Шебелинський ВПГКН ДК “Укргазвидобування” завершив черговий етап реконструкції

Дочірня компанія “Укргазвидобування” сьогодні прийняла в експлуатацію новозбудовану лінію з виробництва бітумів Шебелинського відділення з переробки газового конденсату та нафти, який входить до складу Компанії. Після введення в експлуатацію нової лінії глибина переробки на підприємстві зросте до 97,5%. У першому півріччі 2002 року цей показник дорівнював 95%, за підсумками 2001 року – 94,8%. Глибина переробки сировини на Шебелинському ГПЗ є найвищою серед виробників нафтопродуктів України.


Установку кошторисною вартістю 5 млн. грн. було збудовано в термін з березня по вересень 2002 року. Потужність установки по готовій продукції дорівнює 20 тисячам тонн на рік. Нова лінія у залежності від потреб ринку здатна випускати широкий спектр дорожніх (БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90), будівельних (БН 70/30; БН 910) та покрівельних (БНК4190; БНК 90/30) бітумів.


Початок виробництва бітумів є лише проміжним етапом розвитку Шебелинського ВПГКН, – надалі на заводі заплановано розпочати виробництво бітумних мастик. Підприємства НАК “Нафтогаз України” щорічно закуповують за імпортом та використовують бітумні мастики для виконання ізоляційних робіт при будівництві газо- та нафтопроводів. Економічний ефект від використання бітумних мастик власного виробництва по підприємствах системи НАК “Нафтогаз України” досягне 2,5 млн. грн. в рік. Таким чином, термін окупності будівництва бітумної лінії дорівнює двом рокам.


За останні два роки на Шебелинському ВПГКН активно велися роботи з розвитку виробництва та розширення виробничих потужностей. За період з жовтня 2000 по квітень 2001 рр. збудована ректифікаційна 6-та колонна, введення якої в експлуатацію дозволило збільшити відбір дизельного пального на 21.6 тис. тонн на рік.


Введення в дію 7-ї колони, будівництво якої завершено на початку вересня, дозволило додатково збільшити глибину переробки на Шебелинському ВПГКН та відбір світлих нафтопродуктів. Крім того, рештки мазуту тепер переробляються на гудрон та базові оливи, що служать основою для виробництва олив та мастил.


Внаслідок проведених робіт потужність Шебелинського ВПГКН по первинній переробці сировини зросла з 600 до 720 тисяч тонн на рік. Загальний економічний ефект від модернізації підприємства складатиме 12,8 млн. грн. в рік.


Шебелинський ВПГКН є найменшим за потужністю серед виробників нафтопродуктів України, однак відзначається найвищою глибиною переробки. Відбір світлих нафтопродуктів (бензинів та дизпалива) у першому півріччі склав понад 85% від поставленої сировини (на даний час становить 88%), мазуту – 7.98%. З відібраних світлих нафтопродуктів близько 55% становлять бензини, з яких високооктановий А-95 – 31%, понад 30% - дизпаливо.


Завершена 1997 року реконструкція підприємства проводилася за технологією світового лідера – американської компанії UOP, та виконувалася американським генпідрядником Basic Systems Inc. Під час реконструкції на Шебелинському ВПГКН збудована найсучасніша в Україні установка каталітичного риформування, що дозволяє без присадок (МТБЕ, тощо), отримувати високооктанові екологічно чисті бензини А-95 та А-98.


Обсяги випуску екологічно чистих високооктанових бензинів обумовлені попитом на ринку та практично не обмежені технологічними можливостями підприємства. У першому півріччі частка бензину А-95 в загальному обсязі виробництва бензинів на Шебелинському ВПГКН перевищила 45% і становила 16.5 тис. тонн на місяць.


Інформація для преси:

Управління з переробки газу та газового конденсату дочірньої компанії “Укргазвидобування”


Управління з переробки газу та газового конденсату ДК “Укргазвидобування” створене в лютому 2001 року та об’єднало спеціалізованих переробні підрозділи ГПУ “Шебелинкагазвидобування” та ГПУ “Полтавагазвидобування”. Основною метою створення Управління було формування профільного виробничого об’єднання “Укргазвидобування”, що зосередилися б на розвитку газопереробної частки бізнесу дочірньої компанії – нарощуванні обсягів виробництва, рості ефективності використання виробничих потужностей та удосконаленні управлінської структури. Керівником Управління був призначений Юрій Леонідович Фісенко.


Розвиток газопереробної ланки “Укргазвидобування” не лише сприяв загальному підвищенню ефективності та прибутковості Компанії. Зростання відборів з природного газу та конденсату цінних рідких вуглеводнів – світлих нафтопродуктів та скрапленого газу стало економічним стимулом стабілізації та підвищення видобутку природного газу та газового конденсату.


До складу Управління з переробки газу та газового конденсату входять три виробничих підрозділи: Шебелинське відділення по переробці газового конденсату та нафти; Яблунівське відділення по переробці газу; Технологічний цех стабілізації конденсату в Селещині, а також допоміжний автотранспортний цех.


Шебелинське відділення по переробці газового конденсату та нафти


Провідним структурним підрозділом Управління є Шебелинське відділення з переробки газового конденсату та нафти. Історія створення цього підприємства розпочалася в 1956 році коли був побудований пункт збору і наливу газового конденсату, який поступав з Шебелинського газоконденсатного родовища.


У 1960 році була введена в експлуатацію газофракційна установка ГФУ-1 потужністю 100 тис. тонн на рік, що дозволила розпочати переробку газового конденсату неподалік від родовища. Введення в експлуатацію у 1970 році газофракційної установки ГФУ-2 (річною потужністю 200 тис. тонн) потроїло виробничі потужності підприємства.


У 1989 році була завершена перша реконструкція заводу, що мала на меті збільшення потужності газофракційних установок в півтора рази – до 460 тис. тонн на рік. В 1992 році була закінчена реконструкція зливо-наливної естакади, вузла прийому широкої фракції легких вуглеводнів (ШФЛВ) та налагоджена технологія переробки цієї фракції. Виробництво ШФЛВ доведене до 17 тис. тонн на рік. Але вже в цей період виникла перспектива необхідності освоєння принципово нової технології – виробництва екологічно чистих неетильованих бензинів.


Ця проблема почала вирішуватися у 1994 році, коли був укладений контракт з американською фірмою Ваsiс Systems Іnс., що передбачав будівництво сучасної установки каталітичного риформінгу за технологією широковідомої в світі фірми UOP. Проект був покликаний розпочати на Шебелинці виробництво неетильованих високооктанових бензинів марок А-95 та А-98. Водночас з початком будівництва установки розпочалася реконструкція і переобладнання виробничої і допоміжної інфраструктури заводу з метою подальшого підвищення потужності та забезпечення функціонування новозбудованої установки.


Багатоцільова реконструкція заводу закінчилася у 1997 році, а у відкритті підприємства після реконструкції взяв участь Президент України. В процесі реконструкції був повністю переобладнаний резервуарний парк, товарно-сировинна насосна, побудована установка біологічної очистки, додатково реконструйовані зливо-наливна естакада, перша та друга газофракційні установки, введена в дію установка каталітичного риформінгу по переробці прямогонного бензину та розпочато виробництво на ній екологічно чистих неетильованих високооктанових бензинів А-95 та А-98.


За глибиною переробки сировини та якістю високооктанових бензинів Шебелинський ГПЗ випередив решту виробників нафтопродуктів України. Технологічна схема, втілена на заводі за технологією компанії UOP, дозволяє підприємству випускати 100% бензинів з октановим числом 95 та вище. Бензини виробляються без застосування МТБЕ та інших добавок або присадок.


Розширення потужності та модернізація заводу не зупинялася й у третьому тисячолітті. В 2001-2002 роках збудовані та введені в експлуатацію колони вторинної переробки №6 та №7, внаслідок чого обсяг первинної переробки на заводі зріс на 20% – з 600 до 720 тисяч тонн на рік. За 2001 рік обсяг переробки склав 706,2 тис. тонн при плані переробки 469,0 тис. тонн.


Понад план у 2001 році перероблено 237,2 тис. тонн, а завдання з виробництва нафтопродуктів було виконано на 152%. В результаті переробки одержано 360,2 тис. тонн бензинів; 223,1 тис. тонн дизельного палива; 13,5 тис. тонн уайт-спиріту; 59,3 тис. тонн кубового залишку; 13,5 тис. тонн скрапленого газу. Перше півріччя 2002 року продовжило тенденцію значного перевищення обсягів виробництва продукції по відношенню до планових показників.


Технологічний цех стабілізації конденсату (Селещина)

Важливим виробничим підрозділом Управління є Технологічний цех стабілізації конденсату (ТЦСК) у селищі Селещина. Це виробництво працює у єдиній технологічній ланці з Шебелинським ГПЗ, забезпечуючи стабілізацію конденсату родовищ Полтавської області перед його перекачкою трубопроводом на Шебелинку, де проводиться глибока переробка.


Історія створення Селещинського технологічного цеху сягає початку 1970-х років і тісно пов'язана з розвитком газовидобування на Полтавщині. Внаслідок стрімкого росту видобутку газу на місцевих родовищах транспортування газового конденсату автомобільним транспортом на початку 1970-х років стає економічно невигідним. В 1971 році будується конденсатопровід НПГРС-Солоха – Селещина і наливна естакада на Машівській установці комплексної підготовки газу (УКПГ).


З ростом видобутку газу зростає і видобуток нестабільного газового конденсату, який зберігається на родовищах в атмосферних резервуарах та відвантажується на переробку автомобільним і залізничним транспортом. Великі втрати найбільш цінних легких вуглеводнів зумовлюють проектування установки по підготовці нестабільного газового конденсату до подальшого транспортування. З метою зменшення втрат у 1973 році був затверджений проект будівництва “Пункту збору, стабілізації і наливу конденсату на залізничній станції Селещина” потужністю 1.2 млн. тонн нестабільного конденсату на рік.


Технологічний цех стабілізації конденсату (ТЦСК) був введений в експлуатацію лише через 10 років – у 1983-му. В 1992 році був розроблений, а в 1996 році – втілений проект реконструкції УСК "Селещина" з метою переробки всієї широкої фракції легких вуглеводнів і одержання скрапленого газу, газового бензину і пропану.


У той же період на ТЦСК було введено ряд додаткових технологічних установок і агрегатів, зокрема побудована газонаповнювальна станція для заправки до 100 балонів і до 40 тонн пропановозів за зміну. Підприємство отримало можливість виготовляти автомобільний бензин А-80, збудувавши установку змішування бензинів та три наливних стояки для заправки бензовозів стабільним газовим бензином і бензином А-80.


ТЦСК “Селещина” в 2001 році переробив 506,1 тис. тонн сировини, виробивши 405,7 тис. тонн стабільного конденсату (що був трубопроводом поставлений для подальшої переробки на Шебелинський ГПЗ); 42 тис. тонн скрапленого газу; 39,8 тис. тонн стабільного газового бензину та 9,5 тис. тонн газу стабілізації.


У 2002 році проведено реконструкцію зливної залізничної естакади, що дозволила підприємству почати приймати нестабільний конденсат залізницею. Раніше сировина надходила до Селещини виключно конденсатопроводами, що звужувало можливості підприємства по залученню на переробку ресурсів сторонніх виробників.


Перспективні плани розвитку ТЦСК передбачають будівництво до 2005 року ще кількох виробничих об’єктів, що дозволять збільшити ефективність виробництва та відбір товарної продукції.


Яблунівське відділення з переробки газу

Будівництво Яблунівського ГПЗ – наймолодшого структурного підрозділу Управління, було розпочато в 1996 році на базі американського технологічного обладнання, яке поставила компанія ChemDesign Inc.


Технологічна схема заводу передбачає переробку природного газу шляхом вилучення з нього рідких фракцій на основі процесу низькотемпературної конденсації. Капітальні вкладення першої черги газопереробного заводу становлять $34 млн. Пуск новозбудованого підприємства відбувся у вересні 1999 року. Основною продукцією Яблунівського ГПЗ є скраплений газ та осушений природний газ, що повертається до газопровідної системи.


Загальна потужність підприємства по сировині за проектом складає 1,9 млрд. м 3 природного газу. У процесі переробки сирого газу підприємство отримує (за проектом):

- осушений природний газ - 1,771 млрд. м з на рік

- скраплений газ - 47,2 тис. тонн на рік

- бензин С 5+ - 20,5 тис. тонн на рік


За 2001 рік Яблунівським відділенням з переробки газу вироблено:

- пропан-бутану - 67,1 тис. тонн

- стабільного газового бензину - 12,9 тис. тонн


Перспективні плани розвитку Управління

Виробничі плани Управління на 2002-2005 роки передбачають закріплення досягнутих у 2001-2002 роках обсягів переробки сировини на рівні:

Стабілізація конденсату на ТЦСК Селещина 500 тис. тонн

Переробка конденсату на Шебелинському ВПГКН 700 тис. тонн

Переробка сирого газу на Яблунівському ВПГ 1150 тис. м


Водночас, програма капіталовкладень Управління на 2002 рік передбачає 44,3 млн. грн. і в першу чергу направлятиметься на реконструкцію, капітальне будівництво та впровадження нових технологій. Пріоритетами політики Управління стануть: перехід до більш глибокої переробки; випуск нових видів продукції; забезпечення безвідходності виробництва та захисту навколишнього середовища


Зокрема, по ТЦСК "Селещина" буде введена в експлуатацію установка регенерації метанолу з-під товарної води на очисних спорудах, установка миттєвого скипання води, реконструйовані аміачно-холодильна установка для охолодження газу та під’їзні колії і дренажні системи.


По Яблунівському відділенню з переробки газу планується ввести в дію установку очистки води та завершити будівництво очисних споруд.


По Шебелинському відділенню з переробки газового конденсату та нафти вирішено розпочати реконструкцію очисних споруд та будівництво установки з переробки відходів з виходом на виготовлення брикетів з нафтошламів.


Головним напрямком капітального будівництва Управління в 2002 році обрано проект реконструкції газофракційної установки №2 для удосконалення процесу переробки вуглеводневої сировини та збільшення потужності по первинній переробці до 1 млн. тонн на рік.


Паралельно на Шебелинському ГПЗ буде закінчено будівництво установки з виготовлення бітуму та установки по вилученню масляних фракцій та гудрона з кубового залишку (мазуту). Автоматизована система відпуску нафтопродуктів забезпечить поліпшення точності обліку обсягів відвантаженої продукції та пришвидшення цього процесу. Створення системи утилізації димових газів зменшить енергоємність виробничого процесу та собівартість переробки.


Стратегічним пріоритетом програми розвитку Управління визначено введення в дію установки ізомеризації бензинів, що дозволить довести характеристики високооктанових бензинів до вимог світового рівня.

Інші новини