НАК „Нафтогаз України” поділяє занепокоєність Координаційного комітету з боротьби з оргзлочинністю та корупцією щодо незадовільного стану відновлення сировинно-ресурсної бази нафтогазового комплексу

НАК „Нафтогаз України” вважає обґрунтованими та поділяє висновки Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією при Президентові України щодо незадовільного стану відновлення сировинно-ресурсної бази нафтогазового комплексу.

За діючої системи ціноутворення та оподаткування в нафтогазовому комплексі має місце постійний дефіцит інвестиційних коштів. Дочірня компанія НАК „Нафтогаз України” – „Газ України” сьогодні здійснює продаж газу населенню та бюджетним установам за цінами, що не покривають реальних витрат на видобуток, транспортування і зберігання природного газу.

Стримування економічно обґрунтованого підвищення цін на імпортований природний газ, що поставляється промисловим споживачам, змушує Компанію працювати з від’ємною рентабельністю і в цьому сегменті та фактично субсидувати приватизовані галузі промисловості за рахунок державних ресурсів.

Необхідні щорічні інвестиції у підтримання та нарощування видобутку газу складають лише по ДК „Укргазвидобування” близько 1,5 млрд. грн., тоді як чистий прибуток, отриманий дочірньої компанією від реалізації газу без вирахування рентних платежів становить лише 365 млн. грн. Поряд із рентою, що за визначенням є платою за користування надрами, „Укргазвидобування” також сплачує одноіменний податок та збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. Ставки останніх не закріплені у податковому законодавстві.

Брак коштів від реалізації газу змушує „Нафтогаз України” залучати для розвитку галузі зовнішні кошти. У липні поточного року Компанія має намір розмістити на європейських фінансових ринках єврооблігації, кошти від яких буде спрямовано зокрема на розвиток видобутку газу в Україні. Проте, необхідною умовою сталого розвитку галузі є досягнення „Нафтогазом України” рівня рентабельності при операціях з українським та імпортованим газом.

Поточного року „Нафтогаз України” виділить на геологорозвідувальні роботи майже 800 млн. грн., незважаючи на те, що відновлення сировинної бази належить до компетенції геологорозвідувальних підприємств. Проте в умовах, коли державне фінансування цих робіт заплановано в обсязі 20 млн. грн., Компанія вимушена вирішувати питання відновлення сировинної бази самостійно.
 

Інші новини