НАК “Нафтогаз України” у 2003 році збільшив валовий дохід на 18.5%, чистий дохід – 37.6%

2003 рік продовжив тенденцію поліпшення фінансових показників НАК “Нафтогаз України”. Валовий консолідований дохід Компанії склав 48.3 млрд. грн. що на 9 млрд. грн. (18.5%) краще результатів 2002 року.

Основними складовими збільшення доходності “Нафтогазу України” стали:
- посилення присутності НАК "Нафтогаз України" на ринку поставок природного газу для промислових споживачів;
- нарощування реалізації природного газу через ВАТ з газопостачання та газифікації;
- розширення та вдосконалення програми з переробки природного газу та реалізації нафтопродуктів через мережу власних АЗС.

Внаслідок проведеної реформи внутрішнього ринку, реалізація природного газу промисловим споживачам за прямими договорами зросла з 14,3 млрд. м3 у 2002 році до 29,4 млрд. м3 у 2003 році. Успішна реалізація трьох вищенаведених програм призвела до загального збільшення валового доходу Компанії на 3,2 млрд. грн.

У 2003 році “Нафтогаз України” повністю погасив заборгованість перед Туркменистаном за поставлений протягом 1999-2001 рр. природний газ. Проведення цих розрахунків збільшило реалізацію Компанії та призвело до зростання її доходу на суму 1,9 млрд. грн.

Минулого року “Нафтогаз України” збільшив експорт газу у 4,7 разів (з 1,3 до 5,3 млрд. куб. м). Доходність Компанії за цим видом діяльності зросла на 1.8 млрд. грн.

Збільшення обсягів транспортування нафти магістральними трубопроводами з 48 млн. тонн у 2002 році до 56,68 млн. тонн у 2003 році збільшило консолідований дохід Компанії на 250 млн. грн.

За підсумками 2003 року загальний фінансовий стан НАК “Нафтогаз України” в цілому поліпшився. Загальні активи Компанії зросли на 2.7 млрд. грн. (2,7%) за рахунок необоротних активів і станом на 01.01.04 складали 89.9 млрд. грн. Дебіторська заборгованість Компанії зменшилась на 2,2 млрд. грн. (16,8%), кредиторська заборгованість зменшилась на 2,05 млрд. грн. (11,9%).

У 2003 році “Нафтогаз України” сплатив 6,4 млрд. гривень (100,6% від нарахованого) податків та зборів, що на 32,9% вище показника попереднього року. Поточні зобов‘язання НАК “Нафтогаз України” за розрахунками з бюджетом зменшились на 0,5 млрд. грн. (8,0%).

Чистий дохід НАК “Нафтогаз України” від реалізації продукції у 2003 році у порівнянні із попереднім роком зріс більш ніж на третину (37,6%) до 42,2 млрд. грн., а у порівнянні з 2001-м – вдвічі.

Чистий прибуток Компанії після оподаткування у 2003 році через створення резерву сумнівних та безнадійних боргів склав 1,2 млрд. гривень, що на 4% менше аналогічного показника за 2002 рік. При цьому прибуток за основною операційною діяльністю (реалізація продукції, товарів, робіт та послуг) збільшився в 1,6 рази.

Основними напрямками використання прибутку Компанії протягом 2003 року було фінансування капітальних вкладень у видобуток та транспортування природного газу та нафти. За 2003 рік “Нафтогаз України” за власні кошти освоїв капіталовкладень на суму 5,06 млрд. грн., що в 1,6 рази перевищує рівень 2002 року. В експлуатацію введено основних фондів на суму 4,75 млрд. грн.

У поточному році правління НАК “Нафтогаз України” продовжуватиме політику збільшення доходності та фінансового оздоровлення Компанії.

Інші новини