Прес-конференція у ВАТ “Укртранснафта” 3 вересня 2002 року

1. ВАТ „Укртранснафта” та польський консорціум „Golden Gate” ухвалили спільне рішення про початок проектних робіт щодо спорудження ділянки нафтопроводу „Броди - Плоцьк”.

12-13 серпня у Варшаві (Польща) відбулися переговори ВАТ „Укртранснафта” з польським консорціумом „Golden Gate”. Сторони домовилися про початок проектних робіт щодо вибору оптимального маршруту прокладення ділянки нафтопроводу „Броди - Плоцьк”.
Передбачається, що з українського боку проектні роботи здійснюватиме ВАТ „Інститут транспорту нафти”, з польського – “Gazoprojekt”, з яким „Golden Gate” уклала відповідну угоду. Також ухвалено рішення про спільний вибір компанії – девелоперa, яка розроблятиме комплексний бізнес-план ЄАНТК та вестиме переговори з можливими інвесторами. Також сторони домовилися провести наступний раунд переговорів у м. Плоцьк у вересні цього року.

2. 19-ого серпня Указом Президента затверджено Положення про Спеціального Уповноваженого України з питань Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору. Більше року тому, 24-ого липня 2001-ого року Спеціальним Уповноваженим України з питань Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору було призначено голову правління ВАТ „Укртранснафта” Олександра Тодійчука.

Згідно з затвердженим положенням, призначати та звільнювати Спеціального уповноваженого має право Президент України.
До функцій Спеціального уповноваженого входять координування заходів, пов’язаних з реалізацією проекту ЄАНТК, розробка механізмів їхнього впровадження, проведення переговорів із представниками іноземних держав та суб'єктами підприємницької діяльності щодо цього питання, сприяння залученню іноземних інвестицій до реалізації проекту та збільшенню обсягів транзиту сирої нафти через територію України та ін.

Спеціальний уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право одержувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади необхідні інформацію та матеріали, брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, під час розгляду питань реалізації проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору,
утворювати в разі потреби експертні та робочі групи і залучати спеціалістів до участі в їх роботі у тому числі іноземних, користуватися інформаційними банками даних Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідно до покладених на нього завдань, Спеціальний Уповноважений щоквартально звітує про проведену роботу перед Президентом України та щомісяця інформує Прем'єр-міністра України.

3. 27-28-го ВАТ „Укртранснафта” та Грузинська міжнародна нафтова корпорація (GIOC) провели робочу зустріч відповідно до домовленості під час П’ятого засідання Міжурядової україно-грузинської Комісії з питань економічного співробітництва. У результаті проведених консультацій сторони дійшли згоди відносно подальших кроків.

ВАТ „Укртранснафта” та GIOC координуватимуть свою діяльність із реалізації ЄАНТК, беручи до уваги його значущість для розвитку та зміцніння відносин країн-членів ГУУАМ.
Спеціальний Уповноважений України з питань ЄАНТК та Спеціальний Представник Президента Грузії ініціюють утворення в рамках ГУУАМ Консультативної ради з питань енергетичних коридорів на рівні спеціальних представників України, Грузії та Азербайджану.
ВАТ „Укртранснафта”, GIOC та ГНКАР (Азербайджан) продовжать виконання робіт, пов’язаних зі створенням додаткової інфраструктури (трубопровід та термінал) для транспортування нафти на Чорноморське узбережжя Грузії. GIOC вітає україно-польську ініціативу із будівництва з’єднувального нафтопроводу Броди-Гданськ/
ВАТ „Укртранснафта” та GIOC домовились здійснювати координацію співробітництва відносно перспектив використання нафтотранспортної системи Одеса–Броди як для транспортування нафти, що видобувається в Азербайджані, так і для тієї нафти, що видобувається на Східному узбережжі Каспію та транзитується через її територію.
Сторони вивчать питання про утворення танкерної компанії зі участю зацікавлених сторін для перевезення нафти у Чорноморському регіоні у рамках проекту ЄАНТК. Українська сторона продовжить вивчення питання про розміщення відповідних замовлень на українських підприємствах.

4. 29-30-го серпня відбулося п’яте засідання Спільної україно-азербайджанської міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.
Сторони домовились співробітничати на рівні зацікавлених компаній щодо питань визначення перспектив використання нафтотранспортної системи Одеса – Броди для транспортування каспійської нафти на Європейський ринок.
Згідно з постановою Комісії, українська сторона надасть пропозиції щодо створення в рамках ГУУАМ Консультативної ради з питань енергетичних коридорів а також про умови можливої участі зацікавлених структур, що здійснюють діяльність в Республіці Азербайджан, щодо створення міжнародної операційної компанії з експлуатації та розвитку нафтотранспортної системи Одеса – Броди.

Інші новини