За три місяці 2020 року прибуток Групи Нафтогаз склав 3,2 млрд грн

Консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз за три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 року склав 3,2 млрд грн

Консолідований чистий прибуток Групи Нафтогаз за три місяці, що закінчилися 31 березня 2020 року, склав 3,2 млрд грн.

Основні результати 1 кв. 2020 року:

· видобуто 3,9 млрд куб. м і реалізовано 6,3 млрд куб. м природного газу;

· відбулося суттєве падіння цін на нафту і газ;

· чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, склали 10,9 млрд грн;

· вільний грошовий потік становив (16,9) млрд грн з урахуванням 23,2 млрд грн інвестицій в облігації внутрішньої державної позики зі строком погашення у червні 2020 року;

· загальна сума податків, сплачених до державного бюджету, склала 24,1 млрд грн;

· з 1 січня 2020 року припинилися поточні зобов’язання Нафтогазу щодо управління майном, що перебуває в державній власності та використовується у процесі провадження діяльності з транспортування природного газу.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

млрд грн 1 кв. 2019 1 кв. 2020 різниця
Чистий прибуток від діяльності, що продовжується 16,0 3,2 (12,8)
Результат сегментів – скоригований показник EBITDA 37,8 8,0 (29,8)
Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, що продовжується 27,9 10,9 (17,0)
Вільний грошовий потік від діяльності, що продовжується 14,1 (16,9) (31,0)
Капітальні інвестиції 11,4 3,8 (7,6)
       
  31.12. 2019 31.03. 2020 різниця
Чистий борг 42,6 43,4 0,8
Коефіцієнт фінансового важелю (співвідношення боргу до капіталу), % 9,8% 12,4% 2,6

Фінансовий директор групи Нафтогаз Петер ван Дріл прокоментував: “Криза, спричинена Covid-19, та макроекономічне середовище з різким падінням цін на газ у цьому кварталі ставлять нас у складні умови.

Рух грошових коштів від операційної діяльності у першому кварталі становив 10,9 млрд грн проти 28,0 млрд грн за аналогічний період минулого року, без урахування припиненої діяльності. На результати значно вплинуло падіння цін і попиту на газ. Ми скорочуємо витрати й дотримуємося дисципліни в управлінні капіталом. Наш фінансовий стан стабільний з часткою зобов’язань на рівні 12,4%”.

Результати за сегментами

Порівняно з попереднім роком, скоригований показник EBITDA за окремими сегментами змінився наступним чином:

млрд грн 1 кв. 2019 1 кв. 2020 різниця
Розвідка та видобування 14,0 7,8 (6,2)
Транспортування, переробка нафти та продаж нафтопродуктів (0,1) 0,4 0,5
Комерція 13,3 (0,1) (13,4)
Зберігання природного газу 0,1 0,3 0,2
Укрнафта 0,9 (0,4) (1,3)
Інші (0,1) 0,0 0,1
Всього 28,1 8,0 (20,1)

Розвідка та видобування зменшення результату відбулося за рахунок падіння ціни на природний газ, порівняно з 1 кв. 2019 року.

На результат транспортування, переробки нафти та продажу нафтопродуктів позитивно вплинуло зменшення транспортних та інших витрат.

Результат сегменту комерція знизився за рахунок зменшення реалізованих обсягів газу та цін порівняно з 1 кв. 2019 року.

Покращення результату від зберігання природного газу відбулося за рахунок збільшення попиту на послуги закачування.

Укрнафта знизила результат через зменшення цін на природний газ та падіння обсягу продажів сирої нафти.

Інша діяльність включає послуги, пов’язані з організації транзиту та угодою про розподіл продукції з Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією. На результат сегменту негативно вплинули збитки від курсових різниць, які були частково компенсовані доходами за новим контрактом з Газпромом на організацію транзиту природного газу територією України.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Внески до Державного бюджету. За три місяці 2020 року група перерахувала до державного бюджету 24,1 млрд грн податків, включно з 10,4 млрд грн податку на прибуток.
Скорочена консолідована проміжна фінансова звітність станом на та за три місяці, які закінчилися 31 березня 2020 року, не перевірена аудитом, доступна за посиланням.


Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»


Інші новини