Нафтогаз оприлюднив перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи за 2015 рік

НАК «Нафтогаз України» опублікувала перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи (не консолідовану) за 2015 рік.

НАК «Нафтогаз України» опублікувала перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи (не консолідовану) за 2015 рік. Фінансовий звіт розміщено за цим посиланням.

Фінансова звітність сформована у відповідності до принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2000р. №419, інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку.

За результатами 2015 року Нафтогаз отримав чистий збиток в розмірі 25,1 млрд грн (за 2014 рік збиток склав 90,0 млрд грн).В 2015 році компанія зменшила чистий збиток по відношенню до минулого року в 3,6 рази та вперше за 6 років отримала операційний прибуток в розмірі 4,5 млрд грн, незважаючи на те, що реалізація природного газу населенню (для приготування їжі та опалення, в т.ч. через теплопостачальні підприємства) як і в попередні роки була збитковою.Основними факторами, що обумовили формування позитивного результату від операційної діяльності, стали наступні прибутки в загальному розмірі 28,8 млрд грн:

· 20,7 млрд грн валового прибутку від надання послуг з транзиту природного газу

· 8,1 млрд грн. валового прибутку, отриманого від реалізації газу промисловим споживачам, зменшеному на вартість послуг по зберіганню газу та адміністративні витрати

Зазначені прибутки частково в сумі 24,3 млрд грн були зменшені на:

· 17,4 млрд грн — збитки від реалізації природного газу для потреб населення (для приготування їжі та опалення, в т.ч. через теплопостачальні підприємства) за регульованими цінами, які в 1 кварталі 2015 року були у багато разів нижчі за закупівельну ціну імпортованого газу. При цьому протягом 1 кварталу 2015 року було реалізовано 8,6 млрд куб. м газу для потреб населення з 17,2 млрд куб. м газу загального обсягу, поставленого для потреб населення протягом 2015 року.

Від реалізації природного газу власного видобутку для населення Нафтогаз в 2015 році отримав прибуток в розмірі 8,3 млрд грн. Однак для забезпечення потреб теплопостачальних підприємств для виробництва тепла для населення та частково населення також було реалізовано імпортований природний газ, збитки від реалізації якого склали 25,7 млрд грн.

· 2,1 млрд грн – збитки, пов’язані з несанкціонованим відбором газу в зоні АТО (в січні – лютому 2015 року)

· 4,8 млрд грн іншими операційними витратами, зменшеними на доходи (операційні курсові різниці, нарахування резерву на знецінення запасів, збільшення резерву сумнівних боргів, тощо).

Чистий збиток, отриманий компанією, став наслідком збитків від неопераційної діяльності:

· 16,9 млрд грн чистих збитків від неопераційних курсових різниць, які компанія понесла через девальвацію гривні. Заборгованість Нафтогазу по кредитах в іноземній валюті на початок 2015 року складала близько 2,1 млрд дол та на кінець року – 1,9 млрд дол. Курс гривні до долару змінився з 15,77 грн/дол на початку року до 24,00 грн/дол в грудні 2015 р., що призвело до відповідного збільшення заборгованості компанії в гривневому еквіваленті

· 7,9 млрд грн – чистим збитком від фінансової діяльності (фінансові витрати: відсотки за користування банківськими кредитами, купонні виплати по облігаціях компанії зменшені на фінансові доходи: отримані відсотки, інші доходи)

· 4,8 млрд грн частки в збитку дочірніх та асоційованих компаній відповідно до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність». Зазначені втрати в розмірі 1,7 млрд грн сформувались у зв’язку з отриманим чистим збитком ПАТ «Укрнафта» та в розмірі 3,1 млрд грн – це збитки зменшені на прибутки інших дочірніх та асоційованих компаній, в т.ч. ПАТ «Укртранснафта» отримало чистий прибуток в розмірі 1,0 млрд грн, збиток ПАТ «Укртрансгаз» склав 3,3 млрд грн, збиток ПАТ «Укргазвидобування» - 0,5 млрд грн. За результатами року дочірні та асоційовані компанії відобразили в звітності проведену станом на 31.12.14 переоцінку основних засобів до справедливої вартості, що вплинуло на зростання розміру нарахованої амортизації за результатами 2015 року. Відображення реального розміру амортизації, призвело до зростання витрат та зменшення прибутку або навіть формування збитку по частині дочірніх та асоційованих підприємств. Фінансова звітність більшості дочірніх та асоційованих підприємств, результати якої відображені в звіті компанії, не перевірена незалежним аудитором. Якщо б аудит фінансової звітності дочірніх та асоційованих компаній було проведено, цей результат міг би відрізнятись. Оскільки збільшення амортизаційних відрахувань негативно вплинуло на фінансовий результат від операційної діяльності дочірніх та асоційованих підприємств, компанія очікує, що в консолідованій фінансовій звітності за 2015 рік операційний прибуток буде значно меншим, ніж в фінансовій звітності Нафтогазу як окремої юридичної особи.

На суттєве погіршення фінансового результату Нафтогазу за результатами 2015 року в порівнянні з попереднім звітним періодом (чистий прибуток за 9 місяців 2015 року склав 0,2 млрд грн.) вплинули наступні фактори:

· основні збитки від реалізації природного газу для населення (в т.ч. для виробництва теплової енергії для населення) Нафтогаз традиційно отримує в І та ІV кварталах, коли споживання газу є найбільшим (близько 80% від річного обсягу споживання). Валовий збиток від реалізації природного газу для населення (в т.ч. для виробництва теплової енергії для населення) в ІV кварталі склав 9,4 млрд грн (з урахуванням коригування вартості запасів до їх чистої вартості реалізації)

· до фінансового результату за 9 місяців 2015 року було включено 8,0 млрд грн доходів від частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній згідно з окремою фінансовою звітністю цих компаній за 6 місяців 2015 року, не перевіреною аудитом. Зміна частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній в звітності за 9 місяців 2015 р. не коригувалась. Як зазначалось вище, відображення реального розміру амортизації в звітності дочірніх та асоційованих компаній за рік призвело до відображення в річній фінансовій звітності компанії 4,8 млрд грн. втрат від участі в капіталі (частки в збитку дочірніх та асоційованих компаній), що в цілому вплинуло на погіршення фінансового результату на 12,8 млрд грн

· 5,8 млрд грн чистих збитків від неопераційних курсових різниць, які компанія понесла через девальвацію гривні в ІV кварталі 2015 року

· за рахунок інших факторів Нафтогаз покращив фінансовий результат на 2,7 млрд грн (прибуток від транзиту, реалізації газу промисловим споживачам, тощо)


Управління по зв‘язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

Інші новини