Нафтогаз оприлюднив перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи за 9 місяців 2015 року

За 9 місяців 2015 року Нафтогаз отримав прибуток у 0,2 млрд грн порівняно зі збитком 42,2 млрд грн за аналогічний період минулого року.

За 9 місяців 2015 року Нафтогаз отримав прибуток у 0,2 млрд грн порівняно зі збитком 42,2 млрд грн за аналогічний період минулого року

Нафтогаз очікує, що збитки за 2015 рік скоротяться майже у 6 разів порівняно з 2014 роком, за умови відносної стабільності гривні в IV кварталі 2015 року

25 листопада 2015 р., м. Київ – НАК «Нафтогаз України» опублікувала перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи (не консолідовану) за 9 місяців 2015 року. Фінансовий звіт розміщено за цим посиланням.

Фінансова звітність сформована у відповідності до принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2000р. №419, інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку.

За результатами 9 місяців 2015 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі 0,2 млрд грн (за 9 місяців 2014 року збиток склав 42,2 млрд грн).


Основними факторами, що обумовили формування позитивного фінансового результату, стали:

· 14,0 млрд грн валового прибутку від надання послуг з транспортування природного газу;

· 8,0 млрд грн частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній за 6 місяців 2015 року відповідно до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність»;

· 8,1 млрд грн валового прибутку, отриманого від реалізації газу промисловим споживачам.

Зазначені прибутки частково були зменшені на наступні витрати:

· 7,9 млрд грн — збитки від реалізації природного газу населенню (в т.ч. для виробництва теплової енергії для населення) за регульованими цінами, які були в 4-5 разів нижчими за закупівельну ціну імпортованого газу. При цьому від реалізації природного газу власного Компанія отримала прибуток – 5,5 млрд грн, а від реалізації імпортованого газу збиток в сумі 13,4 млрд грн. Частину збитків від реалізації газу для населення, відповідно до вимог МСБО 2 «Запаси», було відображено в фінансовому звіті за 2014 рік в сумі 8,6 млрд грн (вартість імпортованого газу в ПСГ, який в І кварталі 2015 року планувалося реалізовувати для населення, було оцінено за ціною реалізації, і різницю між собівартістю імпортованого газу та вартістю газу по ціні реалізації віднесено на витрати 2014 року);

· 13,5 млрд грн чисті збитки від курсових різниць, які компанія понесла через девальвацію гривні у звітному періоді. Заборгованість Нафтогазу в іноземній валюті на початок 2015 року складала близько 2,6 млрд дол. Курс гривні до долару змінився з 15,77 грн/дол. на початку року до 21,53 грн/дол. в вересні 2015 року, що призвело до відповідного збільшення заборгованості компанії в гривневому еквіваленті

· 6,2 млрд грн – фінансові витрати (відсотки за користування банківськими кредитами, купонні виплати по облігаціях Компанії, тощо);

· 1,9 млрд грн збитки, пов’язані з несанкціонованим відбором газу в зоні АТО (в січні – лютому 2015 року).

Важливі застереження:

· основні збитки від реалізації природного газу для населення (в т.ч. для виробництва теплової енергії для населення) Нафтогаз традиційно отримує в І та ІV кварталах, коли споживання газу є найбільшим (близько 80% від річного обсягу споживання). Відповідно до проекту фінансового плану компанії збиток від реалізації природного газу для населення (в т.ч. для виробництва теплової енергії для населення) за 2015 рік прогнозується в розмірі понад 21,6 млрд грн (прибуток від реалізації природного газу власного видобутку прогнозується в розмірі 9,6 млрд грн, збиток від реалізації імпортованого природного газу – 31,2 млрд грн)

· сума збитку, отриманого компанією за 9 місяців 2015 року, не враховує витрат на збільшення резерву сумнівних боргів в розмірі 5,1 млрд грн, оскільки відповідно до постанови КМУ від 03.10.12 №899 нарахування такого резерву до затвердження фінансового плану в установленому законодавством порядку заборонено. Про необхідність нарахування резерву сумнівних боргів зазначається в звіті незалежного аудитора. Після прийняття фінансового плану Компанія відобразить у складі інших операційних витрат витрати на збільшення резерву сумнівних боргів, що призведе до погіршення фінансового результату

· оцінка чистої вартості реалізації природного газу відповідно до МСБО 2 «Запаси» станом на 30 вересня 2015 року не здійснювалась, що також було відображено в звіті аудитора. За результатами 2015 року компанія буде здійснювати таку оцінку, що призведе до зростання собівартості реалізованого газу та погіршення фінансового результату

· до фінансового результату включено 8,0 млрд грн доходів від частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній згідно з окремою фінансовою звітністю цих компаній за 6 місяців 2015 року, не перевіреною аудитом. Якщо б аудит фінансової звітності дочірніх та асоційованих компаній було проведено, цей результат міг би суттєво відрізнятись.

У випадку відсутності значної девальвації гривні в IV кварталі 2015 року Нафтогаз очікує скорочення збитків за результатами діяльності в 2015 році майже в 6 разів в порівнянні з 2014 роком.
Управління по зв‘язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Перелік документів

Інші новини