За перше півріччя 2019 року Група Нафтогаз збільшила прибуток майже вдвічі

За 6 місяців 2019 року Група отримала чистий прибуток у розмірі 24,7 млрд грн, що майже в два рази більше за результат 6 місяців 2018 року

За 6 місяців 2019 року Група отримала чистий прибуток у розмірі 24,7 млрд грн, що майже в два рази більше за результат 6 місяців 2018 року.

Прибуток до оподаткування за 6 місяців 2019 року склав 31,9 млрд грн, що на 79% перевищує результат 6 місяців 2018 року. Група досягла такого показника в основному за рахунок покращення фінансового результату сегментів «Інтегрований газовий бізнес» та «Транзит природного газу» (результат сегменту являє собою операційний прибуток/(збиток), до якого додається ефект операційних курсових різниць).
На зменшення прибутку до оподаткування у 2018 році вплинуло визнання 4,8 млрд грн витрат на компенсацію з ПДВ згідно рішення Арбітражу щодо транзиту природного газу.

Консолідовану звітність Групи можна побачити за посиланням.

Формування прибутку до оподаткування Групи Нафтогаз, млрд грн
Інтегрований газовий бізнес

Продаж природного газу в межах ПСО

Загальні обсяги реалізації природного газу в межах ПСО зменшились за 6 місяців 2019 року на 1,2 млрд куб. м або на 11% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Зміни у структурі ресурсу придбаного природного газу та газу власного видобутку, а також зменшення вартості придбання природного газу у першому півріччі 2019 року призвели до зниження загальної собівартості реалізованого природного газу в межах ПСО на 6,4 млрд грн.
Продаж природного газу поза межами ПСО

За 6 місяців 2019 року відбулось зниження обсягу реалізації природного газу споживачам поза межами ПСО на 0,5 млрд куб. м у порівнянні з відповідним періодом минулого року, що призвело до зниження результату цієї діяльності на 3 млрд грн.

Дебіторська заборгованість за природний газ

Дебіторська заборгованість (без врахування резерву сумнівних боргів) за природний газ станом на 30 червня 2019 року збільшилась на 8,4 млрд грн. або на 14,9% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Збільшення заборгованості пов’язано перш за все зі зростанням боргів теплогенеруючих підприємств внаслідок підвищення цін для цієї категорії та погіршення розрахунків. Зниження рівня розрахунків відбулось у тому числі за рахунок внесення змін до постанови КМУ № 867 від 19.10.2018 р., яким встановлено зниження відсотку обов’язкового рівня розрахунку для виробників теплової енергії з 90% до 78% на опалювальний сезон 2018/2019. Отже, збільшення доходу внаслідок підвищення цін на природний газ для постачання теплогенеруючим підприємствам для потреб населення позитивно вплинуло на результат сегменту, але у звітному періоді не збільшило грошовий потік внаслідок зниження вимог до рівня розрахунків, як зазначено вище.

Транзит природного газу

Обсяг транзиту газу за результатами 6 місяців 2019 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6% та склав 45,1 млрд куб. м. Одним із головних чинників збільшення обсягів транзиту є підвищений попит на природний газ у Європі.

Результат сегменту транзиту природного газу за 6 місяців 2019 року збільшився з 2,6 млрд грн до 12,5 млрд грн порівняно з аналогічним періодом 2018 року в основному за рахунок збільшення ставки послуги з транзиту природного газу, збільшення обсягу транзиту та зниження амортизаційних витрат у складі собівартості.
Внутрішнє транспортування природного газу

Результат сегменту внутрішнє транспортування природного газу за 6 місяців 2019 року погіршився на 3,1 млрд грн за рахунок зменшення обсягу транспортування природного газу та нарахування резерву сумнівних боргів, що пов’язане зі значними обсягами несплачених послуг з балансування. Станом на 30 червня 2019 року дебіторська заборгованість за послуги балансування зросла на 13,8 млрд грн або на 49,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Зберігання природного газу

Загальний обсяг відбору газу із ПСГ за результатами 6 місяців 2019 року склав 5,2 млрд куб. м, що на 2,1 млрд куб. м або на 29% менше, ніж за 6 місяців 2018 року. Значні обсяги відбору природного газу із газосховищ у 2018 році були викликані підвищенням попиту споживачів на природний газ наприкінці опалювального сезону 2017/2018 років внаслідок погіршення погодних умов та зниження тиску природного газу в ГТС з боку Росії. Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 років Група Нафтогаз нарощує обсяги закачки газу в ПСГ. За 6 місяців 2019 року обсяг закачки природного газу у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 1 млрд куб. м або на 26%.

Результат сегменту зберігання природного газу за 6 місяців 2019 року покращився на 1 млрд грн за рахунок зміни тарифу на зберігання природного газу, але як і у першому півріччі 2018 року діяльність зі зберігання природного газу залишається збитковою, а результат сегменту становить - 0,1 млрд грн.

Податки та платежі до бюджету

За 6 місяців 2019 року Група Нафтогаз сплатила 58,6 млрд грн податків, що склало близько 15,9% загальних доходів бюджету за цей період.


Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»

Інші новини