВП “КАРАТ-БурСервісˮ, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, та підприємства Групи Нафтогаз).

  Під час засідання були обговорені питання щодо сучасних інноваційних рішень у процесі спорудження нафтових та газових свердловин, та вирішено максимально сприяти підвищенню рівня застосовуваних інноваційних технологій у виробничій діяльності Групи Нафтогаз.

  Визначено технічну доцільність реалізації проекту “Створення інформаційно-аналітичної системи обігу даних управління організаційно-технічними процесами” (ДП “Науканафтогаз”)

  Також особливу увагу приділено принципам багатостадійного і безперервного процесу навчання, розвитку і підвищення кваліфікації вітчизняних фахівців в закладах вищої освіти з багаторічним досвідом та відповідною історією і традиціями, інноваційним розвитком технологічного забезпечення ВНЗ, високим рівнем кваліфікації науково-педагогічних кадрів, що постійно розвивається, та підтримано рішення Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу щодо створення на його базі:
  - незалежного наукового експертного центру для оперативного вирішення проблемних питань спорудження нафтогазових свердловин;
  - незалежної цільової галузевої наукової лабораторії дослідження нових матеріалів і технологій спорудження свердловин.

  З доповідями виступили:

  Юрчак Олександр Володимирович, генеральний директор Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України (АППАУ)Великі компанії - як драйвер технологічного розвитку України. Участь в програмах руху “ІНДУСТРІЯ 4.0 в Україні”.
  Чудик Iгop Іванович, проректор з наукової роботи ІФНТУНГЯкісна нафтогазова освіта - передумова успішного розвитку галузі.
  Калинович Володимир Миколайович, директор ТОВ НВП “КАРАТ-БурСервісˮ – Актуальні питання екологічної безпеки спорудження свердловин.
  Осадца Володимир Романович, менеджер з похило-скерованого буріння АТ “УкргазвидобуванняˮБуріння похило-скерованих свердловин із застосуванням роторних керованих систем.
  Тершак Богдан Андрійович, директор Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики i екології – Сучасні композиційні тампонажні cyміші для забезпечення надійного кріплення свердловин.
  Ковальчук Ірина Федорівна, секретар Спілки буровиків України – Технологія збільшення коефіцієнту нафтогазовіддачі.
  Онищенко Сергій Миколайович, заступник начальника Департаменту метрології, КВП та автоматики АТ “Укргазвидобування” Впровадження системи моніторингу роботи свердловин АТ “Укргазвидобування”.
  Гунда Микола Васильович, заступник директора ДП “Науканафтогаз” Створення інформаційно-аналітичної системи обігу даних управління організаційно-технічними процесами.

  25 липня 2018 року

  У національній акціонерній компанії “Нафтогаз Україниˮ відбулося розширене засідання Науково-технічної ради за участю провідних світових інженірингових компаній.  У рамках реалізації Політики науково-технічного розвитку Національної акціонерної компанії “Нафтогаз Україниˮ 25 липня 2018 року у хед-офісі Компанії відбулося розширене засідання Науково-технічної ради з розгляду питань застосування інноваційних технологій у нафтогазовій галузі .

  У засіданні взяли участь провідні вітчизняні підприємства (АТ “Укргазвидобуванняˮ, УкрнДІГАЗ, ТОВ “Нафтогазхім Сервисˮ, ТОВ СП “Газспецприладˮ) а також представництва міжнародних корпорацій (Emerson Electric Company, Huawei, TUTKOVSKI PLC, Yokogawa Electric).

  Під час засідання були обговорені питання застосування інноваційних технологій у паливно-енергетичній сфері (smart wells, телеметрія, дистанційна діагностика, ПЗ з обробки сейсмічних даних, тощо.) Учасники заходу ділилися досвідом застосування програмного забезпечення та технологій таких гігантів галузі як Schlumberger та Halliburton у рамках всього виробничого циклу. Особливу увагу було приділено вирішенню складних геолого-геофізичних задач за допомогою новітніх технологій ГДС.

  Сторонами було досягнуто домовленості максимально сприяти залученню інноваційної складової на стадії проектування та впровадження у виробничій діяльності проектів, підвищенню рівня застосовуваних інноваційних технологій та техніки, що відповідають сучасному міжнародному досвіду.


    Детальніше з матеріалами доповідей можна ознайомитися за посиланнями:

  1. Нові технології Halliburton (США) для дослідження нафтогазових свердловин

  2. Застосування сучасних бездротових технологій для вирішення завдань нафтогазовидобувних Компаній

  3. Проекти компанії Huawei у нафтогазовій галузі

  4. Вирішення складних геолого-геофізичних задач за допомогою новітніх технологій ГДС

  5. Реалізація пілотного проекту по оптимізації роботи свердловин та системи збору, компримування та міжпромислового транспортування продукції з використанням програмного забезпечення РipeSim (технологія Schlumberger)

  6. Project Certainty, Operational Certainty, Plantweb, Roxar+Paradigm

  7. Постійно діючі геолого-технологічні 3D моделі родовищ АТ «Укргазвидобування»: від створення до практичного використання

  26 жовтня 2017 року

  У рамках 20-ї міжнародної конференції “Нафтогазовий комплекс України на шляху реформування, модернізації та розвитку“ (24-26 жовтня 2017р.) 26 жовтня 2017 р. відбувся науково-практичний семінар “Сучасні підходи та технології видобування і підвищення продуктивності свердловин та енергозбереження, енергоефективності нафтогазових процесів, та освоєння альтернативних енергетичних ресурсів на об’єктах нафтогазової інфраструктури” за участю членів науково-технічної ради Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” спільно з представниками від канадських компаній.  З вітальним словом до учасників семінару звернувся голова Секретаріату науково-технічної ради НАК «Нафтогаз України» Олександр Ковалко та Paul Ferensowicz, Branch Executive Lead Alberta Energy Regulator. На семінарі президенти канадських компаній Innopipe, An OilPro Company, Shelton Canada Corp., Valard Construction LP презентували діяльність своїх компаній, досвід реалізації проектів з видобутку в Україні, та запросили до співпраці представників українських компаній і наукових установ. Заступником директора ДП “Науканафтогаз” Миколою Гундою представлено презентації Політики науково-технічного розвитку Групи Нафтогаз України та Сучасні технологічні рішення – основа для швидкого нарощування видобутку вуглеводнів. З сучасними підходами до проведення геологорозвідувальних робіт в ПАТ “Укргазвидобування” виступили від ПАТ “Укргазвидобування” головний геолог Михайло Мачужак та заступник директора з питань геології Григорій Кашуба. Заслухано представників від ІФНТУНГ, ПолтНТУ, ДП “УКРНАУКАГЕОЦЕНТР”, ТОВ НВП “Енертекс”, ПАТ “Укртранснафта”, ПрАТ “Турбогаз”, ДП НВКГ “Зоря – Машпроект”, ТОВ НВП “Укргазгеоавтоматика” та інші. з презентаціями щодо сучасних підходів та технологій видобування і підвищення продуктивності свердловин, енергозбереження, енергоефективності нафтогазових процесів, та освоєння альтернативних енергетичних ресурсів на об’єктах нафтогазової інфраструктури.
  Впродовж засідання учасники проводили активні дискусії з доповідачами.

  За результатами проведення семінару було прийнято наступні рішення:

  1. Взяти до відома інформацію представників канадських компаній про співробітництво та можливості надання інжинірингових послуг у нафтогазовій галузі.

  2. Відмітити актуальність та інноваційну спрямованість сучасних підходів до проведення ГРР в ПАТ "Укргазвидобування", вдосконалення технологій та обладнання для забезпечення ефективності процесів видобутку і вимірювання вуглеводнів, застосування високоефективних технологій та обладнання в реалізації проектів модернізації об’єктів нафтогазової інфраструктури.

  3. Рекомендувати ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”, ПАТ “Укртранснафта”, ПАТ “Укрнафта”, ПАТ “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” дотримуватися вимог міжнародних та європейських стандартів і застосовувати кращі практики у виробничій діяльності, а також здійсненні заходів з переоснащення виробництв сучасними ресурсозберігаючими обладнанням та ефективними доступними технолоґіями на всіх етапах виробничого процесу.

  3. Рекомендувати ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”, ПАТ “Укртранснафта”, ПАТ “ДАТ “Чорноморнафтогаз” та ДП “Науканафтогаз” розглянути питання можливої співпраці з канадськими компаніями.

  4.Рекомендувати ПАТ “Укргазвидобування” разом із Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу розглянути питання доцільності розроблення програми конвертації дизельних силових приводів на об’єктах нафтогазової інфраструктури на дешевші альтернативні палива з метою економії паливно-мастильних матеріалів.

  4. Рекомендувати ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” разом з ПрАТ “Турбогаз” розглянути питання доцільності розроблення програми впровадження Детандер Генераторних Установок на об’єктах ГТС України.

  5. Рекомендувати підприємствам надавати інформацію про свою діяльність на адресу ДП "Науканафтогаз" (поштову та/або веб сайт http://www.naukanaftogaz.com (розділ новини)) для подальшого її внесення до "Інформаційного каталогу для вибору та використання сучасних техніко-технологічних рішень у нафтогазовій галузі".

  Більш детально ознайомитися з компаніями, які взяли участь у заході з доповідями можна за цими посиланнями:

  ПАТ «Укргазвидобування»http://ugv.com.ua/office@ugv.com.ua
  ПАТ «Уктранснафта»https://www.ukrtransnafta.com/ office @ukrtransnafta.com
  ДП «Науканафтогаз»http://www.naukanaftogaz.com/info@naukanaftogaz.com
  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуhttps://www.nung.edu.ua/rector@nung.edu.ua
  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюкаpntu.edu.uavstup@ pntu.edu.ua
  ДП “УКРНАУКАГЕОЦЕНТР”http://geocenter.pp.uapoltava@ukr.net
  ПрАТ “Турбогаз”www.turbogaz.com.uaturbogaz@ukr.net
  oao@turbogaz.kharkov-ua.com
  ДП НВКГ “Зоря – Машпроект”http://zmturbines.comoffice@zorya.com.ua
  ТОВ-НВП "Укргазгеоавтоматика"https://geonorma.com.ua/market@geonorma.com.ua
  Alberta Energy Regulatorwww.aer.cainquiries@aer.ca
  Innopipe, An OilPro Companyhttps:// oilpro.cainfo@ oilpro.ca
  Shelton Canada CorpSheltonpetroleum.comsheltoncdn@look.ca
  Valard Construction LP www.valard.comCorpcomm@valard.com

  5 вересня 2017 року

  Напередодні професійного свята – Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, 5 вересня 2017 року у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розширене засідання Науково-технічної ради за темою «Застосування інноваційних технологій при спорудженні свердловин на родовищах». Серед присутніх фахівців захід відвідали представники провідних вітчизняних профільних підприємств (ПАТ «Укргазвидобування», ДАТ «Чорноморнафтогаз», ТОВ «НТП «Бурова техніка», ТОВ «КУБ-ГАЗ», ПАТ «УКРНАФТА» та інші), а також офісу транснаціональної корпорації Siemens в Україні.  Під час засідання були підняті питання щодо використання сучасних методів буріння глибоких свердловин на родовищах України, відновлення ліквідованих свердловин, автоматизації технологічних процесів на родовищах та актуальних розробок у створенні бурових розчинів тощо. Також був обговорений поточний стан і перспективи нормування та стандартизації технологічних процесів будівництва свердловин на нафту і газ.  ДП «Науканафтогаз» було презентовано Електронний каталог сучасних техніко-технологічних рішень у нафтогазовому комплексі. Каталог розглядається як сучасна інформаційно-довідкова електронна платформа для покращення знань про техніку, технології та матеріали під час формування проектних, техніко-технологічних рішень і планів їх закупівель. Вітчизняним та провідним зарубіжним підприємствам та компаніям рекомендовано надавати інформацію про матеріали, обладнання та послуги для нафтогазового сектору України для подальшого розміщення в електронному каталозі.

  Враховуючи постійно зростаючі вимоги до якості виконання бурових робіт, підготовка, підвищення кваліфікації та міжнародна сертифікація фахівців стає необхідною умовою реалізації виконання завдань збільшення видобутку вуглеводнів в Україні. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ) готовий до тісної співпраці з усіма підприємствами НАК «Нафтогаз України» в рамках створеного тренажерного бурового центру, що сприяє підвищенню кваліфікації та міжнародній сертифікації працівників нафтогазової галузі згідно зі стандартами International Well Control Forum – IWCF. ІФНТУНГ вніс пропозиції щодо налагодження співпраці із видобувними компаніями для проведення робіт по відновленню програмного забезпечення та модернізації технічних елементів тренажера-імітатора DRILLSIM 5000.
  22 серпня 2017 року

  Засідання НТР з розгляду питань щодо вимог до проектів облаштування родовищ вуглеводнів, об’єктів газотранспортної інфраструктури та підземного зберігання газу  22 серпня 2017 року у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розширене засідання Науково-технічної ради з розгляду питань щодо вимог до проектів облаштування родовищ вуглеводнів, об’єктів газотранспортної інфраструктури та підземного зберігання газу, у відповідності до національних, міжнародних та європейських стандартів тощо .

  У засіданні взяли участь провідні вітчизняні підприємства з проектування, будівництва та виготовлення обладнання ГТС (ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ», Інститут промислової екології, ПАТ «Укргазпроект», ПАТ «УкрНДІінжпроект», ПАТ «Сумське машинобудівне НВО», та інші).  Під час засідання були обговорені питання щодо зобов’язання України дотримуватися екологічних директив ЄС, поточного стану і перспектив нормування та стандартизації в частині будівництва нафтогазових об’єктів та вдосконалення екологічних характеристик газотурбінних компресорних агрегатів при використанні систем каталітичного очищення вихлопних газів. Учасники Науково-технічної ради висловили занепокоєння проблематикою у сфері проектування об’єктів газотранспортної інфраструктури. Проектно-вишукувальним організаціям було рекомендовано здійснювати проведення інженерно-будівельного проектування з урахуванням вимог міжнародних та європейських стандартів та кращих практик.


  12 липня 2017 року

  Засідання НТР з питаннь ефективності застосування новітніх технологій при проведенні геологорозвідувальних робіт

  12 липня 2017 року у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відбулося розширене засідання Науково-технічної ради, на якому розглянуто питання ефективності застосування новітніх технологій при проведенні геологорозвідувальних робіт (сейсморозвідка за технологією 3D, гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка, геохімічні дослідження, радіо-тепловізорна технологія тощо).

  Окрім постійних членів НТР, у заході також взяли участь представники міжнародних (РУП ПО «Белоруснефть», Cadogan Petroleum Plc, ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ») та вітчизняних (ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Вікоіл ЛТД», ТОВ «ГЕОЮНІТ» та інші ) профільних видобувних компаній, наукових установ та закладів, а також делегати від Посольства Королівства Норвегії в Україні, канадсько-української та норвезько-української торгово-промислових палат.

  Впродовж засідання учасники виступали з доповідями, проводили активні дискусії з порушених питань, а саме: відповідність до вимог міжнародних та європейських стандартів у проведенні робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів; розвиток власного потенціалу видобутку енергетичних ресурсів та залучення інвестицій в галузь; недискримінації участі всіх зацікавлених сторін при закупівлі послуг з виконання геологорозвідувальних робіт; необхідності проведення постійного моніторингу застосування сучасних технологій та обладнання під час проведення робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів для досягнення отримання якісних результатів. З метою вивчення кращих практик проведення сейсморозвідувальних робіт та застосування інших додаткових геофізичних методів, у тому числі геохімічних, біолокаційних та інших досліджень, акцентовано увагу на необхідності встановлення більш тісної співпраці з провідними світовими компаніями, використовуючи можливості посольств та торгово-промислових палат.

  Наголошено на тому, що сейсморозвідувальні роботи є основним методом розвідувальної геофізики, що використовується для пошуку і розвідки родовищ нафти і газу. Проведення сейсморозвідувальних робіт різного ступеню детальності передбачено галузевим стандартом ГСТУ 41-00032626-00-011-99 «Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ», а також іншими нормативними документами , у тому числі затвердженими ДКЗ України. Разом з тим, складні поверхневі та геологічні умови, фізичні та технологічні обмеження методів пошуків вуглеводнів, у тому числі і сейсморозвідувальних робіт, не завжди дозволяють за їх результатами однозначно вирішити складні пошуково-розвідувальні геологічні задачі. Приймаючи до уваги цей недолік згаданими нормативними документами передбачено, за потреби, проведення додаткових геофізичних методів, а також геохімічні, біолокаційні та інші дослідження та їх комплексування. Такі додаткові методи та дослідження є допоміжними заходами, що спрямовані на підвищення точності прогнозування нафтогазоносності геологічного розрізу за даними сейсморозвідки.

  За результатами проведення засідання було прийнято наступні рішення:

  1. Якість проведення робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів та отриманих результатів повинні відповідати вимогам міжнародних та європейських стандартів та кращих практик.
  2. Постійно проводити моніторинг застосування сучасних світових технологій та технік під час проведення робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів, здійснювати порівняння з фактично отриманими результатами та надавати рекомендації щодо їх використання.
  3. Сейсморозвідувальні методи досліджень є ключовими геофізичними методами під час проведення геологорозвідувальних робіт на нафту та газ. За їх результатами обґрунтовуються обсяги пошукового та розвідувального буріння.
  4. Нарощування видобутку вуглеводнів, на сьогодні, можливе за рахунок пошуку та освоєння нових неантиклінальних типів пасток, що потребує застосування новітніх більш складних методик сейсморозвідувальних робіт.
  5. При здійсненні робіт з пошуку і розвідки покладів вуглеводнів в складних геологічних та поверхневих умовах доцільно розглядати додаткове застосування інших геофізичних методів (у тому числі: гравірозвідки, магніторозвідки, електророзвідки, геохімічні дослідження, радіо-тепловізійної технології тощо) та їх комплексування в залежності від завдань, які ставляться перед дослідженнями.
  6. Рекомендувати ДП «Науканафтогаз» продовжувати розвивати та наповнювати геолого-геофізичною інформацією бази даних.
  7. Рекомендувати ПАТ «Укргазвидобування» та ДП «Науканафтогаз» внести пропозиції щодо перегляду галузевого стандарту ГСТУ 41-00032626-00-011-99.
  8. Рекомендувати ПАТ «Укргазвидобування» разом із базовими навчальними закладами (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) розробити і затвердити програму підготовки та перепідготовки кадрів на 2017-2020 рр. з метою розвитку високопрофесійного кадрового потенціалу.


  Більш детально ознайомитися з доповідями та презентаціями учасників розширеного засідання Науково-технічної ради НАК «Нафтогаз України» можна за цими посиланнями:
  Норвезько -Українська Торгова палатаhttp://nucc.no/post@nucc.no
  Посольство Королівства Норвегіїhttps://www.norway.no/en/ukraine/projectkyiv@mfa.no
  Канадсько -Українська Торгова палатаhttp://www.cucc.ca ukraine@cucc.ca
  ПАТ «Укргазвидобування»http://ugv.com.ua/office@ugv.com.ua
  ПАТ «Укрнафта»https://www.ukrnafta.com/info@ukrnafta.com
  ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»http://utg.ua/forletter@utg.ua
  ДП «Науканафтогаз»http://www.naukanaftogaz.com/info@naukanaftogaz.com
  Київський національний університет імені Тараса Шевченкаhttp://www.univ.kiev.ua/office.chief@univ.net.ua
  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газуhttps://www.nung.edu.ua/rector@nung.edu.ua
  Український державний геологорозвідувальний інститутhttp://ukrdgri.gov.ua/uk/ukrdgri@ukrdgri.gov.ua
  Інститут геологічних наук НАН Україниhttp://igs-nas.org.ua/Havryliuk.R@nas.gov.ua
  Державне геологічне підприємство «Укргеофізика»http://www.ukrgeofizika.kiev.ua/info@ukrgeofizika.kiev.ua
  РУП ПО «Белоруснефть»http://www.belorusneft.bycontact@beloil.by
  ТОВ «ЕСКО-ПІВНІЧ»http://esco-pivnich.cominfo@esco-pivnich.com
  Інститут геофізики НАН України http://www.igph.kiev.uaearth@igph.kiev.ua
  ТОВ «ГЕОЮНІТ»https://geoyunit.prom.uaoffice@geounit.com.ua
  ГК «ГеоАльянс»http://geo-alliance.com.ua/uk/company@geo-alliance.com.ua
  Смарт Энерджи ОООhttps://smart-energy.com.ua/ua/info@smart-holding.com
  ДЕПРОІЛ ЛТДhttp://www.deproil.comntk.deproil.ltd@gmail.com
  Спеціальний центр аерокосмічних технологій «Центавр»http://www.tsentavr.comtsentavr.ua@gmail.com
  Cadogan Petroleum Plchttp://www.cadoganpetroleum.com/info@cadoganpetroleum.com
  ТОВ «Вікоіл ЛТД»http://www.vikoil.com/reception@vikoil.net
  ТОВ «Бренд-Вік ЛТД»http://www.brend-vikltd.com/ua/office@brend-vikltd.com
  TetraSeis Inkhttp://www.tetraseis.com/info@tetraseis.com
  ТОВ «Перша Українська газонафтова Компанія» 1uguc@ukr.net
  ТОВ «Компанія АСД» 2322861@I.ua
  ТОВ «СИСТЕМОЙЛІНЖЕНЕРИНГ» sistemoil2015@ukr.net