За перше півріччя 2020 року чистий збиток Групи Нафтогаз склав 11,5 млрд грн

Консолідований чистий збиток Групи Нафтогаз за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, склав 11,5 млрд грн. Основні результати 6 місяців 2020 року ...

Консолідований чистий збиток Групи Нафтогаз за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, склав 11,5 млрд грн.

Основні результати 6 місяців 2020 року:

· видобуто 7,2 млрд куб. м і реалізовано 9,4 млрд куб. м природного газу;

· відбулося суттєве падіння цін на нафту і газ;

· чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 15,6 млрд грн;

· загальна сума платежів до державного бюджету перевищила 75,5 млрд грн;

· загальна сума дивідендів, сплачених Нафтогазом до державного бюджету у 2020 році, склала 39,6 млрд грн, які включно з 8,5 млрд грн дивідендів, передплачених у 2019 році, склали 95% чистого прибутку за 2019 рік.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

млрд грн 6 міс. 2020 6 міс. 2019 різниця
Чистий прибуток від діяльності, що продовжується (11,5) 17,6 (29,2)
Результат сегментів – скоригований показник EBITDA (1,8) 28,8 (30,6)
Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, що продовжується 15,8 48,8 (33,0)
Вільний грошовий потік від діяльності, що продовжується 6,9 35,5 (28,6)
Капітальні інвестиції 7,8 16,1 8,3
       
  30.06. 2020 31.12. 2019 різниця
Чистий борг 14,4 42,6 28,2
Коефіцієнт фінансового важелю (співвідношення боргу до капіталу), % 4,1% 9,8% 5,7

Фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл прокоментував: «У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії COVID-19, значним падінням цін на газ та попиту, Нафтогаз зміг забезпечити вагомий грошовий потік. Ми виплатили 39,6 млрд грн дивідендів нашому акціонеру – державі Україна.

Надалі ми продовжуємо зосереджуватись на захисті наших людей та надійній операційній діяльності. Пріоритетом групи є дисципліна в управлінні капіталом, зменшення операційних витрат, а також більш ефективна операційна діяльність як складова нашої трансформації».

Результати за сегментами


Порівняно з попереднім роком, скоригований показник EBITDA за окремими сегментами змінився наступним чином:

млрд грн 6 міс. 2020 6 міс. 2019 різниця
Розвідка та видобування 10,9 25,1 (14,2)
Транспортування, переробка нафти та продаж нафтопродуктів 0,6 1,5 (0,9)
Комерція (9,0) 3,1 (12,1)
Зберігання природного газу 0,7 0,1 0,6
Укрнафта (2,3) 0,8 (3,1)
Інші (2,7) (1,8) (0,9)
Всього (1,8) 28,8 (30,6)

Розвідка та видобування зменшення результату відбулося за рахунок падіння ціни на природний газ, що було частково компенсоване нижчим рівнем рентних платежів порівняно з шістьма місяцями 2019 року.

На результат транспортування, переробки нафти та продажу нафтопродуктів негативно вплинуло зменшення ціни на нафтопродукти. Частково нівелювати цей вплив вдалося завдяки заходам із скорочення витрат.

Результат сегменту комерція знизився за рахунок зменшення реалізованих обсягів газу та падіння цін, а також збільшення резерву сумнівної дебіторської заборгованості.

Покращення результату від зберігання природного газу відбулося за рахунок збільшення попиту на послуги зі зберігання природного газу.

Укрнафта знизила результат через зменшення цін на природний газ та падіння обсягу продажів сирої нафти.

Інша діяльність включає послуги, пов’язані з організації транзиту та угодою про розподіл продукції з Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Внески до Державного бюджету. За 2020 рік група перерахувала до державного бюджету 75,5 млрд грн податків та дивідендів, включно з 11,1 млрд грн податку на прибуток.

У першому півріччі група сплатила дивіденди у розмірі 39,6 млрд грн. Разом з 8,5 млрд грн дивідендів, передплачених у 2019 році, Нафтогаз перерахував 95% свого чистого прибутку за 2019 рік.

Група залишається одним з найбільших платників податків до державного бюджету України.

Скорочена консолідована проміжна фінансова звітність станом на та за шість місяців, які закінчилися 30 червня 2020 року, не перевірена аудитом, доступна за посиланням.


Департамент з інтегрованих комунікацій
НАК «Нафтогаз України»
Інші новини