Нафтогаз оприлюднив перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи за 6 місяців 2015 року

НАК «Нафтогаз України» опублікувала перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи (не консолідовану) за 6 місяців 2015 року. Документ розміщено за цим посиланням.

НАК «Нафтогаз України» опубліковала перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи (не консолідовану) за 6 місяців 2015 року. Документ розміщено за цим посиланням.

Фінансова звітність сформована у відповідності до принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2000р. №419, інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку.

За результатами 6 місяців 2015 року Нафтогаз отримав чистий збиток в розмірі 4,5 млрд грн (за 6 місяців 2014 року – 32,6 млрд грн).Основними факторами, що обумовили формування негативного фінансового результату, стали наступні збитки в загальному розмірі 23,3 млрд грн:

· 12,5 млрд грн чистих збитків від курсових різниць, які компанія понесла через девальвацію гривні у звітному періоді. Заборгованість Нафтогазу в іноземній валюті на початок 2015 року складала близько 2,6 млрд дол. Курс гривні до долару змінився з 15,77 грн/дол. на початку року до 21,02 грн/дол. в червні 2015 року, що призвело до відповідного збільшення заборгованості компанії в гривневому еквіваленті

· 8,9 млрд грн — збитки від реалізації природного газу населенню (для приготування їжі та опалення, в т.ч. через теплопостачальні підприємства) за регульованими цінами, які були в 4-5 разів нижчими за закупівельну ціну імпортованого газу. При цьому частину збитків від реалізації газу для населення, відповідно до вимог МСБО 2 «Запаси», було відображено в фінансовому звіті за 2014 рік в сумі 8,6 млрд грн (вартість імпортованого газу в ПСГ, який в І кварталі 2015 року планувалося реалізовувати для населення, було оцінено за ціною реалізації, і різницю між собівартістю імпортованого газу та вартістю газу по ціні реалізації віднесено на витрати 2014 року)

· 1,9 млрд грн збитків, пов’язаних з несанкціонованим відбором газу в зоні АТО (в січні – лютому 2015 року)
Зазначені збитки частково (в розмірі 18,8 млрд грн.) були компенсовані за рахунок:

· 8,8 млрд грн валового прибутку від надання послуг з транспортування природного газу

· 8,0 млрд грн частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній відповідно до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність»

· 2,0 млрд грн валового прибутку, отриманого від реалізації газу промисловим споживачам та від інших видів діяльності, зменшеному на вартість послуг по зберіганню газу, адміністративні витрати, фінансові витрати, тощо.
За результатами І кварталу 2015 року Компанія отримала чистий збиток в розмірі 21,0 млрд грн. Основними факторами покращення фінансового результату Нафтогазу в ІІ кварталі 2015 року стало відображення в звіті частки прибутку дочірніх компаній та асоційованих підприємств (8,0 млрд грн.), яка в І кварталі не відображалась через те, що підготовку фінансової звітності цих підприємств на момент публікації звітності Нафтогазу за І квартал ще не було завершено. Крім того, втрати від курсових різниць зменшилися на 5,7 млрд грн у зв’язку із зміцненням курсу гривні по відношенню до іноземної валюти (курс НБУ зменшився з 23,44 грн/дол. станом на 31.03.15 до 21,02 грн/дол. станом на 30.06.15).

Важливі застереження:

· основні збитки від реалізації природного газу для населення Нафтогаз традиційно отримує в І та ІV кварталах, коли споживання газу є найбільшим (близько 80% від річного обсягу споживання)

· сума збитку, отриманого компанією за 6 місяців 2015 року не враховує витрат на збільшення резерву сумнівних боргів в розмірі 3,1 млрд грн, оскільки відповідно до постанови КМУ від 03.10.12 №899 нарахування такого резерву до затвердження фінансового плану в установленому законодавством порядку заборонено. Якби резерв сумнівних боргів було нараховано, сума збитку за 6 місяців 2015 року збільшилась би до 7,6 млрд грн.

· до фінансового результату включено 8,0 млрд грн доходів від частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній згідно з окремою фінансовою звітністю цих компаній, не перевіреною аудитом. Якщо б аудит фінансової звітності дочірніх та асоційованих компаній було проведено за 6 місяців 2015 року, цей результат міг би суттєво відрізнятись.


Управління по зв‘язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Перелік документів

Інші новини