Нафтогаз оприлюднив перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи за 2014 рік

НАК «Нафтогаз України» подала до Головного управління статистики в Київській області, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства фінансів та Фонду державного майна фінансову звітність ...

НАК «Нафтогаз України» подала до Головного управління статистики в Київській області, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства фінансів та Фонду державного майна фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи (не консолідовану) за 2014 рік. Фінансовий звіт також розміщено на сайті Нафтогазу за цим посиланням.


Фінансова звітність сформована у відповідності до принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні» від 16.07.99 р. №996-XIV, Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419, інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку.

Звітність перевірена незалежною аудиторською компанією ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», що входить в мережу Deloitte Touche Tohmatsu Limited, яка є однією з найбільших в світі аудиторських компаній.

Умовно-позитивний висновок аудитора

Фахівці Deloitte висловили умовно-позитивну думку щодо фінансової звітності Нафтогазу, згідно з якою зазначена фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії на 31 грудня 2014 р. та її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, у відповідності до МСФЗ, за виключенням можливого впливу наступних питань:

1. Аудитори не мали достатніх аудиторських доказів щодо частки компанії в прибутках або збитках дочірніх та асоційованих підприємств, оскільки на момент підписання звіту аудиторську перевірку фінансової звітності цих підприємств за 2014 р. ще не було завершено. Ці дані будуть враховані пізніше в консолідованій фінансовій звітності групи Нафтогаз за 2014 р., яка має бути опублікована до 31 липня 2015 р.;

2. Аудитори вважають, що частина газу в підземних сховищах газу (ПСГ) в обсязі 4,9 млрд куб. м має бути відображена у складі необоротних активів, а не у складі запасів, оскільки обсяг газу компанії, який знаходився на зберіганні в ПСГ, протягом останніх років не зменшувався нижче цього рівня. Така зміна не вплинула б ані на фінансовий результат Нафтогазу, ані на розмір активів компанії за результатами 2014 р.;

3. Аудитори вважають, що забезпечення за судовими позовами, в яких компанія приймала участь протягом 2014 р., мали бути збільшені таким чином, який привів би до зростання збитку за 2014 р. на 0,14 млрд грн (0,2% від загальної суми чистого збитку за 2014 р.).

Аудитори підтвердили, що, за виключенням можливого впливу зазначених вище питань, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії на 31 грудня 2014 року та її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився цією датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

За результатами 2014 року Нафтогаз отримав чистий збиток в розмірі 85 млрд грн (в 2013 році – 18,8 млрд грн).

Основними факторами, що обумовили формування такого фінансового результату, стали:

1. 59,6 млрд грн (71% від загальної суми чистого збитку) — втрати, пов’язані з девальвацією гривні, окупацією АР Крим та бойовими діями на сході України, а саме:

37,9 млрд грн чистих збитків від курсових різниць, які компанія понесла через девальвацію гривні. Заборгованість Нафтогазу в іноземній валюті на початок 2014 року складала понад 6 млрд дол. Курс гривні до долару змінився з 7,99 грн/дол. на початку року до 15,77 грн/дол. в грудні 2014 р., що призвело до відповідного збільшення заборгованості компанії в гривневому еквіваленті.

21,7 млрд грн збитків, пов’язаних з втратою активів в АР Крим та зоні АТО, в т.ч. несанкціоновано відібраний газ в зоні АТО – 1,4 млрд грн, втрачені активи в АР Крим (газ в Глібовському ПСГ ДАТ «Чорноморнафтогаз», дебіторська заборгованість Чорноморнафтогазу та споживачів газу, які знаходяться в Криму) – 17,9 млрд грн, нарахований резерв сумнівних боргів по заборгованості споживачів, які знаходяться в зоні АТО, та резерв на знецінення інвестицій – 2,4 млрд грн.

2. 28,0 млрд грн (33% від загальної суми чистого збитку) — збитки від реалізації природного газу населенню (для приготування їжі та опалення, в т.ч. через теплопостачальні підприємства) за регульованими цінами, які майже в 4,5 рази нижчі за закупівельну ціну газу. Збиток від реалізації імпортованого газу для потреб населення було зменшено до 28,0 млрд грн за рахунок прибутку, отриманого від реалізації газу внутрішнього видобування для потреб населення. Цим категоріям споживачів Нафтогаз поставив близько 70% всього газу, реалізованого компанією в 2014 р.

Від інших видів діяльності Нафтогаз отримав 17,5 млрд грн прибутку (реалізація газу промисловим споживачам, надання послуг з транзиту, тощо). Крім того, Компанія понесла інші витрати на суму 14,9 млрд грн (фінансові витрати, витрати по нарахуванню резерву під сумнівну заборгованість, втрати від участі в капіталі, тощо).

Касовий дефіцит Нафтогазу в 2014 р. склав 106,6 млрд грн та був обумовлений наступними факторами:

1. на 64% (68,2 млрд грн) - необхідністю погашення зобов’язань, що виникли у попередніх роках. Зокрема, компанія витратила 31,8 млрд грн на строкове погашення кредитів (в т.ч., погашення євробондів обсягом 1,6 млрд дол.), оплатила природний газ придбаний у ВАТ «Газпром» в 2013 р. на суму 24,4 млрд грн (2,3 млрд дол.), та надала послуги з транзиту природного газу територією України в рахунок попереднього авансу від Газпрому на суму 12 млрд грн (1,5 млрд дол.);

2. на 36% (38,4 млрд грн) - факторами, що виникли у 2014 р.: чистий збиток від діяльності (скоригований на негрошові операції), інвестиції в основні засоби, внески до статутних фондів дочірніх підприємств та інвестиції в оборотний капітал (попередні оплати за імпортований природний газ, зростання вартості газу в ПСГ, тощо).

Девальвація гривні стала однією з головних причин негативних результатів діяльності Нафтогазу в 2014 році. За умови незмінного курсу гривні по відношенню до іноземної валюти чистий збиток, отриманий компанією за результатами 2014 року, був би майже вдвічі меншим та склав би близько 42 млрд грн проти фактичного збитку 85 млрд грн. Дефіцит компанії в 2014 році за умови стабільного курсу склав би близько 60 млрд грн проти фактичного дефіциту 106,6 млрд грн.


Управління по зв‘язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Перелік документів

Інші новини