НАК «Нафтогаз України» наблизився до реалізації проекту по видобутку нафти в Калмикії

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в 2005 році розпочне розробку нафтових родовищ в АР Калмикія Російської Федерації. Це дозволить збільшити ресурсну базу енергоносіїв України, а також зменшити енергозалежність нашої країни.

Проект «Калмикія», розроблений фахівцями Департаменту зовнішніх ринків НАК «Нафтогаз України» передбачає участь Компанії на території АР Калмикія в освоєнні:
- 5 блоків на суші;
- перспективних площ на шельфі Каспійського моря;
- 17 діючих родовищ, що належать ВАТ «Калмнєфть» і ЗАТ НК «Калмпетрол»;
- участь в аукціонних торгах на родовища Тітова і Требса (Ненецький АО).

Як перший крок по реалізації проекту правлінням Компанії прийняте рішення придбати 50% акцій ЗАТ „Калмойл". Ліцензійні блоки ЗАТ „Калмойл" знаходяться на території Калмицької Автономної Республіки. У районі робіт добре розвинена нафтогазова інфраструктура, що забезпечує великі можливості експорту нафти. У межах блоків виявлено 20 структур, з яких 4 знаходяться на продовженні Промисловсько-Цубукського вала, де вже відкрито 5 родовищ, глибина залягання продуктивних горизонтів яких 500-700 м, потенційні дебіти нафти 30 - 150 тонн/добу.

За оцінкою ТОВ «ВолгоградНІПІнефть» і ЗАОНП «Запприкаспійгеофізика», загальні ресурси нафти ліцензійних дільниць становлять 135,3 млн. т. На сьогоднішній день оцінка ресурсної бази проведена лише по 10 структурах з виявлених 20. Але вже перші результати дають можливість стверджувати, що подібні перспективні на нафту об'єкти на Україні відсутні.

Глибина залягання запасів в Україні становить 4000-5000 м, що в 5-10 раз більше ніж в Калмикії. У середньому ресурси, що видобуваються з однієї структури на Україні становлять 2,0 млн. т при 6,0 млн. т в Калмикії. Очікувана ефективність геологорозвідувальних робіт складе біля 325 тонн/м, що в 2,5 рази вище середнього показника по підприємствах НАК «Нафтогаз України» (біля 130 тонн/м), вартість 1 тонни нарощених запасів нафти складе біля 8,3 грн., що в 3,0 рази нижче, ніж по НАК «Нафтогаз України» (біля 25 грн.).

Внаслідок проведення геологорозвідувальних робіт передбачається відкрити 3 нафтових родовища із загальними запасами видобування 20,5 млн. т. Максимальний рівень видобутку буде досягнуто до 2013 року і становитиме 1,4 млн. т на рік. У період з 2011 по 2018 рік річний видобуток перевищить 1,0 млн. т, що становить 30-40% від річного видобутку нафти на Україні.

Інвестиційна вартість ліцензійних дільниць була оцінена фахівцями Компанії «Авеста Бізнес Консалтінг» згідно з Федеральним законом «Про оцінну діяльність в РФ». Згідно з цими розрахунками, величина інвестиційної вартості 50% пакету акцій ЗАТ НП «КалмОйл» станом на 10 вересня 2004 р. становить $32,5 млн. У ході проведених переговорів з керівництвом ЗАТ «КалмОйл» Компанією досягнуто домовленість про попередню вартість 50% акцій $10,9 млн.

Сумарні капітальні вкладення передбачаються в сумі $162,7 млн., з яких витрати на ГРР (сейсмічні роботи і буріння пошуково-розвідувальних свердловин) протягом перших 5 років - $32,2 млн., на буріння експлуатаційних свердловин в 2007-2015 рр. - $51,2 млн., на промислове облаштування, придбання обладнання і природоохоронні заходи в 2006-2015 рр. - $56,0 млн., на будівництво об'єктів інфраструктури в 2007-2010 рр. - $23,4 млн.

100% капітальних витрат профінансує українська сторона. У той же час до досягнення моменту окупності інвестицій (біля 7 років) прибуток буде розподілятися в співвідношенні 80% українському інвестору і 20% калмицькому надрокористувачу. Після того, як НАК «Нафтогаз України» окупить свої витрати, прибуток буде розподіляться по 50% кожній стороні.

Видобуток і реалізацію нафти планується розпочати в 2006 році. Реальні інвестиції НАК «Нафтогаз України» на першому етапі становитимуть $35 млн., що становить 22% від загальної суми необхідних капвкладень. Однак вже в 2008 році видобуток нафти ЗАТ «КалмОйл» становитиме 362 тис. тонн. З цього моменту поточні інвестиції Компанії стануть самоокупними.

Техніко-економічні показники проекту можуть бути значно поліпшені у разі придбання 3-х мобільних високопродуктивних станків G-102 фірми «SOILMEC» загальною вартістю біля $30 млн. Це дасть можливість пробурити заплановані 163 свердловини за 6 років і досягнути піку видобутку в 2010 році, на 2 року раніше запланованого терміну.

Інші новини