Група Нафтогаз оприлюднила консолідовану фінансову звітність за 9 місяців 2018 року

За 9 місяців 2018 року група Нафтогаз отримала чистий прибуток у розмірі 16,7 млрд грн, що менше на 5,8% за результат 9 місяців 2017 року. На зменшення чистого прибутку вплинуло збільшення резерву сумнівних боргів, головним чином по сегменту транспортування природного газу (переважно з боку групи РГК Дмитра Фірташа)

Група Нафтогаз оприлюднила консолідовану фінансову звітність за 9 місяців 2018 року, що закінчилися 30 вересня 2018 року, разом з аудиторським висновком. Документ розміщено за цим посиланням.

За 9 місяців 2018 року група Нафтогаз отримала чистий прибуток у розмірі 16,7 млрд грн, що менше на 5,8% за результат 9 місяців 2017 року. На зменшення чистого прибутку вплинуло збільшення резерву сумнівних боргів, головним чином по сегменту транспортування природного газу (переважно з боку групи РГК Дмитра Фірташа). Крім того, суттєвим фактором впливу були витрати з податку на додану вартість на компенсацію згідно Арбітражу щодо транзиту природного газу в сумі 4,8 млрд грн. В той же час, зменшення обсягу імпортованого газу та витрат по відсоткам частково нівелювало погіршення чистого прибутку.

Прибуткові сегменти:

- виробництво, імпорт та продаж природного газу категоріям споживачів, що підпадають під ПСО [[1] Для цілей аналізу в дану групу об’єднано наступні звітні сегменти: виробництво, імпорт та продаж регіональним газопостачальним підприємствам (“ГПП”) для потреб населення; виробництво, імпорт та постачання теплогенеруючим підприємствам (“ТГП”) для потреб населення; виробництво, імпорт та постачання іншим споживачам згідно ПСО1];
- транзит природного газу;
- імпорт та постачання іншим споживачам поза межами ПСО;
- торгівля нафтопродуктами;
- продаж нафти та газового конденсату;
- транзит сирої нафти.

Збиткові сегменти:
- внутрішнє транспортування природного газу;
- зберігання природного газу;
- транспортування сирої нафти;
- інше.

Дебіторська заборгованість (без врахування резерву) за природний газ для категорій ПСО станом на 30 вересня 2018 року збільшилась на 21%, або на 6,3 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом 2017 року. Заборгованість за послуги балансування в цей період зросла майже вдвічі – на 14 млрд грн або на 92%.

Збільшення заборгованості за природний газ пов’язано, перш за все, зі зростанням боргів теплогенеруючих підприємств (ТГП) для потреб населення на 2,6 млрд грн, в зв’язку зі зменшенням рівня розрахунків через зміну порядку фінансування пільг та субсидій в частині розподілу отриманих від бюджету субвенцій.

Сума позик групи Нафтогаз зменшилась на 20,3 млрд грн порівняно з 9 місяцями 2017 року за рахунок погашення короткострокових позик.

Виробництво, імпорт та продаж природного газу категоріям споживачів, що підпадають під ПСО

Загальні обсяги реалізації природного газу зросли за 9 місяців 2018 року на 10% та склали 12,5 млрд куб. м в зв’язку з більш холодними погодними умовами на початку року порівняно з 2017 роком. Незначне зменшення обсягів реалізації відбулось тільки по категорії населення – на 0,4 млрд куб. м. По іншим категоріям споживачів обсяги продажу природного газу зросли на 1,5 млрд куб. м.

Завдяки збільшенню використання газу власного видобутку на 1,8 млрд куб м, групі вдалось знизити обсяги імпорту газу для цілей реалізації. Так, реалізація імпортованого газу для потреб категорій, що підпадають під дію ПСО зменшились на 16%. Це було досягнуто за рахунок більшого залишку власного газу в ПСГ на початок 2018 року ніж на початок 2017 року на 1,9 млрд куб. м.

Фінансовий результат реалізації газу категоріям споживачів, що підпадають під ПСО, загалом покращився за 9 місяців 2018 року на 7,5 млрд грн. Головним позитивним фактором було збільшення частки газу власного видобутку в реалізації – позитивний ефект склав 4,1 млрд грн. Крім того, збільшення обсягів реалізації покращило результат на 2,7 млрд грн.

 

 

Імпорт та постачання природного газу іншим споживачам поза межами ПСО

В березні 2018 року група розпочала реалізацію природного газу в підземних сховищах газу для промислових споживачів. Такі операції збільшили результат сегмента на 2,1 млрд грн і він досяг прибутку в 2,7 млрд грн.

Внутрішнє транспортування та транзит природного газу

Обсяги транзиту газу за результатами 9 місяців 2018 року знизились на 7% та склали 65,4 млрд куб м. Одним із головних чинників зменшення обсягів транзиту українською ГТС є збільшення обсягів транзиту російського газу до Європи трубопроводом Nord Stream – OPAL. В той же час, обсяги транспортування природного газу для споживачів України за цей період збільшились на 1% у зв’язку зі збільшенням використання газу.

Транзит природного газу

Фінансовий результат транзиту газу за 9 місяців 2018 року зменшився з 11,6 до 9,1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2017 року, в зв’язку зі зменшенням обсягів транзиту. Інші фактори мали незначний вплив на результат сегменту.

Транспортування природного газу

Фінансовий результат транспортування природного газу за 9 місяців 2018 року погіршився на 7,7 млрд грн. Головним негативним фактором впливу було збільшення нарахування резерву сумнівних боргів в цей період, в зв’язку зі значними обсягами несплачених послуг з балансування.

Зберігання природного газу

За результатами 9 місяців 2018 року в порівнянні з відповідним періодом 2017 року відбір природного газу з ПСГ зріс на 76% або на 3,2 млрд куб м. Це пов’язано з активним відбором природного газу у лютому-березні 2018 року в зв’язку з холодними погодними умовами. Фінансовий результат сегменту зберігання газу покращився на 0,4 млрд грн, але залишився збитковим.

Торгівля нафтопродуктами

Обсяги реалізації нафтопродуктів за 9 місяців 2018 року зросли на 23%, або на 70,6 тис т, по скрапленому газу – на 2%, або 3,5 тис т. Зростання обсягів реалізації покращило результат сегменту на 2 млрд грн, і він досяг 3,5 млрд грн прибутку.

Продаж нафти та газового конденсату

Обсяги реалізації сирої нафти та газового конденсату зменшились за 9 місяців 2018 року на 15%, або на 150 тис т, в порівнянні з тим самим періодом 2017 року. Фінансовий результат сегменту майже не змінився (5 млрд грн в 2018 році в порівнянні з 5,4 в 2017 році), оскільки зростання цін реалізації (+3,4 млрд грн) було знівельовано зменшенням обсягів (-1,5 млрд грн) та збільшенням рентної плати (-1,1 млрд грн).

Внутрішнє транспортування та транзит нафти

Обсяги транзиту нафти за 9 місяців 2018 року зменшились на 5%, або на 498 тис т, в зв’язку зі зменшенням обсягів транзиту нафти Росією через Україну. Фінансовий результат сегменту, відповідно, незначно знизився в цей же період – на 0,2 млрд грн.

В той же час, обсяги внутрішнього транспортування збільшились на 4%, або на 58 тис т, на НПЗ України в зв’язку з початком транспортування нафти по маршруту Одеса –Кременчуцький НПЗ в березні 2017 року. Фінансовий результат сегменту залишився збитковим.

Податки та платежі до бюджету

За 9 місяців 2018 року група Нафтогаз сплатила до бюджету 95,7 млрд грн податків, що більше за аналогічний період 2017 року на 5%, або на 4,3 млрд грн. Зростання було пов’язано зі збільшенням суми сплаченого податку на прибуток на 8 млрд грн через зростання оподатковуваного прибутку Нафтогазу, як юридичної особи, за рахунок визнання у 2017 році доходів, пов’язаних з рішенням Стокгольмського арбітражу щодо Контракту на транзит газу. Нагадаємо, протягом 9 місяців 2018 року Нафтогаз також перерахував до державного бюджету 13,7 млрд грн дивідендів за результатами 2017 року.


Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 

Інші новини