Прийняття Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2004 рік” порушує права НАК “Нафтогаз України”

НАК “Нафтогаз України” вважає такими, що порушують її права, положення Закону України “Про внесення змін до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2004 рік”, який був схвалений Верховною Радою 17 червня 2004 р. у частині, що стосується діяльності Компанії.

Стаття 109-7 Закону встановлює, що виручка НАК “Нафтогаз України” зараховується на окремий рахунок органів Державного казначейства України та спрямовується у розмірі не менше 20 відсотків на сплату відповідних загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), що зараховуються до Державного бюджету. Проте така вимога безпрецедентно та брутально порушує цілу низку законодавчо закріплених норм та принципів господарського права України.

Фактично стаття 109-7 визначає валовий дохід НАК “Нафтогаз України” предметом оподаткування за ставкою не менше 20%. Проте податкове законодавство України не передбачає застосування подібного податку, збору, або режиму оподаткування. Грубо порушено “Закон про систему оподаткування” який встановлює види податків та зборів (обов’язкових платежів) та порядок їх сплати. Стаття 109-7 фактично вносить зміни до порядку стягнення податків та зборів, ставлячи під сумнів основні засади податкової системи України.

Парламентарями не дотримано принципів зміни податкового законодавства. Згідно положень Закону України “Про систему оподаткування”:
  • ставки та механізм стягування податків і зборів (обов'язкових платежів) і пільги по оподаткуванню не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів по оподаткуванню. Зміни, що стосуються механізму сплати податків вносяться не пізніше ніж за шість місяців до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року;
  • зміна податкових ставок і механізм стягування податків і зборів (обов'язкових платежів) не можуть встановлюватися Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 109-7 також порушує встановлені законодавством правила підзвітності НАК “Нафтогаз України”. До компетенції Державного казначейства України відноситься фінансове обслуговування “бюджетних установ та організацій” або “органів державної виконавчої влади”. “Нафтогаз України” є національною акціонерною компанією і не належить до двох вищенаведених категорій.

Частиною другою статті 22 Конституції України закріплений принцип, відповідно до якого при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Стаття 109-7 Закону України “Про внесення змін до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2004 рік” фактично обмежує можливості Компанії здійснювати повноцінну господарську діяльність та звужує низку прав НАК “Нафтогаз України” як суб’єкта господарювання, зокрема:
  • Принцип вільного вибору кредитних установ – банків та розміщення в них своїх рахунків, закріплений у статтях 6, 62 Господарського кодексу України;
  • Принцип самостійної сплати податків та зборів, закріплений у статті 67 Конституції України, згідно з якою кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Порядок та розмір встановлюються законами України про оподаткування;
  • Заборону незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини – стаття 6 Господарського кодексу України;
  • Право кожного суб’єкта господарської діяльності володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю – стаття 5 Господарського кодексу України (відповідно до абзацу 3 статті 115 Цивільного кодексу України, господарське товариство є власником одержаних доходів);
  • Визнання усіх суб'єктів права власності рівними перед законом – стаття 5 Господарського кодексу України.

Норма щодо спрямування не менш 20 відсотків виручки Компанії до сплати обов’язкових платежів викликає правову колізію між статтею 109-7 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет 2004 року” та статтею 1 Бюджетного кодексу України, яка визначає, що тільки цей кодекс визначає правила складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контроль за виконанням Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Встановлені статтею 109-7 правила передбачають примусове стягнення грошових коштів з рахунків "НАК Нефтегаз України" в погашення податкового боргу і податкових зобов'язань, в той час як примусове стягнення згідно з чинним законодавством допускається виключно в порядку виконавчого провадження за рішенням суду або інших уповноважених органів державної влади (Закон України "Про виконавче провадження"), а також шляхом примусової реалізації активів платника податків, що знаходяться в податковій заставі (ст. 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами", Порядок застосування податкової застави органами державної податкової служби, затверджений наказом ГНАУ № 338 від 28.08.2001р.).

Стурбованість НАК “Нафтогаз України” викликає й факт, що народних депутатів не було належним чином проінформовано про можливі наслідки запровадження такої норми законодавства. Проект Постанови, якою статтю 109-7 внесено в проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет 2004 року” було внесено до Верховної Ради у день голосування, а тому цю норму не було розглянуто та узгоджено у Бюджетному комітеті парламенту.

Розрахунків щодо наслідків реалізації положення про “спрямування не менше 20 відсотків виручки НАК “Нафтогаз України” на сплату податків і зборів” також не було надано на розгляд парламентарів, а отже волевиявлення депутатів не можна назвати повноцінним. Компанія вважає положення статті 109-7 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний бюджет 2004 року” дискримінаційними, та таким, що суперечать принципам ринкової конкуренції та бюджетному законодавству України.

Довідка: У 2003-2004 рр. НАК “Нафтогаз України” повністю виконує поточні зобов’язання зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету України. У 2003 році Компанія сплатила до бюджету 6 486.6 млн. грн. – на 512.6 млн. грн. більше, ніж 2002 р. Податкові платежі “Нафтогазу України” склали близько 11% від загальних надходжень Державного бюджету.

Станом на 01.06.2004 НАК “Нафтогаз України” сплатив 2 460.2 млн. грн. податків та зборів, або на 239 млн. грн. більше від нарахованого. Фінансовий план Компанії на 2004 рік передбачає погашення 538 млн. грн. заборгованості перед бюджетом. За підсумками п’яти місяців з цієї суми до бюджету вже перераховано 239 млн. грн.

Інші новини