Тарифи на транспортування, розподіл і зберігання газу


Відповідно до норм статті 3 Закону України «Про ринок природного газу» (далі – Закон), який введено в дію з 01 жовтня 2015 року, ринок природного газу України функціонує на засадах вільної добросовісної конкуренції, крім діяльності суб'єктів природних монополій.
Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор, НКРЕКП):
- розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема, порядки (методики) формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів для суб'єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг, а також для інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом;
- встановлює державні регульовані ціни і тарифи на товари (послуги) суб'єктів природних монополій та інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо відповідні повноваження надані Регулятору законом.
Відповідно до статті 4 Закону до компетенції Регулятора на ринку природного газу належать, зокрема, затвердження та оприлюднення у встановленому порядку методології визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, методологій визначення тарифів на послуги розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу відповідно до статті 48 цього Закону, на послуги установки LNG та встановлення тарифів, які повинні забезпечити необхідні інвестиції в газотранспортні та газорозподільні системи, газосховища, а також установку LNG.
При цьому рішення Регулятора про встановлення тарифів на послуги транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу, послуги установки LNG підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на веб-сайті Регулятора.

Тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу з газотранспортної системи, розташованих на державному кордоні України
Відповідно до постанови НКРЕКП від 29.12.15 №3158 (із змінами і доповненнями) з 01 січня 2016 року установлено Публічному акціонерному товариству «Укртрансгаз» тарифи на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу з газотранспортної системи, розташованих на державному кордоні України, та норми забезпечення витрат газу на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати природного газу для точок виходу, що наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
ТАРИФИ
на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для точок входу і точок виходу, розташованих на державному кордоні України, та норми забезпечення витрат газу ПАТ «Укртрансгаз» на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати природного газу, які визначаються в натуральному виразі залежно від обсягів транспортування для точок виходу
№ з/п
Назва точки входу в газотранспортну систему України / точки виходу з газотранспортної системи України
Тариф для точки входу
Тариф для точки виходу
Норми забезпечення витрат газу на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати природного газу для точок виходу
дол. США
дол. США
відсотки
за 1000 куб. м
на добу без ПДВ
за 1000 куб. м
на добу без ПДВ
1
Ананьїв
-
16,74
1,73%
2
Берегдароц
12,47
-
-
3
Берегове
-
31,03
2,58%
4
Будінце
12,47
-
-
5
Валуйки
12,47
-
-
6
Германовичі
12,47
-
-
7
Гребеники (АТІ)
-
16,74
1,73%
8
Гребеники (ШДКРІ)
-
21,33
2,01%
9
Дроздовичі
-
25,73
1,91%
10
Кобрин
12,47
-
-
11
Мозир
12,47
-
-
12
Олексіївка
-
32,16
2,65%
13
Орлівка
-
23,12
2,11%
14
Писарівка 1400
12,47
-
-
15
Суджа 1200
12,47
-
-
16
Суджа 1400
12,47
-
-
17
Текове
-
28,99
2,46%
18
Ужгород
-
32,80
2,69%
19
Устилуг
12,47
25,73
1,91%
Джерело: рівні тарифів для ПАТ «Укртрансгаз» на послуги транспортування природного газу транскордонними газопроводами для точок входу і точок виходу з 01 січня 2016 року, розміщені на офіційному веб-сайті Регулятора за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=18343.

Тарифи на послуги транспортування природного газу для споживачів України для точок входу і точок виходу

Відповідно до постанови НКРЕКП від 28.03.17 № 348 (із змінами і доповненнями) з 01 квітня 2017 року установлено Публічному акціонерному товариству «Укртрансгаз» тарифи на послуги транспортування природного газу для споживачів України для точок входу і точок виходу, рівні яких наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
ТАРИФИ
на послуги транспортування природного газу для споживачів України для точок входу до газотранспортної системи та точок виходу з газотранспортної системи
ПАТ «Укртрансгаз»
№ з/п
Назва точки входу в газотранспортну систему/точки виходу з газотранспортної системи
Тариф для точки входу
Тариф для точки виходу
грн за 1000 куб. м
на добу без ПДВ
грн за 1000 куб. м
на добу без ПДВ
1
Точки входу з фізичним розташуванням родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел
296,80
-
2
Віртуальні точки входу з газорозподільної системи чи групи газорозподільних систем (місце надходження газу від газодобувних підприємств чи виробників біогазу, підключених до газорозподільної системи)
296,80
-
3
Віртуальні точки входу з групи газовидобувних підприємств
296,80
-
4
Віртуальні точки у підключенні з газосховищами або з групами газосховищ
0,00
0,00
5
Точки з фізичним розташуванням до/з газосховищ
0,00
0,00
6
Віртуальна точка, в якій відбувається передача природного газу
0,00
0,00
7
Віртуальна точка виходу для операцій оператора газотранспортної системи, пов'язаних із закупівлею оператором газотранспортної системи природного газу для власних потреб та виробничо-технологічних витрат
-
0,00
Джерело: додаток до постанови НКРЕКП від 28.03.17 № 348 (із змінами і доповненнями).

Рівні тарифів для ПАТ «Укртрансгаз» на послуги транспортування природного газу для споживачів України для точок входу до газотранспортної системи та точок виходу з газотранспортної системи з 01 квітня 2017 року, розміщені на офіційному веб-сайті Регулятора за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=24350.

Тарифи на послуги розподілу природного газу
Рівні тарифів на послуги розподілу природного газу, установлені Регулятором з 01 квітня 2017 року у розрізі Операторів ГРМ розміщені на офіційному веб-сайті Регулятора за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=16447.


Тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору)
природного газу в підземних сховищах газу
Одночасно інформуємо, що на сьогодні діють установлені постановою Регулятора від 26.06.13 №741 (із змінами і доповненнями) тарифи для Публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз», без урахування ПДВ:
на закачування природного газу - в розмірі 32,90 грн. за 1000 м3;
на зберігання природного газу - в розмірі 46,20 грн. за 1000 м3;
на відбір природного газу - в розмірі 32,90 грн. за 1000 м3.

Методологія тарифоутворення в газовому секторі
Крім того повідомляємо, що Регулятором оприлюднено шляхом розміщення на своєму веб-сайті у розділі «Методологія тарифоутворення в нафтогазовому комплексі» (за посиланням: http://www.nerc.gov.ua/?id=16118) нормативно-правові акти, зокрема:
Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання, затверджена постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2517 (із змінами і доповненнями);
Методика визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затверджена постановою НКРЕКП від 25.02.16 № 236 (із змінами і доповненнями);
Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, затверджена постановою НКРЕКП від 13.06.16 № 1131 (із змінами і доповненнями).