Енергоефективність

Енергоефективність бюджетних організацій

НАК “Нафтогаз України” розробив концепцію укладання енергосервісних договорів на основі ЕСКО-моделі.  Основний фокус документу —  підвищення енергоефективності в організаціях та установах, що фінансуються з державного та/або місцевого бюджетів.

Наразі впровадження комплексних заходів з енергоефективності на основі ЕСКО-моделі за участю Нафтогазу, на жаль, неможливе. Воно потребує внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють укладання енергосервісних договорів в бюджетній сфері.

Детальніше

Енергетичний менеджмент Групи Нафтогаз

В НАК «Нафтогаз України» впроваджено систему енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001:2018.

НАК «Нафтогаз України» та підприємства Групи Нафтогаз постійно здійснюють заходи щодо вдосконалення системних підходів до процесів управління енерговикористанням та підвищенням енергоефективності технологічних процесів виробничих підрозділів.

Детальніше