Акціонери Укрнафти провели загальні збори: основні рішення

Загальні збори акціонерів розглянули стан справ у товаристві, а також фінансовий звіт за 2017 рік та прийняли наступні рішення: ...

Сьогодні відбулись загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта», які підвели підсумки роботи товариства за 2017 рік.

1. Взяти до відома звіт правління та ревізійної комісії Укрнафти за 2017 рік, звіт наглядової ради затвердити.

2. Роботу правління Товариства за 2017 рік взяти до відома, оскільки аудиторський висновок ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» є умовно-позитивним та компанія зберігає значний обсяг податкової заборгованості. Роботу наглядової ради та ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

3. Взяти до відома річний звіт та баланс Укрнафти за 2017 рік.

4. У зв’язку з тим, що загальні збори акціонерів не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 01.05.2018 частина прибутку відповідно до Закону «Про управління об’єктами державної власності» має бути перерахована в Державний бюджет до 01.07.2018. Дивіденди вирішено не нараховувати у зв’язку із наявністю значної заборгованості Укрнафти з податків і зборів. Решту чистого прибутку акціонери вирішили спрямувати на погашення заборгованості товариства з податків і зборів.

5. Доручити правлінню Укрнафти відкоригувати окрему фінансову звітність товариства за 2017 рік у відповідності до аудиторського висновку ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс» та надати скориговану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на затвердження загальним зборам.

6. Переобрати наглядову раду на три роки у попередньому складі.

Нафтогазу належить 50%+1 акція Укрнафти. Останні загальні збори акціонерів товариства відбулись 25 січня 2018 року.


Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Інші новини