Постачальник «останньої надії»


Постачання природного газу постачальником «останньої надії»

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, постачальником «останньої надії» є визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.12.15 №1307-р Національну акціонерну компанію «Нафтогаз України» визначено постачальником «останньої надії» строком на три роки.

Умови та порядок постачання природного газу Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», як постачальником «останньої надії»

Відповідно до статті 15 Закону України «Про ринок природного газу», у разі якщо постачальника ліквідовано, визнано банкрутом, його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано або її дію зупинено, а також в інших випадках, передбачених правилами для постачальника "останньої надії", постачання природного газу споживачу здійснюється у порядку, визначеному правилами для постачальника "останньої надії", та на умовах типового договору постачання постачальником "останньої надії", що затверджується Регулятором.

Договір постачання між постачальником "останньої надії" і споживачем вважається укладеним з моменту початку фактичного постачання природного газу такому споживачу.

Постачальник "останньої надії" визначається Кабінетом Міністрів України строком на три роки за результатами конкурсу, проведеного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 3 Розділу V Правил постачання природного газу передбачений вичерпний перелік випадків, в яких постачання природного газу споживачу може здійснюватися постачальником «останньої надії», а саме:
- у діючого постачальника відсутній або не достатній ресурс природного газу для забезпечення споживача в необхідних обсягах на відповідний період;
- між діючим постачальником та споживачем розірваний договір на постачання природного газу або призупинений у частині постачання природного газу на відповідний період, при цьому споживач не встиг оформити договірні відносини з новим постачальником чи новий постачальник не встиг оформити підтверджений обсяг природного газу споживачу;
- діючого постачальника визнано банкрутом у встановленому порядку, або він припинив свою господарську діяльність з інших причин, або його вже ліквідовано;
- діючий постачальник більше не має права на постачання природного газу у випадку, якщо його ліцензія на постачання скасована або її дія призупинена Регулятором;
- діючий постачальник своєчасно не оформив підтверджені обсяги природного газу по споживачу на відповідний період (за умови, що споживачем дотримані зобов'язання за договором на постачання природного газу) та по споживачу вже розпочаті чи здійснені заходи з припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС.

При цьому наголошуємо, що закінчення строку дії договору постачання природного газу, укладеного з попереднім постачальником природного газу, не є підставою для звернення до постачальника «останньої надії».

Непроведення вчасно бюджетними організаціями процедури закупівлі природного газу в порядку, передбаченому Законом України «Про здійснення державних закупівель» на наступний період газопостачання також не є підставою для постачання таким споживачам природного газу Компанією як постачальником «останньої надії».

У разі достатності умов для звернення споживачів до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» як до постачальника «останньої надії», такий споживач повинен надати до Компанії, в залежності від підстав звернення, документи, які б підтверджували факт ліквідації діючого постачальника чи визнання його банкрутом, анулювання/зупинення ліцензії постачальника чи довідку від оператора газотранспортної системи про повну відсутність у постачальника ресурсу природного газу.

Для укладання договору з Компанією як постачальником «останньої надії», споживач надає документальне підтвердження відсутності заборгованості перед попереднім постачальником природного газу.

Заява-приєднання, передбачена пунктом 6 розділу V Правил постачання природного газу, заповнюється споживачем та надсилається поштою на адресу Компанії.

Форми заяви-приєднання і Типового договору затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2501. З постановою та посиланнями на відповідні документи ви можете також ознайомитись за цим посиланням.

Датою приєднання до умов договору постачання природного газу постачальником «останньої надії» вважається дата фактичної реєстрації в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» оригінального примірнику заяви-приєднання.


* * * * *
Ціна природного газу, за якою постачальник «останньої надії» постачає природний газ споживачам

Згідно з статтею 15 Закону України «Про ринок природного газу» ціна природного газу, що постачається постачальником «останньої надії», не повинна обмежувати конкуренцію на ринку природного газу і встановлюється на підставі правил для визначення ціни природного газу, який постачається постачальником «останньої надії», що затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор).

Ціна природного газу, за якою постачальник «останньої надії» постачає природний газ споживачу, повинна бути не вище ніж на 5 % від максимальної ціни, яка склалась на ринку природного газу за попередній місяць (пункт 11 розділу V Правил постачання природного газу, затверджених постановою Регулятора від 30.09.2015 № 2496).

Відповідно до змін, внесених постановою НКРЕКП від 11.08.16 №1481 до Правил постачання природного газу, затверджених постановою Регулятора від 30.09.2015 № 2496, ціна природного газу, за якою постачальник «останньої надії» постачає природний газ споживачу, повинна бути не вище ніж на 20 % від максимальної ціни, яка склалась на ринку природного газу за попередній місяць.

В рамках здійснення моніторингу рівнів цін на ринку природного газу Регулятор щомісячно розміщує на своєму офіційному сайті інформацію щодо максимальної ціни на природний газ, яка склалась на ринку природного газу для споживачів.

За результатами проведеного моніторингу Регулятором на своєму офіційному сайті за адресою http://www.nerc.gov.ua/ зазначено, що максимальна ціна на природний газ (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами), яка склалась на ринку природного газу для споживачів, які не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758, складала:
- у січні 2016 року - 6 612,84 грн за 1000 куб. м;
- у лютому 2016 року - 6 745,10 грн за 1000 куб. м;
- у березні 2016 року - 6745,10 грн за 1000 куб. м;
- у квітні 2016 року - 6779,60 грн за 1000 куб. м.

За результатами проведеного моніторингу Регулятором на своєму офіційному сайті http://www.nerc.gov.ua зазначено, що максимальна ціна на природний газ (без урахування тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами), яка склалась на ринку природного газу для споживачів, які не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (відносини у перехідний період), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758 та Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 187 (зі змінами та доповненнями), складала:
- у травні 2016 року - 8135,52 грн. за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у червні 2016 року - 8135,52 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у липні 2016 року - 8135,52 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у серпні 2016 року - 8135,52 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у вересні 2016 року - 8340,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у жовтні 2016 року - 8519,04 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у листопаді 2016 року - 8622,24 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у грудні 2016 року - 9228,58 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у січні 2017 року - 10 806,12 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у лютому 2017 року - 11 034,73 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у березні 2017 року - 11 034,73 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у квітні 2017 року - 11 022,01 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у травні 2017 року - 11 022,01 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у червні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у липні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у серпні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у вересні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у жовтні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у листопаді 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у грудні 2017 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у січні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у лютому 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у березні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у квітні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у травні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у червні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у липні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ);
- у серпні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м (з ПДВ).

Враховуючи зазначене, НАК «Нафтогаз України» як постачальник «останньої надії» інформує, що ціна природного газу (без урахування податку на додану вартість, тарифів на транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами) складала (складає):
- у лютому 2016 року - 6 943,48 грн за 1000 куб. м;
- у березні 2016 року - 7 082,35 грн за 1000 куб. м;
- у квітні 2016 року - 7 082,35 грн за 1000 куб. м;
- у травні 2016 року - 7 118,58 грн за 1000 куб. м;
- у червні 2016 року - 7 118,58 грн за 1000 куб. м;
- у липні 2016 року - 7 118,58 грн за 1000 куб. м;
- у серпні 2016 року - 7 118,58 грн за 1000 куб. м;
- у вересні 2016 року - 7 118,58 грн за 1000 куб. м;
- у жовтні 2016 року - 7297,50 грн за 1000 куб. м;
- у листопаді 2016 року - 7454,16 грн за 1000 куб. м;
- у грудні 2016 року -8622,24 грн за 1000 куб. м;
- у січні 2017 року - 9228,58 грн за 1000 куб. м;
- у лютому 2017 року - 10 806,12 грн за 1000 куб. м;
- у березні 2017 року - 11 034,73 грн за 1000 куб. м;
- у квітні 2017 року - 11 034,73 грн за 1000 куб. м;
- у травні 2017 року - 11 022,01 грн за 1000 куб. м;
- у травні 2017 року - 11 022,01 грн за 1000 куб. м;
- у червні 2017 року - 11 022,01 грн за 1000 куб. м;
- у липні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у серпні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у вересні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у жовтні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у листопаді 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у грудні 2017 року - 11 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у січні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у лютому 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у березні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у квітні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у травні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у червні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у липні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у серпні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м;
- у вересні 2018 року - 12 500,00 грн за 1000 куб. м.