НАК “Нафтогаз України”: питання розподілу прибутків та виплати дивідендів ВАТ “Укрнафта” буде розглянуте 20 червня

11 травня в Києві пройшли Загальні збори ВАТ “Укрнафта”. Інтереси акціонера НАК “Нафтогаз України”, якому належить 50+1% акцій “Укрнафти”, представляв на зборах перший заступник голови “Нафтогазу України” Сергій Перелома відповідно до наданої йому довіреності.


До порядку денного зборів ввійшло п’ять питань: звіт Правління ВАТ “Укрнафта” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства та основні напрямки діяльності на 2005 рік; Звіт Ревізійної комісії про перевірку діяльності товариства за 2004 рік; Звіт Спостережної ради Товариства про діяльність за 2004 рік; затвердження річного звіту, балансу, розподілу прибутку за 2004 рік та плану розподілу на 2005 рік; про сплату дивідендів.


Рішення з приводу перших трьох питань були затверджені голосуванням акціонерів. З питань розподілу прибутку та сплати дивідендів рішення прийняте не було, оскільки НАК “Нафтогаз України” не підтримав пропозицію Спостережної ради “Укрнафти” направити 100% чистого прибутку на сплату дивідендів.


На думку керівництва НАК “Нафтогаз України”, питання про розподіл прибутку і, відповідно, сплату дивідендів потребує подальшого доопрацювання.


Ця позиція мотивована, перш за все, тим, що “Нафтогаз” як акціонер повинен дбати не лише про прибуток, але й про подальший розвиток компанії. Програма розвитку “Укрнафти” передбачає здійснення масштабних проектів – зокрема, з видобутку вуглеводнів за межами України та розвитку роздрібної мережі АЗС “Укрнафти”. Ці проекти потребують значних капіталовкладень. В разі направлення всіх прибутків компанії на сплату дивідендів фінансування розвитку компанії може виявитися недостатнім.


НАК “Нафтогаз України” ініціював проведення 20 червня 2005 року Загальних зборів ВАТ “Укрнафта”, в порядок денний яких внесено питання щодо розподілу прибутків та сплати дивідендів.


Довідка: В 2004 році доход ВАТ “Укрнафта” від реалізації продукції склав 5743,2 млн. грн. (у 2003 році - 3918,4 млн. грн.); чистий прибуток компанії становив 1347,2 млн. грн. (у 2003 році - 890,0 млн. грн.). 50%+1 акція ВАТ "Укрнафта" належить НАК “Нафтогаз України".

Прес-центр

Інші новини