За результатами 1 півріччя 2016 року Нафтогаз отримав 21,8 млрд грн чистого прибутку: звітність компанії як окремої юридичної особи

НАК «Нафтогаз України» опублікувала не перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи (не консолідовану) за І півріччя 2016 року.

Основним джерелом прибутку був транзит газу

НАК «Нафтогаз України» опублікувала не перевірену аудиторами фінансову звітність компанії як окремої юридичної особи (не консолідовану) за І півріччя 2016 року. Фінансовий звіт розміщено за цим посиланням.

Фінансова звітність сформована у відповідності до принципів Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2000р. №419, інших нормативних документів з питань бухгалтерського обліку. Компанія планує оприлюднити консолідовану фінансову звітність за І півріччя 2016 року до кінця серпня.

За результатами І півріччя 2016 року Нафтогаз отримав чистий прибуток в розмірі понад 20 млрд грн


Основними факторами, що обумовили формування позитивного результату від діяльності, стали наступні прибутки в загальному розмірі 34,3 млрд грн:

· 18,8 млрд грн валового прибутку від надання послуг з транзиту природного газу

· 12,9 млрд грн валового прибутку по сегменту "Оптова торгівля природним газом"

· 2,6 млрд грн інші доходи, зменшені на інші витрати (дохід від дооцінки природного газу, відновлення резерву сумнівних боргів, тощо)

Зазначені прибутки частково в сумі 12,5 млрд грн були зменшені на:

· 5,5 млрд грн ПДВ, донарахованих на вартість послуг по транзиту для ПАТ «Газпром». З 1 січня 2016 року відповідно до Податкового кодексу України операції з транзиту природного газу надані ПАТ «Газпром» оподатковуються ПДВ. Сума зазначеного ПДВ відноситься до складу витрат, оскільки він не відшкодовується покупцем. Нафтогаз очікує, що суми ПДВ будуть відшкодовані ПАТ «Газпром» після прийняття відповідного рішення Стокгольмським арбітражем

· 4,2 млрд грн фінансові витрати (відсотки по кредитах, тощо)

· 2,8 млрд грн втрати від курсових різниць, які Компанія понесла через девальвацію гривні. Заборгованість Нафтогазу по кредитах в іноземній валюті на початок 2016 року складала близько 2,8 млрд дол. Курс гривні до долару змінився з 24,00 грн/дол. на початку року до 24,85 грн/дол. в червні 2015 р., що призвело до збільшення заборгованості компанії в гривневому еквіваленті та відображення збитку у звіті про фінансові результати

Сума прибутку, отриманого компанією за І півріччя 2016 року, не враховує витрат на збільшення резерву сумнівних боргів в розмірі 1,0 млрд грн, оскільки відповідно до постанови КМУ від 03.10.12 №899 нарахування такого резерву до затвердження фінансового плану в установленому законодавством порядку заборонено. Після прийняття фінансового плану Компанія відобразить у складі інших операційних витрат витрати на збільшення резерву сумнівних боргів, що призведе до погіршення фінансового результату

Результати реформування ринку природного газу та незначна інфляція дозволили Нафтогазу суттєво покращити фінансовий результат в порівнянні з минулим роком


На суттєве покращення фінансового результату Нафтогазу за результатами І півріччя 2016 року в порівнянні з відповідним звітним періодом 2015 року вплинули наступні фактори:

· 15,2 млрд грн збільшення валового прибутку по сегменту "Оптова торгівля природним газом", що стало наслідком того, що частина збитку від реалізації газу для потреб населення та підприємств комунальної енергетики, що постачають тепло населенню (ТКЕ), отриманого за опалювальний сезон 2015/16 року, згідно з вимогами міжнародних стандартів бухгалтерської звітності була відображена в 4 кварталі 2015 року та реалізація імпортованого газу для ТКЕ здійснювалась в основному на початку опалювального сезону (див. далі). При цьому валовий збиток від реалізації газу населенню та ТКЕ за опалювальний сезон 2015/16 року склав 0,5 млрд грн

· 10,0 млрд грн збільшення прибутку від транзиту, що на 70% пояснюється зростанням курсу долара та на 30% іншими факторами (зростанням обсягу транзиту при зменшенні ставки за транзит відповідно до діючого контракту з ВАТ "Газпром")

· 9,7 млрд грн зменшення втрат від курсових різниць. Курс гривні до долару в І півріччі 2016 року виріс на 3,5%, тоді як в І півріччі 2015 року зростання склало 33,3%

· 0,6 млрд грн за рахунок інших факторів

з іншого боку:

· до фінансового результату за І півріччя 2015 року було включено 8,0 млрд грн доходів від частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній згідно з окремою фінансовою звітністю цих компаній за 6 місяців 2015 року, не перевіреною аудитом. Зміна частки в прибутку дочірніх та асоційованих компаній в звітності за 6 місяців 2016 р. не коригувалась

Компанія за опалювальний сезон 2015/16 року отримала валовий збиток від реалізації газу населенню в сумі 0,5 млрд грн

Фінансові результати реалізації природного газу для населення та ТКЕ необхідно порівнювати за опалювальні сезони, що пов’язано з наступним:

· відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Компанія застосовує принцип консерватизму при відображені результатів діяльності. За рахунок цього в 4 кварталі 2015 року були відображені збитки від реалізації природного газу для населення та ТКЕ з підземного сховища газу, які Нафтогаз фактично отримав в І кварталі 2016 року (відображено коригування вартості газу в ПСГ до чистої вартості реалізації). Сума такого збитку склала 3,6 млрд грн

· Для потреб населення та ТКЕ протягом опалювального сезону 2015/16 року було використано природний газ в обсязі 14,0 млрд куб. м, при цьому імпортованого газу – 3,4 млрд куб. м. Оскільки відповідно до Прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні на 2015 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.15 №410-р, більша частина дорогого імпортованого газу (2,2 млрд куб. м) використовувалась протягом 4 кварталу 2015 року, то збитки від його реалізації були відображені в основному в 2015 році

Таким чином, незважаючи на отриманий валовий прибуток від реалізації природного газу в І півріччі 2016 року, Компанія за опалювальний сезон 2015/16 року отримала валовий збиток від реалізації газу населенню та ТКЕ в сумі 0,5 млрд грн (збиток за опалювальний сезон 2014/15 року склав 27,9 млрд грн)


В 2016 році Група Нафтогаз сплатить податків до бюджету на 25 млрд грн більше, ніж бюджет витратить на дотації газу для потреб населення

Економічно необґрунтовані ціни для населення та ТКЕ та відсутність необхідного фінансування з бюджету збитків від реалізації цього газу цим категоріям споживачів призвели до накопичення Нафтогазом боргів, які утворились у зв’язку з необхідністю здійснення фінансування закупівлі російського газу в 2009 – 2013 роках (заборгованість за газ перед Газпромом, аванси отримані за транзит від Газпрому, кредит Газпромбанку та євробонди). На початку 2014 року сума боргів складала майже 8 млрд дол. США

Необхідність погашення боргів та фінансування збитків від реалізації газу для населення та ТКЕ призвели до необхідності здійснити значне фінансування Нафтогазу з державного бюджету в 2014 – 2015 роках

Реформування газового ринку та поступове приведення цін реалізації природного газу до економічно обґрунтованого рівня дозволило Нафтогазу забезпечити формування чистого прибутку в І півріччі 2016 році, та перетворитись з Компанії, діяльність, якої фінансувалась з бюджету, на найбільшого в країні платника податків

В 2016 році Компанія вперше з 2006 року не отримує прямої підтримки з держави у вигляді компенсації різниці в цінах у вигляді рекапіталізації за рахунок отриманих ОВДП

Управління по зв’язках з громадськістю
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»


Перелік документів

Інші новини