Призупинення дії закону, яким встановлюється принцип диференціації рентних платежів, матиме негативні наслідки для газової галузі

Ухвалені Верховною Радою зміни до Державного бюджету на 2004 рік у частині призупинення дії Закону „Про рентні платежі на нафту, газ і газовий конденсат”, яким встановлювався диференційований принцип нарахування ренти на видобуток природного газу, негативним чином відіб’ються на функціонуванні газової галузі України.

Передбачена вищезазначеним законом диференціація рентних ставок в залежності від геологічних умов конкретних родовищ стимулює газовидобувні підприємства приділяти більше уваги видобутку газ на родовищах зі складними умовами, що кількісно переважають на території України. Окрім того, завдяки введенню диференційованої ренти, Компанія отримала можливість інвестувати у вітчизняний газовидобуток та розпочати реалізацію Комплексної програми по збільшенню видобування природного газу, маючи на меті до 2007 року збільшити частку власного палива у газовому балансі України з 25% до 40%.


До прийняття Закону „Про рентні платежі на нафту, газ і газовий конденсат” суми рентних платежів були прямо пропорційні обсягам газовидобутку. Такий підхід підривав сутність ренти як інструмент вилучення надприбутку і перетворював його на суто фіскальний. В результаті цього, велика кількість родовищ нафто- та газовидобувних підприємств штучно перетворюється на збиткові, а сплата ренти до бюджету пов’язана із фінансовими складнощами.

Майже щорічне коригування фіксованої ставки рентного платежу негативним чином позначається на роботі ДК „Укргазвидобування”. Ці зміни, переважно, не є економічно обґрунтованими та являють собою один з механізмів „латання” бюджетного дефіциту. В результаті штучно перетворюються на збиткові родовища, де витрати на виробництво через складні геологічні умови не дозволяють швидко отримати прибуток на вкладені кошти.

Політика ДК „Укргазвидобування” сьогодні спрямована на стабілізацію та поступове нарощування видобутку вуглеводнів. Зокрема, пріоритетом роботи визначено інвестування значних коштів в облаштування старих виснажених родовищ з метою економного використання дефіцитних природних ресурсів України. Необхідні щорічні капітальні вкладення для підтримання на стабільному рівні видобутку газу складають по ДК „Укргазвидобування” близько 1,5 млрд. грн., тоді як чистий прибуток, отриманий від реалізації газу без вирахування рентних платежів становить лише 365 млн. грн.

Призупинення дії закону про рентні платежі може зірвати плани НАК „Нафтогаз України” та, ДК „Укргазвидобування” щодо нарощування вітчизняного газовидобутку та призведе до критичного недофінансування газової промисловості в цілому. Компанія звертається до всіх владних структур з проханням підтримати галузь, яка є гарантом української енергетичної незалежності.

Довідка: У собівартості українського газу обсяг податкових платежів складає 43,5%, з яких рентна плата – 9,2%. У випадку набрання чинності Закону “Про зміни до Державного бюджету України на 2004 рік” та автоматичному призупиненні дії норм Закону „Про рентні платежі на нафту, газ і газовий конденсат” рентна плата складатиме в собівартості газу 25%, а загальна податкова складова збільшиться до 54,5%.

Враховуючи, що природний газ власного видобутку спрямовується виключно на потреби соціальної сфери за фіксованими цінами, які у середньому на $15 менше собівартості палива, набрання чинності Законом “Про зміни до Державного бюджету України на 2004 рік” призведе до тотальної збитковості газовидобувної галузі України.

Підприємства НАК “Нафтогаз України” забезпечують 11% всіх надходжень до Державного бюджету України. За підсумками 2003 року Компанія не мала заборгованості по сплаті податків.
 

Інші новини