Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 46,3 млрд грн (зменшення на 937 млн грн, або -2% за тиждень)

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 630 млн грн (2,5%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 2 млн грн (0,1%), регіональні газозбутові підприємства – на 305 млн грн (1,6%)

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 630 млн грн (2,5%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 2 млн грн (0,1%), регіональні газозбутові підприємства – на 305 млн грн (1,6%).

Станом на 9 жовтня 2018 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 27,5 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 632 млн грн (2,2%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 18,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 305 млн грн (1,6%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.

Заборгованість ПАТ Київенерго за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 542 млн грн (17%). Сумарна заборгованість Київенерго складає близько 2,6 млрд грн.

Виробництво теплової енергії (ТКЕ та ТЕЦ)

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 24,1 млрд грн, з них за 2018 р. — 8,5 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 630 млн грн (2,5%).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (5,5 млрд грн), Дніпропетровської (4,2 млрд грн), Харківської (1,7 млрд грн), Луганської (1,6 млрд грн), Одеської (1,2 млрд грн) областей та м. Києва (2,2 млрд грн).

Найбільша прострочена заборгованість за використаний природний газ за 2018 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Києва (2 106 млн грн), Дніпропетровської (691 млн грн), Львівської (632 млн грн), Харківської (625 млн грн), Запорізької (529 млн грн) та Донецької (423 млн грн) областей.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.17 №187 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 28.09.18 №781), на Компанію покладено обов’язок постачати природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками, на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням.

Отже, відповідно до пункту 12 Положення, постачання Компанією природного газу (надання номінацій) виробнику теплової енергії здійснюється виключно у разі виконання останнім, як мінімум, двох умов: укладення з Компанією договору постачання природного газу відповідно до законодавства, а також забезпечення хоча б однієї з передбачених Положенням обов’язкових умов, щодо розрахунків за використаний природний газ (ознайомитись з якими можна за посиланням).

Детальну інформацію щодо заборгованості по цій категорії підприємств дивіться у таблиці в кінці цього прес-релізу, а також у інфографіці, що додається.Виробництво електроенергії (ТЕЦ)

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 2 млн грн (0,1%) та складає близько 3 406 млн грн.

З 23 підприємств ТЕЦ та 5 генеруючих компаній, яким НАК «Нафтогаз України» поставив природний газ для виробництва електроенергії, має значну заборгованість 18 споживачів з Харківської, Київської, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Луганської, Львівської, Полтавської, Миколаївської, Одеської областей, АР Крим, м. Севастополя, м. Києва (дивіться інфографіку, що додається).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (945 млн грн), ПАТ Київенерго (534 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (321 млн грн), ПрАТ Дніпровська теплоелектроцентраль (318 млн грн) та ПрАТ Херсонська ТЕЦ (281 млн грн). Загальна заборгованість цих шести підприємств складає близько 81% від сумарної заборгованості.Назва підприємства ТЕЦ Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2018 р., грн Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення)
ВСЬОГО 3 406 465 690 1 083 907 596 -1 936 543
1 Харківська ТЕЦ-5 ПрАТ 944 952 810 612 501 493  
2 Київенерго ПАТ 534 271 512 274 281 589  
3 Кримтеплоелектроцентраль ПАТ 363 749 644    
4 Сєвєродонецька ТЕЦ ДП 320 813 808 104 120 079  
5 Дніпровська теплоелектроцентраль АТ 318 378 084 -106 773 371  
6 Херсонська ТЕЦ ПрАТ 281 137 745 81 240 790  
7 Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП 218 760 485    
8 Одеська ТЕЦ ПАТ 154 516 233 8 801 817 -968 360
9 Харківські теплові мережі КП 80 059 431 46 312 059  
10 Миколаївська ТЕЦ ПрАТ 46 295 401 4 077 093  
11 Білоцерківська ТЕЦ ПРАТ 37 915 371 38 131 817 -968 183
12 Західенерго ПАТ ДТЕК 36 765 867    
13 СГС Плюс ТОВ 34 082 683    
14 Вінницяміськтеплоенерго КП 10 449 915 10 449 915  
15 Львівтеплоенерго ЛМ КП 9 964 696    
16 Теплоенергетик КП 7 822 087 7 822 087   
17 Миколаївоблтеплоенерго ОКП 5 251 069 2 942 228  
18 Східенерго ДТЕК ТОВ 1 278 846    

Регіональні газопостачальні підприємства

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» регіональних газопостачальних підприємств за природний газ складає близько 18,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 305 млн грн (1,6%).

З регіональних газопостачальних підприємств, яким Нафтогаз постачає газ, найбільшу прострочену заборгованість мають 6 споживачів, а саме: ТОВ Харківгаз Збут (2 252 млн грн), ТОВ Київоблгаз Збут (1 846 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (1 805 млн грн), ТОВ Дніпропетровськгаз Збут (1 770 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (1 615 млн грн) та ТОВ Львівгаз Збут (1 246 млн грн).

№ п/п Назва підприємства Сумарна заборгованість на 09.10.18, грн. Сумарна заборгованість на 02.10.18, грн. Динаміка за тиждень, грн.
  ВСЬОГО: 18 790 927 106 19 095 430 587 -304 503 482
1 ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ ТОВ 353 040 109 366 669 976 -13 629 867
2 ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ ТОВ 331 918 452 337 045 110 -5 126 658
3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 770 318 292 1 799 851 997 -29 533 704
4 ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ ТОВ 252 779 962 262 212 625 -9 432 663
5 ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ ТОВ 886 028 842 897 747 302 -11 718 460
6 ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ ТОВ 694 867 859 701 395 781 -6 527 922
7 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 152 528 968 169 571 189 -17 042 221
8 КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 846 490 580 1 869 045 531 -22 554 951
9 ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 246 392 126 1 261 807 631 -15 415 505
10 МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ ТОВ 214 532 850 226 341 424 -11 808 574
11 РІВНЕГАЗ ЗБУТ ТОВ 48 914 826 55 856 859 -6 942 033
12 СУМИГАЗ ЗБУТ ТОВ 260 639 441 263 504 257 -2 864 816
13 ХАРКІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 2 251 810 248 2 274 713 268 -22 903 020
14 ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 403 886 372 417 366 954 -13 480 581
15 ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ ТОВ 351 794 128 362 723 076 -10 928 948
16 ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 342 253 571 348 728 779 -6 475 208
РАЗОМ по РГК 11 408 196 627 11 614 581 758 -206 385 131
17 АЗОВГАЗ ТОВ 219 048 280 221 006 167 -1 957 887
18 Газ Мелітополя ДП 47 607 734 48 349 401 -741 667
19 Газовик ТОВ 9 538 627 9 538 627 0
20 ГАЗПОСТАЧ ДП 323 251 044 328 114 909 -4 863 865
21 Газпостачсервіс ТОВ 5 583 032 5 677 124 -94 092
22 Донецькоблгаз ПАТ 1 615 445 008 1 623 444 084 -7 999 076
23 КиївГазЕнерджи ДП 140 500 498 146 816 422 -6 315 924
24 Кременецьке УПРГ ДП 12 617 669 12 815 330 -197 661
25 КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ 263 085 825 265 627 992 -2 542 167
26 Лубнигаз ТД ТОВ 132 375 200 138 758 740 -6 383 540
27 Луганськгаз ПАТ 897 886 926 904 684 295 -6 797 369
28 Монтажник ДП 1 071 390 1 158 293 -86 902
29 ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ 1 804 702 587 1 821 410 532 -16 707 944
30 ПОЛІССЯГАЗ ТОВ 28 320 894 28 543 674 -222 781
31 ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ ТОВ 724 108 269 741 172 635 -17 064 366
32 ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ТОВ 487 884 343 493 255 460 -5 371 117
33 УМАНЬГАЗ ЗБУТ ТОВ 54 563 482 55 698 723 -1 135 242
34 ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ ТОВ 242 350 563 249 100 240 -6 749 677
35 Центргаз ДП 95 670 163 102 823 238 -7 153 075
36 ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ ТОВ 221 888 141 225 421 090 -3 532 948
37 ШЕПЕТІВКАГАЗ ДП 55 230 801 57 431 852 -2 201 051
  РАЗОМ по іншим 7 382 730 478 7 480 848 829 -98 118 351

Поточний порядок постачання газу для потреб населення визначає, що Нафтогаз є єдиною компанією, зобов’язаною надавати газ регіональним газопостачальним підприємствам на пільгових умовах. Відповідно, газ для продажу населенню газзбути купують виключно у Нафтогазу. Частину газу для населення, використану отримувачами пільг та субсидій, оплачує державний бюджет.

Чинний порядок проведення розрахунків по фінансуванню державою пільг та субсидій населенню (наказ Мінфіну від 04.01.2018 №1, який набрав чинності з 19 січня 2018 року) не передбачає механізмів перевірки достовірності інформації про фактичні обсяги використання субсидіантами та пільговиками природного газу, який виставляється газзбутами до відшкодування з боку держави. Це може призвести до перевитрат бюджетних коштів.

Прямі промислові споживачі

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників не змінилась та складає 2 803 млн грн.

З близько 380 промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, значну прострочену заборгованість мають 13 споживачів. З них найбільша сумарна заборгованість залишається у наступних підприємств: Одеський припортовий завод (1 518 млн грн), ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн), ПАТ Алчевський металургійний комбінат (186 млн грн) та ПАТ Енергомашспецсталь (174 млн грн).

Нафтогаз проводить дії щодо припинення постачання газу та стягнення заборгованості з боржників згідно з чинним законодавством. По усім підприємствам-боржникам отримані судові рішення про стягнення боргу, Нафтогаз очікує на виконання цих рішень.

Процес стягнення заборгованості ускладнено тим, що деякі з підприємств знаходяться на тимчасово непідконтрольній території або безпосередньо біля лінії зіткнення. В частині випадків не виконуються судові рішення. В деяких випадках неможливо здійснити фізичне відключення підприємства від газопостачання через блокування доступу фахівців до інфраструктури.

Назва підприємства Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2018 р., грн. Динаміка сумарної за- боргованості за минулий тиждень(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення) Поточна ситуація
ВСЬОГО 2 803 087 870
1 Одеський припортовий завод ПАТ 1 517 727 273 згідно з постановою КМУ від 01.10.15 №758 Нафтогаз був зобов’язаний здійснити поставки природного газу
2 Лисичанський склозавод «Пролетарій» ПАТ 832 838 804 є рішення суду, постачання припинено
3 Алчевський металургійний комбінат ПАТ 186 184 085 АТО,претензійна робота,постачання припинено
4 Енергомашспецсталь ПАТ 173 590 114 АТО,претензійна робота,постачання припинено
5 Краматорський феросплавний завод ТОВ 28 473 365 є рішення суду, постачання припинено
6 Компанія «Вода Донбасу» КП 18 025 985 АТО,претензійна робота,постачання припинено
7 Великоанадольський вогнетривкий комбінат ПАТ 16 724 881 є рішення суду, постачання припинено
8 Подільські цукроварні ТОВ 11 109 324 є рішення суду, постачання припинено
9 ВІГ-Жашківський цукровий завод ТОВ 4 556 553 є рішення суду, постачання припинено
10 Любомирський вапняно-силікатний завод ПАТ 4 356 514 є рішення суду, постачання припинено
11 Азовелектросталь ПрАТ 4 241 422 є рішення суду, постачання припинено
12 Донецькміськтепломережа ККП 2 854 058 АТО,претензійна робота,постачання припинено
13 Іваньківський цукровий завод ДП 2 405 492 є рішення суду, постачання припинено


Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ за газ, використаний для виробництва теплової енергії (за посиланням)

Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Інші новини