За 2017 рік Нафтогаз як окрема юридична особа отримав чистий прибуток у розмірі 39,3 млрд грн, що на 48% більше за результат 2016 року

Суттєва частина чистого прибутку Нафтогазу як окремої юридичної особи за 2017 рік (майже 12,6 млрд грн) складає ефект відображення рішень Стокгольмського Арбітражу у провадженнях щодо купівлі-продажу газу та щодо транзиту природного газу

Суттєва частина чистого прибутку Нафтогазу як окремої юридичної особи за 2017 рік (майже 12,6 млрд грн) складає ефект відображення рішень Стокгольмського Арбітражу у провадженнях щодо купівлі-продажу газу та щодо транзиту природного газу. На збільшення чистого прибутку за 2017 рік порівняно з 2016 роком також вплинуло збільшення прибутку від транзиту природного газу, що частково було нівельовано більшими збитками у сегменті продажу природного газу. Фінансову звітність Нафтогазу як окремої юридичної особи можна побачити за посиланням.

Сегмент транзиту природного газу
Обсяг транзиту природного газу територією України у 2017 році склав майже 93,5 млрд куб. м, що на 14% більше за обсяги 2016 року. Показник 2017 року є найвищим за останні 6 років.

Дохід сегменту транзиту природного газу за 2017 рік збільшився загалом на 20% порівняно з 2016 роком, в основному за рахунок збільшення обсягів транзиту. Результатом сегменту є прибуток у розмірі майже 36,5 млрд грн, що на 27% більше за результат 2016 року.

Сегмент оптової торгівлі природним газом
Загальні обсяги реалізації Нафтогазом природного газу склали близько 21,6 млрд куб. м, що менше обсягу реалізації за 2016 рік на 5%.

У 2017 році Нафтогаз продовжував виконувати спеціальні обов’язки (далі – ПСО) щодо закупівлі природного газу власного видобутку у Укргазвидобування та Чорноморнафтогазу для його подальшої реалізації визначеним категоріям як кінцевим споживачам, так і для подальшого перепродажу населенню. Нафтогаз виконує покладені на нього урядом спеціальні обов’язки в повній мірі, незважаючи на збитки внаслідок виконання таких обов’язків та накопичення боргів за газ споживачами.

Загалом за сегментом Нафтогаз отримав збиток у розмірі майже 7,4 млрд грн, що у 2,5 рази гірше показника 2016 року. При цьому продаж газу споживачам на умовах ПСО приніс збиток у розмірі майже 10,7 млрд грн. Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», Нафтогаз як суб’єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов’язки, має право на отримання компенсації понесених ним економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання спеціальних обов’язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Для потреб інших споживачів Нафтогаз реалізує імпортований природний газ за цінами, які визначаються Компанією самостійно щомісячно в залежності від ринкової кон’юнктури. Продаж газу на комерційних умовах приніс Нафтогазу прибуток у розмірі 3,3 млрд грн.
 

Млрд грн Дохід від реалізації Валовий (збиток) / прибуток (Збиток) / прибуток до оподаткування
На умовах ПСО 84,68 (0,59) (10,66)
Не на умовах ПСО 28,85 5,37 3,28
Разом  113,53 4,78 (7,38)

 


Валова сума дебіторської заборгованості за 2017 рік зросла на 3,7 млрд грн, за рахунок категорії регіональних газопостачальних підприємств, що постачають газ для населення, у зв'язку з погіршенням платіжної дисципліни.

90% заборгованості споживачів ПСО утворилось у 2017 році.

 

Категорія споживачів Валова торгова дебіторська заборгованість, млрд грн Резерв на знецінення, млрд грн
31.12.2017 31.12.2016 Зміна 31.12.2017 31.12.2016 Зміна
Споживачі, що підпадають під дію ПСО 48,39 38,63 +25% (6,41) (4,61) 39%
Інші споживачі 33,01 39,06 -15% (24,51) (24,99) -2%
Разом 81,40 77,69 +5% (30,92) (29,60) +4%

Ефект відображення рішень Стокгольмського Арбітражу
22 грудня 2017 року Арбітражний Трибунал виніс фінальне рішення у Арбітражному провадженні щодо контракту з купівлі-продажу газу, та визначив, крім іншого, чисті зобов’язання Нафтогазу перед Газпромом щодо перегляду ціни газу з урахуванням вимог Нафтогазу щодо ретроспективного перегляду ціни газу у сумі 2,03 млрд дол. США, а також мінімальні обсяги закупівель газу, що Нафтогаз має здійснити у 2018-2019 роках до дати завершення дії поточного контракту з купівлі-продажу газу.

Протягом січня-лютого 2018 року сторонами було вжито декілька спроб домовитись про порядок постачання газу у 2018 році. Крім іншого, Нафтогаз зробив авансовий платіж за поставки газу в березні 2018 року, але Газпром повернув цей авансовий платіж та відмовився від поставок газу. Такі дії з боку Газпрому унеможливлюють виконання Нафтогазом рішення Трибуналу щодо закупівлі мінімальних річних контрактних обсягів газу у 2018 році.

28 лютого 2018 року Арбітражний Трибунал виніс фінальне рішення у Арбітражному провадженні щодо контракту на транзит газу, та визначив, крім іншого, стягнути з Газпрому на користь Нафтогазу 4,67 млрд дол. США як компенсацію за заподіяні збитки за незабезпечення мінімальних контрактних обсягів транзиту газу.

Трибунал також здійснив залік зустрічних вимог сторін, задоволених у рамках Арбітражних проваджень щодо купівлі-продажу та транзиту газу, підтримавши відповідну вимогу Нафтогазу. Як наслідок, Трибунал призначив нетто суму, яку Газпром має сплатити на користь Нафтогазу, у розмірі 2,56 млрд дол. США, плюс пеня за прострочку платежу після 28 лютого 2018 року.

На сьогодні цю суму не було погашено. Численні публічні заяви Газпрому про незгоду з фінальним рішенням у Арбітражі щодо транзиту газу суттєво збільшують ризик невиплати Газпромом нетто суми, зазначеної вище, тому Нафтогаз не визнає її як актив станом на 31 грудня 2017 року, і розглядає варіанти стягнення цієї суми з Газпрому в майбутньому, в тому числі, але не виключно, за рахунок арешту його активів за межами Російської Федерації.

Нафтогаз визнав у окремій фінансовій звітності результати обох рішень Арбітражного Трибуналу станом на 31 грудня 2017 року у сумі заліку зустрічних вимог сторін, як вирішено останнім. До моменту отримання фінального рішення у Арбітражному провадженні щодо контракту з купівлі-продажу газу Нафтогаз оцінював свою заборгованість перед Газпромом за поставлений у 2014-2015 роках газ у сумі, що станом на 22 грудня 2017 року складала 12,6 млрд грн. Як результат, сума витрат за проведеним заліком зустрічних вимог менше суми відповідних доходів. В свою чергу, сума визнаних доходів за рішенням у провадженні щодо контракту на транзит газу збільшила оподатковуваний прибуток Нафтогазу за 2017 рік для цілей податку на прибуток, що призвело до збільшення податку на прибуток до сплати на 10,28 млрд грн.

Крім того, незважаючи на той факт, що Трибуналом було відмовлено Нафтогазу у відшкодуванні ПДВ, що має бути сплачено на суму компенсації заподіяних збитків, які виникли після 1 січня 2016 року, Нафтогаз розглядає суму такої компенсації як зміну договірної (контрактної) вартості наданих послуг, що є об’єктом оподаткування згідно Податкового Кодексу України. Як результат, Нафтогаз визнав відповідні зобов’язання з ПДВ у сумі 4,7 млрд грн у березні 2018 року, і має сплатити їх до 30 квітня 2018 року.

Субсидії
За 2017 рік за рахунок субсидій проведено розрахунків за спожитий природний газ на суму майже 51,1 млрд грн, що на 53% більше за показник 2016 року в зв’язку, передусім, із зростанням вартості газу для потреб населення. Найбільша частина субсидій припадає на категорії населення (68%) та підприємства теплокомуненергетики для потреб населення (22%). На 31 грудня 2017 року заборгованість бюджету за оформленими протоколами щодо фінансування субсидіями складала 12,9 млрд грн.

Податки та платежі до бюджету
У 2017 році Нафтогаз як окрема юридична особа сплатив до бюджету 23,2 млрд грн податків, що на 45% більше, ніж у 2016 році. Майже 89% сплаченої у 2017 році суми податків складають платежі з ПДВ.

Крім того, Нафтогаз сплатив до Державного бюджету частину чистого прибутку (дивіденди) за результатами 2016 року у розмірі 13,3 млрд грн. Всього у 2017 році Нафтогаз як окрема юридична особа перерахував до Державного бюджету 36,5 млрд грн податків та дивідендів.

Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. У 2017 році сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до Державного бюджету склав 107,3 млрд грн.
 


Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

 

Інші новини