Реформа корпоративного урядування


Реформа корпоративного урядування Нафтогазу почалась в 2015 році. Дорожньою картою реформи став розроблений експертами та юридичними радниками План дій з корпоративного урядування (ПДКУ). Варто сказати, що реформа Нафтогазу дала старт також реформі корпоративного урядування всіх державних підприємств України.

Реформа має на меті впровадження правил та процедур, що відповідають найкращим світовим практикам та забезпечують захист прав власника, наявність повноцінних та ефективних органів управління, чіткий розподіл повноважень, функціонування системи внутрішнього контролю, усунення політичного впливу та створення рівних з комерційними компаніями умов на ринку, що відповідає Принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

ОСНОВНИМИ ПЕРЕДУМОВАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЄЇ МЕТИ, Є:
- усунення політичного втручання в управління компанією;
- утворення наглядової ради із більшістю незалежних директорів;
- наділення наглядової ради необхідним обсягом повноважень, що включає затвердження стратегії, фінансових планів, призначення виконавчого органу;
- побудова ефективної системи внутрішнього контролю, яка має замінити існуючі неефективні державні контролі;
- визначення статусу майна компанії, включаючи акції товариств, акціонером яких є компанія.


* * * * *
Звіт ОЕСР за результатами моніторингу реалізації реформи корпоративного управління у державних компаніях України