НАК “Нафтогаз України” візьме участь у форумі “Паливно-енергетичний комплекс України – сьогодення та майбутнє”

НАК “Нафтогаз України” та її дочірні підприємства візьмуть участь у V Міжнародному форумі “Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє”, який відбудеться з 26 по 28 вересня 2007 року у Києві на площах Міжнародного виставкового центру.

Програмою міжнародного форуму передбачено проведення спеціалізованої виставки, на якій будуть представлені експозиції підприємств паливно-енергетичного комплексу та компаній, що виробляють обладнання для галузей комплексу та надають послуги. Також програмою форуму передбачено проведення конференцій, “круглих столів” та тематичних семінарів, присвячених питанням реформування комплексу, реалізації стратегічних завдань з подальшого його розвитку.

Компанія “Нафтогаз України” надасть на виставку експозицію, на якій представить свої досягнення та перспективи, а також інвестиційні проекти. У виставці та заходах на форумі також візьмуть участь дочірні підприємства Компанії – ДК “Укргазвидобування”, ДАТ “Чорноморнафтогаз”, ДК “Укртрансгаз”, ВАТ “Укрнафта”, ВАТ “Укртранснафта”, ДК “Газ України”.

Під час проведення форуму “Нафтогаз України” представить інформацію про пріоритетні інвестиційні проекти, реалізація яких планується за рахунок власних та залучених коштів. Зокрема, у сфері видобутку газу та нафти – проекти освоєння родовищ та перспективних площ на шельфі Чорного моря ( Одеське та Безіменне родовища, площа Суботіна), облаштування Хрестищенської групи родовищ, придбання високотехнологічного бурового обладнання, збільшення потужностей Шебелинського газопереробного заводу.

Інвестиційний “пакет” у сфері транспортування газу та нафти включає проекти модернізації газоперекачувальних агрегатів на компресорних станціях магістральних газопроводів “Союз” та “Уренгой – Помари – Ужгород”, реконструкції Угерського підземного газосховища, реконструкції нафтопроводу “Дружба” на ділянці “Броди – Держкордон”, розширення технологічних потужностей морського нафтового терміналу “Південний”.

До інвестиційних проектів у сфері обліку та підвищення ефективності транспортування газу та нафти належать проекти будівництва ІІІ черги Метрологічного центру у м. Боярка, будівництва на території України вхідних газовимірювальних станцій, дооснащення газорозподільних станцій системами високоточного обліку.

Реалізація згаданих інвестиційних проектів дозволить збільшити обсяги видобутку вуглеводнів, забезпечити надійне функціонування нафто- та газотранспортної систем та, як результат – підвищити енергетичну безпеку країни.

Участь НАК “Нафтогаз України” та дочірніх підприємств у Міжнародному енергофорумі у значній мірі сприятиме поширенню об`єктивної, неупередженої інформації про діяльність Компанії, про перспективи подальшого розвитку нафтогазової галузі держави.

Довідка. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” є лідером економіки та однією з найбільших компаній країни. Компанія виробляє восьму частину валового внутрішнього продукту України та забезпечує десяту частину надходжень до Державного бюджету.

Підприємства, що входять до складу Компанії, здійснюють пошуково-розвідувальні роботи, буріння свердловин, розробку родовищ, транспортування нафти та газу системами магістральних нафто- та газопроводів, переробку газу та конденсату на газопереробних заводах, поставки газу споживачам в Україні, реалізацію стисненого та зрідженого газу через мережу автомобільних газонаповнювальних станцій.

Основні стратегічні напрямки розвитку Компанії

Збільшення обсягів власного видобутку газу і нафти, в тому числі за рахунок інтенсивного освоєння ресурсів акваторій Чорного і Азовського морів та участі у спільних нафтогазових проектах в інших країнах – Росія, Туркменистан, Казахстан, Лівія, Єгипет, ОАЕ. Це дозволить значно знизити рівень залежності від зовнішніх поставок енергоресурсів.

Реконструкція, розширення та забезпечення надійної експлуатації систем магістральних нафто- i газопроводів. Це дозволить більш ефективно використовувати геополітичний потенціал України як однієї з найбільших держав - транзитерів вуглеводневої сировини.

Поглиблення ступеню переробки природного газу, збільшення випуску скрапленого газу та інших продуктів переробки, що дозволить більш повно задовольняти попит на внутрішньому ринку енергоносіїв.

Широке впровадження сучасних засобів обліку газу, що дозолить зменшити втрати енергоносіїв.

Забезпечення стабільних надходжень у дохідну частину Державного бюджету, збалансованих з потребами розвитку нафтогазової галузі, що забезпечуватиме сталий розвиток країни.

Інші новини