Нафтогаз запропонував проект Плану заходів із запровадження обліку газу в одиницях енергії

Проект Плану заходів та проект постанови Уряду компанія надіслала до МЕВПУ та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За дорученням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (МЕВПУ) НАК «Нафтогаз України» розробила проект Плану заходів із запровадження в Україні обліку природного газу в одиницях енергії (далі – План заходів), а також проект відповідної постанови Уряду щодо затвердження цього документу.

Проект Плану заходів та проект постанови Уряду компанія надіслала до МЕВПУ та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Перехід на облік газу в одиницях енергії сприятиме сталому розвитку вітчизняного ринку газу відповідно до вимог директив та регламентів ЄС. Це також дозволить українським постачальникам та споживачам об’єктивно та прозоро розраховуватись за використаний енергоносій.

Планом передбачені заходи, що дозволять запровадити комерційний облік газу при його видобуванні, транспортуванні, розподілі, постачанні та використанні в одиницях енергії, а саме в кВт•год.

План заходів містить 11 етапів, серед яких, зокрема, унесення змін до існуючих та розроблення нових нормативно-правових документів, що стосуються обліку газу та його фізико-хімічних показників, розроблення нових та модернізація існуючих технічних засобів вимірювань. Також визначено терміни та відповідальні установи для реалізації заходів. Планом заходів передбачається запровадження обліку газу в одиницях енергії з ІІ кварталу 2017 року.

Довідка: Природний газ може мати різні фізико-хімічні показники (у тому числі теплоту згоряння) залежно від газового родовища, з якого здійснюється його видобування, та технології його підготовки, а також залежно від джерел надходження імпортованого газу.

Використання енергетичних показників природного газу зробить облік газу більш об’єктивним при його купівлі, продажу та використанні, а також при встановленні цін та тарифів. Введення енергетичних одиниць спростить складання енергетичного балансу при використанні підприємствами різних енергоносіїв, дозволить обирати види палива з метою економії коштів, надасть споживачам стимули для енергозаощадження, зробить прозорою та зрозумілою ефективність використання природного газу порівняно з іншими енергоносіями, а також дозволить швидше і точніше оцінювати результати інвестування в енергетичну ефективність.


Управління по зв’язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Інші новини