За 9 місяців 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток у розмірі 25,5 млрд грн, який на 78% було забезпечено прибутком від транзиту газу

Нафтогаз оприлюднив перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи за 9 місяців 2016 року

Нафтогаз оприлюднив перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи за 9 місяців 2016 року

НАК «Нафтогаз України» опублікувала перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи (не консолідовану) за 9 місяців 2016 року. Фінансову звітність розміщено за цим посиланням.

Фінансова звітність сформована у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419 та інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку.

За результатами 9 місяців 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі 25,5 млрд грн, що не враховує витрат на нарахування резерву сумнівних боргів в сумі 1,7 млрд грн (постановою КМУ від 03.10.12 р. №899 забороняється нараховувати резерв на сумнівну дебіторську заборгованість до прийняття фінансового плану, який було затверджено лише 30.11.2016 р.). За умови нарахування резерву сумнівних боргів чистий прибуток Нафтогазу за 9 місяців 2016 року склав би 23,9 млрд грн.

Чистий прибуток компанії сформовано за рахунок прибутку від:

· сегменту «Транзит природного газу» на 78%

· сегменту «Оптова торгівля природним газом» на 18%

· інших доходів на 4%.

Результати реформування ринку природного газу дозволили Нафтогазу вперше за багато років не здійснювати покриття збитків від реалізації газу прибутками від транзиту.

* до фінансового результату за 9 місяців 2015 року було включено 8,0 млрд грн доходів від частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній згідно з окремою фінансовою звітністю цих компаній. Починаючи з 2016 року, Нафтогаз відображає такі доходи чи витрати лише у річній фінансовій звітності. Для коректного порівняння результатів діяльності компанії за 9 місяців 2016 та 2015 років результат за 9 місяців 2015 року зменшено на дохід від участі в капіталі (8 млрд грн).

За 9 місяців 2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року результат сегменту «Транзит природного газу» збільшився на 5,3 млрд грн, що стало наслідком зростання обсягу транзиту на 8,7 млрд куб. м та девальвації національної валюти.

При аналізі значного покращення фінансового результату у сегменті «Оптова торгівля природним газом» (прибуток в сумі 4,7 млрд грн у порівнянні зі збитком за 9 місяців 2015 року в розмірі 22,8 млрд грн) необхідно брати до уваги той факт, що частина збитку від реалізації газу для потреб населення та підприємств, що постачають тепло населенню (ТКЕ) за опалювальний сезон 2015/16 років, згідно з вимогами МСФЗ була відображена в 4 кварталі 2015 року. При цьому валовий збиток від реалізації газу населенню та ТКЕ за опалювальний сезон 2015/16 років (4 квартал 2015 року та 1 квартал 2016 року) склав 0,5 млрд грн.

Починаючи з 2016 року Нафтогаз став донором державного бюджету, а не отримувачем бюджетної допомоги

Протягом 9 місяців 2016 року платежі Нафтогазу як окремої юридичної особи до бюджету склали 11,3 млрд грн, при цьому вперше за останні 6 років компанія не отримувала бюджетного фінансування, тоді як за 9 місяців 2015 року Нафтогаз отримав з бюджету на 17 млрд грн більше, ніж заплатив податків.


Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Перелік документів

Інші новини