Акціонери «Укрнафти» приведуть корпоративне врядування компанії у відповідність до змін у законодавстві

До порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта», призначених на 28 березня 2019 року, включені питання про зміни до статуту Укрнафти в рамках реформи системи корпоративного урядування товариства та з метою приведення статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

До порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта», призначених на 28 березня 2019 року, включені питання про зміни до статуту Укрнафти в рамках реформи системи корпоративного урядування товариства та з метою приведення статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Також планується, що загальні збори акціонерів приймуть рішення щодо припинення повноважень діючих та обрання нових членів наглядової ради. Нова наглядова рада Укрнафти буде сформована загальними зборами акціонерів з одинадцяти осіб, шість з яких будуть незалежними директорами відповідно до затвердженого загальними зборами акціонерів статуту товариства. З інших п’яти директорів три будуть представляти НАК «Нафтогаз України», два – міноритарних акціонерів.

Крім того, акціонери планують припинити повноваження голови правління Укрнафти Марка Роллінса з 30 квітня 2019 року. Якщо до того часу наглядова рада не визначиться з кандидатурою керівника товариства, то ці повноваження тимчасово буде здійснювати особа, призначена загальними зборами акціонерів.

Довідково: Згідно вимогам Закону «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів призначають склад наглядової ради товариства. Відповідно до статті 52 до виключної компетенції наглядової ради належить, зокрема: обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу.


Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Інші новини