У 2017 році використання природного газу в Україні скоротилось на 1,3 млрд куб. м

У 2017 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2016 роком скоротилось на 1,3 млрд куб. м (з 33,2 до 31,9 млрд куб. м, -4%)

У 2017 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2016 роком скоротилось на 1,3 млрд куб. м (з 33,2 до 31,9 млрд куб. м, -4%).


Використання природного газу в Україні, 2016-2017 рр., млрд куб. м
Категорія споживачів 2016 2017 +/- %
Населення 11,9 11,2 -6%
Підприємства ТКЕ: 5,7 5,6  
в т.ч. для населення 5,7 4,6 -19%
для бюджетних установ та промисловості* 0 1,0  
Релігійні організації (прямі + ТКЕ) 0,017 0,019 +12%
Разом за сегментами, що підпадають під дію Положення про ПСО** 17,6 16,8 -5%
     
Бюджетні установи 0,5 0,5 0%
Підприємства ТКЕ для бюджетних установ та пром.* 1,6 0  
Промисловість 9,7 9,1 -6%
Технологічні витрати (на видобування, транспортування та розподіл газу), виробництво скрапленого газу 3,8 4,4 +16%
Разом за сегментами, що не підпадають під дію Положення про ПСО** 15,6 14,0 -10%
       
Несанкціонований відбір, неоформлені обсяги, розбаланс 0,0 1,1  
Разом 33,2 31,9 -4%
* У 2016 році сегмент не підпадав під дію Положення про ПСО.

**Відповідно до Постанови КМУ від 22.03.2017 №187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», на виконання Закону України «Про ринок природного газу».

За сегментами ринку, що підпадають під дію Положення про ПСО, обсяги використання газу склали 16,8 млрд куб. м.

З 1 квітня 2017 року під дію Положення про ПСО, окрім постачання газу для населення та релігійних організацій, було віднесено постачання газу підприємствам ТКЕ для виробництва тепла для бюджетних установ та промисловості.

Протягом 2017 року побутові споживачі використали 11,2 млрд куб. м газу, що на 0,7 млрд куб. м менше, ніж у 2016 році (-6%).

Підприємства ТКЕ, що виробляють теплову енергію для населення, використали 4,6 млрд куб. м газу, що на 1,1 млрд куб. м менше, ніж у 2016 році (-19%).

Обсяг використання газу, поставленого ТКЕ для виробництва тепла для бюджетних установ та промисловості, склав 1,0 млрд куб. м газу.

Релігійні установи минулого року використали 19 млн куб. м порівняно з 17 млн куб. м у 2016 році. Використання газу цією категорією споживачів у загальному обсязі використання газу складає 0,06%.

За сегментами ринку, що не підпадають під дію Положення про ПСО, використання газу зменшилось на 1,6 млрд куб. м (-10%).

Використання газу промисловими споживачами скоротилося на 0,6 млрд куб. м (з 9,7 до 9,1 млрд куб. м, -6%).

Виробничо-технологічні витрати газу на виробництво, транспортування та розподіл природного газу та виробництво скрапленого газу збільшились на 16%, з 3,8 млрд куб. м до 4,4 млрд куб. м.

Збільшення використання газу цією категорією споживачів пов’язано передусім зі зростанням обсягів транзиту російського газу. У 2017 році в порівнянні з 2016 роком обсяг транспортування російського газу територією України збільшився на 11,3 млрд куб. м (+14%), з 82,2 млрд куб. м до 93,5 млрд куб. м. В результаті, виробничо-технологічні витрати ПАТ «Укртрансгаз» збільшилися на 29%, до 2,2 млрд куб. м.

Примітка. Результати обчислень даних у таблиці та у тексті можуть не співпадати через математичне округлення чисел.

Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Інші новини