Група Нафтогаз оприлюднила консолідовану фінансову звітність за 2015 рік

Група Нафтогаз оприлюднила консолідовану фінансову звітність за 2015 рік, незалежний аудит якої провела аудиторська компанія Deloitte. Документ розміщено ...

Група Нафтогаз оприлюднила консолідовану фінансову звітність за 2015 рік, незалежний аудит якої провела аудиторська компанія Deloitte. Документ розміщено за цим посиланням. Крім того, на сайті Нафтогазу розміщено річний звіт, який містить детальний аналіз фінансових результатів, ринку та стратегії групи.

В 2015 році група Нафтогаз зменшила чистий збиток по відношенню до минулого року в 2,44 рази та вперше за 4 роки отримала валовий прибуток в розмірі 8,5 млрд грн, незважаючи на те, що реалізація природного газу населенню (для приготування їжі та опалення, в т.ч. через теплопостачальні підприємства), як і в попередні роки, була збитковою.

Формування загального негативного результату діяльності групи в сумі 36,3 млрд грн при отриманому валовому прибутку 8,5 млрд грн зумовлено:

· збитком від курсових різниць в сумі 19,9 млрд грн, які понесла група через девальвацію гривні

· фінансовими витратами – 10,9 млрд грн, основну суму з яких склали відсотки за користування кредитами

· нарахованими резервами на судові позови та іншими резервами в сумі 7,9 млрд грн за рахунок нарахованого резерву на покриття можливих штрафів, пені та відсотків по Укрнафті у зв’язку з несвоєчасною сплатою рентної плати, податку на прибуток, ПДВ та дивідендів

· іншими витратами, зменшеними на інші доходи – 6,0 млрд грн (втрати на тимчасово окупованих територіях, штрафи та пені, нараховані за рішеннями суду, тощо)

Основними причинами, які забезпечили покращення фінансового результату порівняно з 2014 роком на 52,1 млрд грн стали:

· підвищення операційної ефективності групи: збільшення валового прибутку на 15,2 млрд грн за рахунок збільшення прибутку від послуг з транзиту газу та зменшенню збитків від реалізації природного газу

· зменшення втрат від курсових різниць на 19,3 млрд грн за рахунок зменшення заборгованості, деномінованої в іноземній валюті (в 2015 році, на відміну від попереднього року, була відсутня заборгованість за імпортований газ), а також зменшення темпів девальвації гривні

· зменшення втрат на окупованих територіях на Сході України та в Криму на 24,6 млрд грн.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні: у 2015 році компанії групи сплатили до бюджету 43,5 млрд грн – у 2,5 рази більше, ніж у 2014 році.

Очікується, що у 2016 році група вперше за останні 5 років отримає чистий прибуток, а також вперше з 2006 року не потребуватиме трансфертів від держави та перетвориться з реципієнта на донора бюджету.

Управління по зв’язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Інші новини