Нафтогаз направив пропозиції щодо змін до методики розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу до НКРЕКП

Група Нафтогаз 13 липня 2018 року направила до НКРЕКП пропозиції щодо змін до чинної методики розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу, що була прийнята у вересні 2015 року. Запропоновані зміни мають на меті приведення положень чинної методики у повну відповідність з вимогами Регламенту Європейської Комісії (ЄС) № 2017/460 ...

Група Нафтогаз 13 липня 2018 року направила до НКРЕКП пропозиції щодо змін до чинної методики розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу, що була прийнята у вересні 2015 року. Запропоновані зміни мають на меті приведення положень чинної методики у повну відповідність з вимогами Регламенту Європейської Комісії (ЄС) № 2017/460 про затвердження Мережевого кодексу щодо гармонізованих тарифів із транспортування газу, що був прийнятий в березні 2017 року.

Запровадження нової методології могло б за зменшити вартість транзиту газу через територію України починаючи з 2019 року в 2,3 рази порівняно з витратами за чинними регульованими тарифами, якщо будуть виконані певні умови.

Група Нафтогаз підтримує впровадження в Україні європейських правил роботи ринку природного газу і врахувала в своїх пропозиціях те, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства планує зробити імплементацію Регламенту № 2017/460 обов’язковою для всіх договірних сторін Енергетичного Співтовариства.

Зміни до методики були розроблені АТ «Укртрансгаз» разом із фахівцями міжнародної компанії, яка спеціалізується в тому числі на наданні консультаційних послуг національним регуляторам енергетичних ринків.

Беручи до уваги те, що з 2019 року починається новий регуляторний період тривалістю 5 років, Нафтогаз вважає, що тарифи на наступний регуляторний період мають бути розраховані після внесення відповідних змін до методики. З-поміж інших запропонованих змін, було передбачено:

· приведення методології алокації необхідного доходу на тарифи по точках входу/виходу у відповідність з вимогами Регламенту № 2017/460;

· включення в розрахунок необхідного доходу на наступні два регуляторних періоди доходів, що були недоотримані або надлишково отримані оператором газотранспортної системи («under-recovery» та «over-recovery» відповідно до визначень Регламенту № 2017/460);

· кластерізацію деяких точок входу та виходу (зокрема, точок входу для видобутку в Україні, точок входу на східному кордоні, точок входу на західному кордоні, точок виходу до газорозподільних підприємств та прямих споживачів).

На доповнення до проекту змін до методики Нафтогаз надав НКРЕКП індикативний розрахунок тарифів на вхід/вихід, здійснений у відповідності до запропонованих змін, а також з використанням довгострокових параметрів регулювання (регуляторної норми доходу та коефіцієнтів економії операційних витрат), встановлених для поточного регуляторного періоду. При розрахунку тарифів Нафтогаз виходив із сценарію майже повного завантаження потужностей газотранспортної системи України на точках виходу в ЄС – тобто з урахуванням транзиту газу на рівні 141 млрд куб. м/рік, що відповідає фактичним обсягам транзиту в 1998 році. Даний сценарій є можливим в разі непобудови трубопроводу «Північний потік - 2», а також в разі розблокування з боку російської сторони транзиту газу, що видобувається приватними російськими компаніями та компаніями із Середньої Азії.

Виходячи з даного сценарію та в разі переведення розрахованих тарифів за потужність у тариф за обсяги фізичного транспортування у розрахунку на 100 км, розрахункова середня вартість транзиту через територію України на новий регуляторний період становитиме близько 2,17 дол.США/тис.куб.м на 100 км (з ПДВ та паливною складовою). Цей рівень тарифу є на 20% меншим за ставку плати за транзит за існуючим контрактом з ПАТ «Газпром», а також в 2.3 рази меншим за середню вартість транзиту за чинними регульованими тарифами, встановленими НКРЕКП в грудні 2015 року. Окрім того, такий тариф є меншим за очікувану вартість транспортування газу через маршрут «Північний потік - 2» в розрахунку на 100 км, що додатково доводить економічну необґрунтованість побудови даного трубопроводу.

Відповідно до параметрів сценарію, використаного для вищезазначеного розрахунку, рівень тарифу для внутрішніх точок входу для видобутку в Україні складає 127 грн/тис. куб. м з ПДВ, для внутрішніх точок виходу до газорозподільних підприємств та прямих споживачів - 136 грн/тис. куб. м з ПДВ.

Якщо параметри сценарію, закладені в вищезазначений розрахунок, не підтверджуватимуться фактичними даними (зокрема, щодо очікуваних обсягів заброньованих потужностей), то параметри сценарію і, відповідно, розрахунок тарифів мають бути переглянуті – зокрема, в рамках процедури коригування необхідного доходу в разі зміни прогнозованого обсягу договірних замовлених потужностей.
Група Нафтогаз додатково до змін до методики планує запропонувати НКРЕКП мультиплікатори, що будуть застосовуватися до базового тарифу з урахуванням терміну замовлення потужності, а також умови застосування понижуючих коефіцієнтів (дисконтів) для потужностей з обмеженнями.


Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Інші новини