Заходи з енергозбереження


Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” реалізує послідовну політику стосовно забезпечення реалізації державної стратегії у сфері раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, енергоефективності та впровадження альтернативної енергетики дочірніми підприємствами та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких Компанії належать пакети акцій (частки, паї) (далі - підприємства Компанії).
З метою підвищення енергоефективності технологічних процесів видобутку, транспортування та розподілу нафти та природного газу Компанія формує коротко- та довгострокові програми впровадження енергозберігаючих заходів.

На сьогодні Компанією розроблено та реалізується “Програма підвищення енергоефективності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2015-2020 роки” (затверджено наказом Компанії від 01.10.15 №329).

У результаті впровадження заходів Програми підприємствами Компанії в продовж 2015-2020 років планується досягти економії паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 892,9 тис. т. у. п. (625,03 тис. т.н.е.) у тому числі:
- природного газу – 718,18 млн м3;
- електричної енергії – 88,61 млн кВт*год;
- теплової енергії – 168,90 тис.Гкал.

Впровадження заходів Програми підвищення енергоефективності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2015-2020 роки дасть можливість знизити рівень питомих витрат енергоресурсів підприємствами Компанії орієнтовно на 20% порівняно з базовим 2014 роком.

За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів згідно з завданнями Програми підвищення енергоефективності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2015-2020 роки (далі - Програма енергоефективності) та програм енергозбереження підприємств Компанії за 9 місяців 2018 року досягнута економія паливно-енергетичних ресурсів у обсязі 204,160 тис. т.у.п., (142,92 тис. т.н.е.) в тому числі:
- 156,882 млн м3 природного газу,
- 23,848 млн кВт.год електроенергії,
- 77,078 тис. Гкал теплової енергії.
Загальна вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів за 9 місяців 2018 року склала 1414744,297 млн грн (з ПДВ).

* * * * *
За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів згідно з завданнями Програми підвищення енергоефективності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2015-2020 роки (далі - Програма енергоефективності) та програм енергозбереження підприємств Компанії за 1 півріччя 2018 року досягнута економія паливно-енергетичних ресурсів у обсязі 123,614 тис. т.у.п., (86,53 тис. т.н.е.) в тому числі:
- 93,688 млн м3 природного газу,
- 14,658 млн кВт.год електроенергії,
- 54,876 тис. Гкал теплової енергії.
Загальна вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів за 1 півріччя 2018 року склала 789,19 млн грн (з ПДВ).

* * * * *
За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів згідно з завданнями Програми підвищення енергоефективності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2015-2020 роки (далі - Програма енергоефективності) та програм енергозбереження підприємств Компанії за І квартал 2018 року досягнута економія паливно-енергетичних ресурсів у обсязі 61,907 тис. т.у.п. (43,335 тис. т.н.е.) в тому числі:
- 44,869 млн м3 природного газу,
- 11,340 млн кВт.год електроенергії,
- 32,714 тис. Гкал теплової енергії.

Загальна вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів за І квартал 2018 року склала 383 246 тис. грн (з ПДВ).

* * * * *
За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів згідно з завданнями Програми підвищення енергоефективності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2015-2020 роки (далі - Програма енергоефективності) та програм енергозбереження підприємств Компанії за 12 місяців 2017 року досягнута економія паливно-енергетичних ресурсів у обсязі 331,844 тис. т.у.п. (232,291 тис. т.н.е.) в тому числі:
- 253,672 млн м3 природного газу,
- 54,554 млн кВт.год електроенергії,
- 98,834 тис. Гкал теплової енергії.

Загальна вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів за 12 місяців 2017 року склала 1981081,848 тис. грн (з ПДВ).

* * * * *
За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів згідно з завданнями Програми енергоефективності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” на 2015-2020 роки (далі - Програма енергоефективності) та програм енергозбереження підприємств Компанії за 12 місяців 2016 року досягнута економія паливно-енергетичних ресурсів у обсязі 306,791 тис. т.у.п., в тому числі:
- 240,102 млн м3 природного газу,
- 25,559 млн кВт.год електроенергії,
- 105,960 тис. Гкал теплової енергії,
- 1,314 тис. т.у.п. інших видів палива.

Загальна вартість зекономлених паливно-енергетичних ресурсів за 12 місяців 2016 року склала 1582800,79 тис. грн (з ПДВ).

* * * * *
За рахунок впровадження енергозберігаючих заходів згідно з завданнями Програми підвищення енергоефективності та програм енергозбереження підприємств Компанії за 12 місяців 2015 року було досягнуто економію паливно-енергетичних ресурсів у обсязі 252,172 тис. т.у.п., в тому числі:
- 192,859 млн м3 природного газу,
- 24,891 млн кВт.год електроенергії,
- 108,550 тис. Гкал теплової енергії,
- 1,290 тис. т.у.п. інших видів палива.