Інформація щодо відкриття рахунків у Промінвестбанку

Інформація щодо відкриття рахунків у Промінвестбанку з метою подальшого проведення розрахунків з погашення заборгованості згідно Закону України від 23.06.05 №2711-IV “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно - енергетичного комплексу”

 

 

I. 22.02.2006р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову №192 “Про затвердження Порядку проведення взаєморозрахунків з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу та інших учасників розрахунків”, якою визначив уповноваженим банком для обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників розрахунків для погашення заборгованості банк, уповноважений здійснювати обслуговування поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників оптового ринку електричної енергії.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №1592 від 29.11.2001р. Промінвестбанк виконує функції уповноваженого банку ОРЕ.

II. Промінвестбанк повідомляє про готовність відкрити поточні рахунки із спеціальним режимом використання учасників розрахунків для погашення заборгованості Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно - енергетичного комплексу”.

III. Для проведення розрахунків для погашення заборгованості згідно Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” учасникам розрахунків необхідно відкрити у філіях Промінвестбанку, перелік яких додається (далі – розрахункова філія), поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості.

IV. Для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості учасник розрахунків, який не має відкритого поточного рахунку у обраній за бажанням розрахунковій філії, подає до неї наступні документи:

1. Заяву на відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання встановленого зразка.

2. Анкету клієнта.


3. Копію установчого документа (статут, установчий договір; установчий акт, положення) засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально; копію протоколу про створення суб’єкта господарювання засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою.

4. Дві картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.

5. Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.

6. Копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби (форма 4-ОПП), засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

7. Копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

8. Копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

9. Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

10. Копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

11. Копії наказів та протоколів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера (засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта господарювання).

12. Інформацію про засновників ( для фізичних осіб - копія паспорта та ідентифікаційний номер платника податку, для юридичних осіб - установчі документи, інформація щодо посадових осіб та їх повноважень).

13. Для підприємств ПЕК - виписку з Реєстру, що засвідчує участь підприємства ПЕК у процедурі погашення заборгованості згідно Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств ПЕК”.


V. При наявності в учасника розрахунків відкритого поточного рахунку у розрахунковій філії, для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання для погашення заборгованості йому необхідно надати у розрахункову філію наступні документи:

1. Заяву на відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання встановленого зразка.

2. Дві картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, засвідчені нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.

3. Для підприємств ПЕК - виписку з Реєстру, що засвідчує участь підприємства ПЕК у процедурі погашення заборгованості згідно Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств ПЕК”.

Документи на відкриття банківських рахунків суб'єктів господарювання особисто подають у банк особи, які мають право першого і другого підписів і повноваження яких перевіряються уповноваженим працівником банку.

Інформація Промінвестбанку України

Інші новини