Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 49,7 млрд грн (зменшення на 848 млн грн, або -1,5% за тиждень)

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 177 млн грн (0,7%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 25 млн грн (1,5%), регіональні газозбутові підприємства – на 646 млн грн (3%)

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 177 млн грн (0,7%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 25 млн грн (1,5%), регіональні газозбутові підприємства – на 646 млн грн (3%).

Станом на 28 серпня 2018 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 29,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 202 млн грн (0,4%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 20,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 646 млн грн (3%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень не змінилась та складає 2,8 млрд грн.

Заборгованість ПАТ Київенерго за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 24 млн грн (0,7%). Сумарна заборгованість Київенерго складає близько 3,6 млрд грн.

Виробництво теплової енергії (ТКЕ та ТЕЦ)

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 25,6 млрд грн, з них за 2018 р. — 9,4 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 177 млн грн (0,7%).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (5,5 млрд грн), Дніпропетровської (4,3 млрд грн), Харківської (1,8 млрд грн), Луганської (1,6 млрд грн), Одеської (1,2 млрд грн) областей та м. Києва (3,2 млрд грн).

Найбільша прострочена заборгованість за використаний природний газ за 2018 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ м. Києва (2 620 млн грн), Дніпропетровської (737 млн грн), Харківської (680 млн грн), Львівської (648 млн грн), Запорізької (569 млн грн) та Донецької (451 млн грн) областей.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.17 №187 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 28.03.18 №228), на Компанію покладено обов’язок постачати природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками, на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням.

Отже, відповідно до пункту 12 Положення, постачання Компанією природного газу (надання номінацій) виробнику теплової енергії здійснюється виключно у разі виконання останнім, як мінімум, двох умов: укладення з Компанією договору постачання природного газу відповідно до законодавства, а також забезпечення хоча б однієї з передбачених Положенням обов’язкових умов, щодо розрахунків за використаний природний газ (ознайомитись з якими можна за посиланням).

Детальну інформацію щодо заборгованості по цій категорії підприємств дивіться у таблиці в кінці цього прес-релізу, а також у інфографіці, що додається.Виробництво електроенергії (ТЕЦ)

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 25 млн грн (1,5%) (без врахування підприємств, що здійснили передоплату) та складає близько 3 497 млн грн.

З 23 підприємств ТЕЦ та 5 генеруючих компаній, яким НАК «Нафтогаз України» поставив природний газ для виробництва електроенергії, має значну заборгованість 18 споживачів з Харківської, Київської, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Луганської, Львівської, Полтавської, Миколаївської, Одеської областей, АР Крим, м. Севастополя, м. Києва (дивіться інфографіку, що додається).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 031 млн грн), ПАТ Київенерго (535 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (321 млн грн), ПрАТ Дніпровська теплоелектроцентраль (319 млн грн) та ПрАТ Херсонська ТЕЦ (282 млн грн). Загальна заборгованість цих шести підприємств складає близько 82% від сумарної заборгованості.Назва підприємства ТЕЦ Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2018 р., грн Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення)
ВСЬОГО 3 497 124 486 1 135 188 402 -25 353 049
1 Харківська ТЕЦ-5 ПрАТ 1 030 548 646 696 699 993  
2 Київенерго ПАТ 534 790 739 274 409 046  
3 Кримтеплоелектроцентраль ПАТ 363 749 644    
4 Сєвєродонецька ТЕЦ ДП 320 813 808 104 120 079  
5 Дніпровська теплоелектроцентраль АТ 318 944 628 -106 206 828  
6 Херсонська ТЕЦ ПрАТ 281 539 953 81 048 286  
7 Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП 218 760 485    
8 Одеська ТЕЦ ПАТ 159 256 554 13 542 139  
9 Харківські теплові мережі КП 80 886 455 46 312 059  
10 Миколаївська ТЕЦ ПрАТ 46 295 401 4 077 093  
11 Західенерго ПАТ ДТЕК 36 765 867  
12 Полтаваобленерго ПАТ 35 923 008 -27 695 -25 353 049
13 СГС Плюс ТОВ 34 082 683    
14 Вінницяміськтеплоенерго КП 10 449 915 10 449 915  
15 Львівтеплоенерго ЛМ КП 9 964 696    
16 Теплоенергетик КП 7 822 087 7 822 087  
17 Миколаївоблтеплоенерго ОКП 5 251 069 2 942 228  
18 Східенерго ДТЕК ТОВ 1 278 846    
Примітка: без врахування підприємств, що здійснили передоплату

Регіональні газопостачальні підприємства

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» регіональних газопостачальних підприємств за природний газ складає близько 20,6 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 646 млн грн (3%).

З регіональних газопостачальних підприємств, яким Нафтогаз постачає газ, найбільшу прострочену заборгованість мають 6 споживачів, а саме: ТОВ Харківгаз Збут (2 399 млн грн), ТОВ Київоблгаз Збут (1 953 млн грн), ТОВ Дніпропетровськгаз Збут (1 889 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (1 846 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (1 664 млн грн) та ТОВ Львівгаз Збут (1 460 млн грн).

№ п/п Назва підприємства Сумарна заборгованість на 28.08.18, грн. Сумарна заборгованість на 21.08.18, грн. Динаміка за тиждень, грн.
  ВСЬОГО: 20 645 112 144 21 291 140 634 -646 028 490
1 ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ ТОВ 434 805 688 451 172 462 -16 366 774
2 ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ ТОВ 364 480 426 393 332 525 -28 852 099
3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 889 433 401 1 961 959 716 -72 526 315
4 ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ ТОВ 301 492 315 342 626 287 -41 133 971
5 ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ ТОВ 950 560 296 964 410 703 -13 850 407
6 ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ ТОВ 744 423 764 755 893 125 -11 469 361
7 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 281 697 928 291 985 851 -10 287 924
8 КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 952 776 846 2 015 930 198 -63 153 352
9 ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 460 489 910 1 494 113 544 -33 623 634
10 МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ ТОВ 256 519 269 278 370 608 -21 851 339
11 РІВНЕГАЗ ЗБУТ ТОВ 118 874 051 128 873 258 -9 999 207
12 СУМИГАЗ ЗБУТ ТОВ 337 529 584 349 668 221 -12 138 637
13 ХАРКІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 2 399 026 040 2 475 374 950 -76 348 910
14 ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 503 674 588 510 295 004 -6 620 416
15 ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ ТОВ 420 741 082 426 684 963 -5 943 881
16 ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 421 505 511 430 869 718 -9 364 207
РАЗОМ по РГК 12 838 030 700 13 271 561 133 -433 530 433
17 АЗОВГАЗ ТОВ 240 426 017 244 986 935 -4 560 918
18 Газ Мелітополя ДП 58 073 443 80 769 321 -22 695 878
19 Газовик ТОВ 10 467 817 10 467 817 0
20 ГАЗПОСТАЧ ДП 333 825 806 341 541 070 -7 715 265
21 Газпостачсервіс ТОВ 5 974 084 6 005 479 -31 395
22 Донецькоблгаз ПАТ 1 664 160 941 1 670 264 204 -6 103 262
23 КиївГазЕнерджи ДП 158 818 913 176 988 389 -18 169 476
24 Кременецьке УПРГ ДП 13 652 527 15 851 880 -2 199 353
25 КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ 277 574 397 287 410 461 -9 836 065
26 Лубнигаз ТД ТОВ 147 376 830 148 888 175 -1 511 345
27 Луганськгаз ПАТ 895 779 139 899 853 407 -4 074 268
28 Монтажник ДП 1 045 046 1 064 980 -19 934
29 ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ 1 846 015 328 1 855 640 544 -9 625 215
30 ПОЛІССЯГАЗ ТОВ 30 279 777 32 519 971 -2 240 194
31 ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ ТОВ 774 789 349 812 803 383 -38 014 035
32 ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ТОВ 545 716 063 551 100 089 -5 384 026
33 УМАНЬГАЗ ЗБУТ ТОВ 64 365 001 65 394 142 -1 029 141
34 ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ ТОВ 270 687 384 287 110 984 -16 423 600
35 Центргаз ДП 132 256 834 153 446 735 -21 189 902
36 ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ ТОВ 274 322 504 314 691 073 -40 368 569
37 ШЕПЕТІВКАГАЗ ДП 61 474 244 62 780 462 -1 306 218
  РАЗОМ по іншим 7 807 081 444 8 019 579 501 -212 498 057

Поточний порядок постачання газу для потреб населення визначає, що Нафтогаз є єдиною компанією, зобов’язаною надавати газ регіональним газопостачальним підприємствам на пільгових умовах. Відповідно, газ для продажу населенню газзбути купують виключно у Нафтогазу. Частину газу для населення, використану отримувачами пільг та субсидій, оплачує державний бюджет.

Чинний порядок проведення розрахунків по фінансуванню державою пільг та субсидій населенню (наказ Мінфіну від 04.01.2018 №1, який набрав чинності з 19 січня 2018 року) не передбачає механізмів перевірки достовірності інформації про фактичні обсяги використання субсидіантами та пільговиками природного газу, який виставляється газзбутами до відшкодування з боку держави. Це може призвести до перевитрат бюджетних коштів.

Прямі промислові споживачі

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників не змінилась та складає 2 803 млн грн.

З близько 380 промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, значну прострочену заборгованість мають 13 споживачів. З них найбільша сумарна заборгованість залишається у наступних підприємств: Одеський припортовий завод (1 518 млн грн), ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн), ПАТ Алчевський металургійний комбінат (186 млн грн) та ПАТ Енергомашспецсталь (174 млн грн).

Нафтогаз проводить дії щодо припинення постачання газу та стягнення заборгованості з боржників згідно з чинним законодавством. По усім підприємствам-боржникам отримані судові рішення про стягнення боргу, Нафтогаз очікує на виконання цих рішень.

Процес стягнення заборгованості ускладнено тим, що деякі з підприємств знаходяться на тимчасово непідконтрольній території або безпосередньо біля лінії зіткнення. В частині випадків не виконуються судові рішення. В деяких випадках неможливо здійснити фізичне відключення підприємства від газопостачання через блокування доступу фахівців до інфраструктури.

Назва підприємства Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2018 р., грн. Динаміка сумарної за- боргованості за минулий тиждень(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення) Поточна ситуація
ВСЬОГО 2 803 087 870    
1 Одеський припортовий завод ПАТ 1 517 727 273   згідно з постановою КМУ від 01.10.15 №758 Нафтогаз був зобов’язаний здійснити поставки природного газу
2 Лисичанський склозавод «Пролетарій» ПАТ 832 838 804 є рішення суду, постачання припинено
3 Алчевський металургійний комбінат ПАТ 186 184 085 АТО,претензійна робота,постачання припинено
4 Енергомашспецсталь ПАТ 173 590 114 АТО,претензійна робота,постачання припинено
5 Краматорський феросплавний завод ТОВ 28 473 365 є рішення суду, постачання припинено
6 Компанія «Вода Донбасу» КП 18 025 985     АТО,претензійна робота,постачання припинено
7 Великоанадольський вогнетривкий комбінат ПАТ 16 724 881   є рішення суду, постачання припинено
8 Подільські цукроварні ТОВ 11 109 324 є рішення суду, постачання припинено
9 ВІГ-Жашківський цукровий завод ТОВ 4 556 553   є рішення суду, постачання припинено
10 Любомирський вапняно-силікатний завод ПАТ 4 356 514 є рішення суду, постачання припинено
11 Азовелектросталь ПрАТ 4 241 422   є рішення суду, постачання припинено
12 Донецькміськтепломережа ККП 2 854 058 АТО,претензійна робота,постачання припинено
13 Іваньківський цукровий завод ДП 2 405 492 є рішення суду, постачання припинено


Детальна інформація щодо заборгованості підприємств ТКЕ та ТЕЦ за газ, використаний для виробництва теплової енергії (за посиланням)

Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»


Інші новини