Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 47,2 млрд грн (зменшення на 1 758 млн грн, або -3,6% за тиждень)

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 604 млн грн (2,4%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 36 млн грн (1%), регіональні газозбутові підприємства – на 1 119 млн грн (5,5%)

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 604 млн грн (2,4%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 36 млн грн (1%), регіональні газозбутові підприємства – на 1 119 млн грн (5,5%).

Станом на 2 жовтня 2018 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 28,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 640 млн грн (2,2%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 19,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 119 млн грн (5,5%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.

Заборгованість ПАТ Київенерго за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 388 млн грн (10,8%). Сумарна заборгованість Київенерго складає близько 3,2 млрд грн.

Виробництво теплової енергії (ТКЕ та ТЕЦ)

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 24,7 млрд грн, з них за 2018 р. — 8,8 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 604 млн грн (2,4%).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (5,5 млрд грн), Дніпропетровської (4,3 млрд грн), Харківської (1,7 млрд грн), Луганської (1,6 млрд грн), Одеської (1,2 млрд грн) областей та м. Києва (2,7 млрд грн).

Найбільша прострочена заборгованість за використаний природний газ за 2018 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Києва (2 377 млн грн), Дніпропетровської (697 млн грн), Харківської (640 млн грн), Львівської (636 млн грн), Запорізької (534 млн грн) та Донецької (424 млн грн) областей.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.17 №187 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 28.03.18 №228), на Компанію покладено обов’язок постачати природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками, на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням.

Отже, відповідно до пункту 12 Положення, постачання Компанією природного газу (надання номінацій) виробнику теплової енергії здійснюється виключно у разі виконання останнім, як мінімум, двох умов: укладення з Компанією договору постачання природного газу відповідно до законодавства, а також забезпечення хоча б однієї з передбачених Положенням обов’язкових умов, щодо розрахунків за використаний природний газ (ознайомитись з якими можна за посиланням).

Детальну інформацію щодо заборгованості по цій категорії підприємств дивіться у таблиці в кінці цього прес-релізу, а також у інфографіці, що додається.Виробництво електроенергії (ТЕЦ)

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 36 млн грн (1%) та складає близько 3 408 млн грн.

З 23 підприємств ТЕЦ та 5 генеруючих компаній, яким НАК «Нафтогаз України» поставив природний газ для виробництва електроенергії, має значну заборгованість 18 споживачів з Харківської, Київської, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Луганської, Львівської, Полтавської, Миколаївської, Одеської областей, АР Крим, м. Севастополя, м. Києва (дивіться інфографіку, що додається).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (945 млн грн), ПАТ Київенерго (534 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (321 млн грн), ПрАТ Дніпровська теплоелектроцентраль (318 млн грн) та ПрАТ Херсонська ТЕЦ (281 млн грн). Загальна заборгованість цих шести підприємств складає близько 81% від сумарної заборгованості.


 
Назва підприємства ТЕЦ Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2018 р., грн Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення)
  ВСЬОГО 3 408 402 234 1 085 844 139 -35 910 456
1 Харківська ТЕЦ-5 ПрАТ 944 952 810 612 501 493 -696 944
2 Київенерго ПАТ 534 271 512 274 281 589  
3 Кримтеплоелектроцентраль ПАТ 363 749 644    
4 Сєвєродонецька ТЕЦ ДП 320 813 808 104 120 079  
5 Дніпровська теплоелектроцентраль АТ 318 378 084 -106 773 371 -282 533
6 Херсонська ТЕЦ ПрАТ 281 137 745 81 240 790 -200 579
7 Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП 218 760 485    
8 Одеська ТЕЦ ПАТ 155 484 592 9 770 177 -349 168
9 Харківські теплові мережі КП 80 059 431 46 312 059 -412 432
10 Миколаївська ТЕЦ ПрАТ 46 295 401 4 077 093  
11 Білоцерківська ТЕЦ ПРАТ 38 883 555 39 100 000  
12 Західенерго ПАТ ДТЕК 36 765 867    
13 СГС Плюс ТОВ 34 082 683    
14 Вінницяміськтеплоенерго КП 10 449 915 10 449 915  
15 Львівтеплоенерго ЛМ КП 9 964 696    
16 Теплоенергетик КП 7 822 087 7 822 087  
17 Миколаївоблтеплоенерго ОКП 5 251 069 2 942 228  
18 Східенерго ДТЕК ТОВ 1 278 846    
19 Полтаваобленерго ПАТ     -33 968 801

Регіональні газопостачальні підприємства

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» регіональних газопостачальних підприємств за природний газ складає близько 19,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 1 119 млн грн (5,5%).

З регіональних газопостачальних підприємств, яким Нафтогаз постачає газ, найбільшу прострочену заборгованість мають 6 споживачів, а саме: ТОВ Харківгаз Збут (2 275 млн грн), ТОВ Київоблгаз Збут (1 869 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (1 821 млн грн), ТОВ Дніпропетровськгаз Збут (1 800 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (1 623 млн грн) та ТОВ Львівгаз Збут (1 262 млн грн).
 
№ п/п Назва підприємства Сумарна заборгованість на 02.10.18, грн. Сумарна заборгованість на 25.09.18, грн. Динаміка за тиждень, грн.
  ВСЬОГО: 19 095 430 587 20 214 092 020 -1 118 661 433
1 ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ ТОВ 366 669 976 428 264 975 -61 594 999
2 ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ ТОВ 337 045 110 367 580 408 -30 535 298
3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 799 851 997 1 864 481 385 -64 629 389
4 ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ ТОВ 262 212 625 304 982 902 -42 770 276
5 ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ ТОВ 897 747 302 934 010 702 -36 263 400
6 ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ ТОВ 701 395 781 729 634 142 -28 238 361
7 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 169 571 189 236 641 781 -67 070 592
8 КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 869 045 531 1 938 948 981 -69 903 450
9 ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 261 807 631 1 387 679 252 -125 871 621
10 МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ ТОВ 226 341 424 249 770 819 -23 429 395
11 РІВНЕГАЗ ЗБУТ ТОВ 55 856 859 93 137 625 -37 280 765
12 СУМИГАЗ ЗБУТ ТОВ 263 504 257 309 800 909 -46 296 652
13 ХАРКІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 2 274 713 268 2 370 244 159 -95 530 890
14 ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 417 366 954 468 819 113 -51 452 160
15 ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ ТОВ 362 723 076 389 975 190 -27 252 114
16 ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 348 728 779 390 717 031 -41 988 252
  РАЗОМ по РГК 11 614 581 758 12 464 689 373 -850 107 614
17 АЗОВГАЗ ТОВ 221 006 167 233 776 448 -12 770 280
18 Газ Мелітополя ДП 48 349 401 58 906 617 -10 557 216
19 Газовик ТОВ 9 538 627 9 538 627 0
20 ГАЗПОСТАЧ ДП 328 114 909 336 301 261 -8 186 352
21 Газпостачсервіс ТОВ 5 677 124 5 943 836 -266 712
22 Донецькоблгаз ПАТ 1 623 444 084 1 653 500 504 -30 056 420
23 КиївГазЕнерджи ДП 146 816 422 159 872 754 -13 056 332
24 Кременецьке УПРГ ДП 12 815 330 13 826 137 -1 010 807
25 КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ 265 627 992 275 715 382 -10 087 390
26 Лубнигаз ТД ТОВ 138 758 740 145 139 338 -6 380 599
27 Луганськгаз ПАТ 904 684 295 890 142 552 14 541 744
28 Монтажник ДП 1 158 293 1 249 512 -91 220
29 ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ 1 821 410 532 1 840 242 939 -18 832 407
30 ПОЛІССЯГАЗ ТОВ 28 543 674 30 978 547 -2 434 873
31 ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ ТОВ 741 172 635 782 739 861 -41 567 226
32 ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ТОВ 493 255 460 524 886 841 -31 631 380
33 УМАНЬГАЗ ЗБУТ ТОВ 55 698 723 61 677 593 -5 978 870
34 ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ ТОВ 249 100 240 265 568 218 -16 467 978
35 Центргаз ДП 102 823 238 129 140 103 -26 316 865
36 ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ ТОВ 225 421 090 269 852 274 -44 431 184
37 ШЕПЕТІВКАГАЗ ДП 57 431 852 60 403 303 -2 971 452
  РАЗОМ по іншим 7 480 848 829 7 749 402 648 -268 553 819

Поточний порядок постачання газу для потреб населення визначає, що Нафтогаз є єдиною компанією, зобов’язаною надавати газ регіональним газопостачальним підприємствам на пільгових умовах. Відповідно, газ для продажу населенню газзбути купують виключно у Нафтогазу. Частину газу для населення, використану отримувачами пільг та субсидій, оплачує державний бюджет.

Чинний порядок проведення розрахунків по фінансуванню державою пільг та субсидій населенню (наказ Мінфіну від 04.01.2018 №1, який набрав чинності з 19 січня 2018 року) не передбачає механізмів перевірки достовірності інформації про фактичні обсяги використання субсидіантами та пільговиками природного газу, який виставляється газзбутами до відшкодування з боку держави. Це може призвести до перевитрат бюджетних коштів.

Прямі промислові споживачі

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників не змінилась та складає 2 803 млн грн.

З близько 380 промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, значну прострочену заборгованість мають 13 споживачів. З них найбільша сумарна заборгованість залишається у наступних підприємств: Одеський припортовий завод (1 518 млн грн), ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн), ПАТ Алчевський металургійний комбінат (186 млн грн) та ПАТ Енергомашспецсталь (174 млн грн).

Нафтогаз проводить дії щодо припинення постачання газу та стягнення заборгованості з боржників згідно з чинним законодавством. По усім підприємствам-боржникам отримані судові рішення про стягнення боргу, Нафтогаз очікує на виконання цих рішень.

Процес стягнення заборгованості ускладнено тим, що деякі з підприємств знаходяться на тимчасово непідконтрольній території або безпосередньо біля лінії зіткнення. В частині випадків не виконуються судові рішення. В деяких випадках неможливо здійснити фізичне відключення підприємства від газопостачання через блокування доступу фахівців до інфраструктури.
 

Назва підприємства Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2018 р., грн. Динаміка сумарної за- боргованості за минулий тиждень(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення) Поточна ситуація
  ВСЬОГО 2 803 087 870      
1 Одеський припортовий завод ПАТ 1 517 727 273     згідно з постановою КМУ від 01.10.15 №758 Нафтогаз був зобов’язаний здійснити поставки природного газу
2 Лисичанський склозавод «Пролетарій» ПАТ 832 838 804     є рішення суду, постачання припинено
3 Алчевський металургійний комбінат ПАТ 186 184 085     АТО,претензійна робота,постачання припинено
4 Енергомашспецсталь ПАТ 173 590 114     АТО,претензійна робота,постачання припинено
5 Краматорський феросплавний завод ТОВ 28 473 365     є рішення суду, постачання припинено
6 Компанія «Вода Донбасу» КП 18 025 985     АТО,претензійна робота,постачання припинено
7 Великоанадольський вогнетривкий комбінат ПАТ 16 724 881     є рішення суду, постачання припинено
8 Подільські цукроварні ТОВ 11 109 324     є рішення суду, постачання припинено
9 ВІГ-Жашківський цукровий завод ТОВ 4 556 553     є рішення суду, постачання припинено
10 Любомирський вапняно-силікатний завод ПАТ 4 356 514     є рішення суду, постачання припинено
11 Азовелектросталь ПрАТ 4 241 422     є рішення суду, постачання припинено
12 Донецькміськтепломережа ККП 2 854 058     АТО,претензійна робота,постачання припинено
13 Іваньківський цукровий завод ДП 2 405 492     є рішення суду, постачання припинено

Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ за газ, використаний для виробництва теплової енергії (за посиланням)
 

Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

 

Інші новини