Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), склала 67,8 млрд грн (зменшення на 1,2 млрд грн, або -1,7% за тиждень)

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 525 млн грн (1,4%), регіональні газозбутові підприємства – на 934 млн грн (3,4%). Підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) збільшили борг на 254 млн грн (6,6%)

За тиждень виробники тепла зменшили борг на 525 млн грн (1,4%), регіональні газозбутові підприємства – на 934 млн грн (3,4%). Підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) збільшили борг на 254 млн грн (6,6%).

Станом на 21 травня 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає близько 41,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 271 млн грн (0,7%).

Заборгованість регіональних газозбутових підприємств складає близько 26,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 934 млн грн (3,4%).

Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1,7 млн грн та складає близько 2,9 млрд грн.

Заборгованість КП ВО Київради «Київтеплоенерго» за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень збільшилась на 182 млн грн (5,4%). Сумарна заборгованість Київтеплоенерго складає близько 3,6 млрд грн.

Виробництво теплової енергії (ТКЕ та ТЕЦ)

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, складає близько 37 млрд грн, з них за 2019 р. — 14,6 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 525 млн грн (1,4%).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (7 млрд грн), Дніпропетровської (6,8 млрд грн), Харківської (4,4 млрд грн), Луганської (1,9 млрд грн), Одеської (1,7 млрд грн), Запорізької (1,3 млрд грн), Львівської (1,3 млрд грн) областей та м. Києва (3,7 млрд грн).

Найбільша прострочена заборгованість за використаний природний газ за 2019 р. в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Харківської (2 757 млн грн), Дніпропетровської (2 378 млн грн), Запорізької (1 006 млн грн), Донецької (769 млн грн), Львівської (760 млн грн) областей та м. Києва (1 654 млн грн).

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.18 №867, на Компанію покладено обов’язок постачати природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, в тому числі для виробництва електричної енергії такими виробниками, на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням.

Отже, відповідно до пункту 11 Положення, постачання Компанією природного газу (надання номінацій) виробнику теплової енергії здійснюється виключно у разі виконання останнім, як мінімум, двох умов: укладення з Компанією договору постачання природного газу відповідно до законодавства, а також забезпечення хоча б однієї з передбачених Положенням обов’язкових умов щодо розрахунків за використаний природний газ (ознайомитись з якими можна за посиланням).

Детальну інформацію щодо заборгованості по цій категорії підприємств дивіться у таблиці в кінці цього прес-релізу, а також у інфографіці, що додається.Виробництво електроенергії (ТЕЦ)

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників збільшилась на 254 млн грн (6,6%) та складає близько 4 080 млн грн.

З 30 підприємств ТЕЦ та 5 генеруючих компаній, яким НАК «Нафтогаз України» поставила природний газ для виробництва електроенергії, мають значну заборгованість 20 споживачів з Харківської, Київської, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької, Луганської, Львівської, Полтавської, Миколаївської, Одеської, Черкаської, Чернігівської, Вінницької, Сумської областей, АР Крим, м. Севастополя, м. Києва (дивіться інфографіку, що додається).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 553 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (480 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (349 млн грн), АТ Дніпровська теплоелектроцентраль (339 млн грн), Білоцерківська ТЕЦ (220 млн грн), ДП Зуївська експериментальна ТЕЦ (219 млн грн) та ПАТ Одеська ТЕЦ (202 млн грн). Загальна заборгованість цих восьми підприємств складає близько 91% від сумарної заборгованості.
Назва підприємства ТЕЦ Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2019 р., грн Динаміка сумарної заборгованості за минулий тиждень, грн(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення)
ВСЬОГО 4 080 268 074 1 400 121 819 254 343 520
1 Харківська ТЕЦ-5 ПрАТ 1 552 839 575 688 350 043 -25 474 681
2 Сєвєродонецька ТЕЦ ДП 479 935 717 222 156 348 -3 567 312
3 Кримтеплоелектроцентраль ПАТ 363 749 644    
4 Херсонська ТЕЦ АТ 349 418 439 82 831 706 -716 094
5 Дніпровська теплоелектроцентраль АТ 338 854 503   -598 420
6 Білоцерківська ТЕЦ ПРАТ 219 985 000 220 201 445 -18 448 090
7 Зуївська експериментальна ТЕЦ ДП 218 760 485    
8 Одеська ТЕЦ ПАТ 202 135 159 63 703 349 -592 069
9 Харківські теплові мережі КП 104 800 117 26 308 996 -1 449 486
10 Миколаївська ТЕЦ ПрАТ 82 171 914 39 953 605 -243 910
11 Західенерго ПАТ ДТЕК 36 765 867    
12 СГС Плюс ТОВ 34 082 683    
13 Вінницяміськтеплоенерго КП 24 886 648 8 210 326 -1 000
14 Теплоенергетик КП 22 960 852 13 059 079 -457 265
15 Брокенергія ТОВ 13 504 978 13 504 978 -63 229
16 Кременчуцька ТЕЦ ТОВ 10 967 295 10 967 295 -17 221 048
17 Львівтеплоенерго ЛМ КП 10 411 502 4 879 389 -211 207
18 Гарант Енерго М ПП 7 203 002    
19 Сумитеплоенерго ТОВ 5 124 404 5 124 404 5 124 404
20 Миколаївоблтеплоенерго ОКП 1 710 288 870 856  
21 Київтеплоенерго КП ВО Київради (КМДА)   318 262 925

Регіональні газопостачальні підприємства

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» регіональних газопостачальних підприємств за природний газ складає близько 26,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 934 млн грн (3,4%).

З регіональних газопостачальних підприємств, яким Нафтогаз постачає газ, найбільшу прострочену заборгованість мають 6 споживачів, а саме: ТОВ Київоблгаз Збут (2 580 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 512 млн грн), ТОВ Одесагаз-Постачання (2 426 млн грн), Дніпропетровськгаз Збут (2 383 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (2 289 млн грн) та ТОВ Львівгаз Збут (1 813 млн грн).

№ п/п Назва підприємства Сумарна заборгованість на 21.05.19, грн. Сумарна заборгованість на 14.05.19, грн. Динаміка за минулий тиждень, грн.
  ВСЬОГО: 26 755 916 161 27 689 471 303 -933 555 142
1 ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ ТОВ 501 958 405 542 277 853 -40 319 448
2 ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ ТОВ 407 805 908 431 272 624 -23 466 716
3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 2 383 359 751 2 464 770 571 -81 410 820
4 ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ ТОВ 461 342 252 489 773 882 -28 431 630
5 ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ ТОВ 999 427 854 1 031 624 067 -32 196 214
6 ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 070 106 017 1 097 881 135 -27 775 119
7 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 476 988 925 522 090 587 -45 101 663
8 КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ ТОВ 2 579 720 116 2 654 725 245 -75 005 129
9 ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 1 813 182 975 1 868 022 488 -54 839 512
10 МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ ТОВ 433 681 904 455 980 142 -22 298 238
11 РІВНЕГАЗ ЗБУТ ТОВ 175 640 675 195 048 065 -19 407 390
12 СУМИГАЗ ЗБУТ ТОВ 456 273 669 477 817 280 -21 543 611
13 ХАРКІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 2 512 016 162 2 566 378 748 -54 362 586
14 ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ ТОВ 486 089 870 507 983 846 -21 893 976
15 ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ ТОВ 522 509 179 548 451 793 -25 942 614
16 ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ ТОВ 528 137 906 545 610 256 -17 472 350
РАЗОМ по РГК 15 808 241 565 16 399 708 581 -591 467 016
17 АЗОВГАЗ ТОВ 311 634 911 321 937 471 -10 302 560
18 Газ Мелітополя ДП 126 270 239 134 801 655 -8 531 416
19 Газовик ТОВ 44 650 066 44 650 066  
20 Газопостачальна компанія Нафтогаз України ТОВ 213 631 816 238 836 524 -25 204 708
21 ГАЗПОСТАЧ ДП 409 692 582 421 380 970 -11 688 387
22 Газпостачсервіс ТОВ 7 559 892 7 741 513 -181 621
23 Донецькоблгаз ПАТ 2 289 484 802 2 310 714 911 -21 230 109
24 КиївГазЕнерджи ДП 329 459 547 350 783 448 -21 323 901
25 Кременецьке УПРГ ДП 28 213 392 30 217 101 -2 003 708
26 КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ 410 694 917 422 880 311 -12 185 394
27 Лубнигаз ТД ТОВ 275 430 705 280 335 182 -4 904 477
28 Луганськгаз ПАТ 1 530 353 213 1 599 608 796 -69 255 582
29 Монтажник ДП 6 614 169 6 774 936 -160 767
30 ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ ТОВ 2 425 654 314 2 475 115 846 -49 461 532
31 ПОЛІССЯГАЗ ТОВ 49 860 446 51 479 600 -1 619 154
32 ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ ТОВ 963 517 450 991 879 697 -28 362 247
33 ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ТОВ 510 039 705 538 482 748 -28 443 044
34 УМАНЬГАЗ ЗБУТ ТОВ 83 487 060 89 804 878 -6 317 818
35 ХЕРСОНРЕГІОНГАЗ ТОВ 479 926 141 502 417 307 -22 491 166
36 Центргаз ДП 5 628 165 7 877 096 -2 248 932
37 ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ ТОВ 340 954 781 356 755 582 -15 800 802
38 ШЕПЕТІВКАГАЗ ДП 104 916 284 105 287 085 -370 801
  РАЗОМ по іншим 10 947 674 596 11 289 762 722 -342 088 126

Поточний порядок постачання газу для потреб населення визначає, що Нафтогаз є єдиною компанією, зобов’язаною надавати газ регіональним газопостачальним підприємствам на пільгових умовах. Відповідно, газ для продажу населенню газзбути купують виключно у Нафтогазу. Частину газу для населення, використану отримувачами пільг та субсидій, оплачує державний бюджет.

Чинний порядок проведення розрахунків по фінансуванню державою пільг та субсидій населенню (наказ Мінфіну від 04.01.2018 №1, який набрав чинності з 19 січня 2018 року) не передбачає механізмів перевірки достовірності інформації про фактичні обсяги використання субсидіантами та пільговиками природного газу, який виставляється газзбутами до відшкодування з боку держави. Це може призвести до перевитрат бюджетних коштів.

Прямі промислові споживачі

В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників зменшилась на 1,7 млн грн та складає близько 2 872 млн грн.

З близько 380 промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, значну прострочену заборгованість мають 15 споживачів. З них найбільша сумарна заборгованість залишається у наступних підприємств: Одеський припортовий завод (1 518 млн грн), ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн), ПАТ Енергомашспецсталь (248 млн грн) та ПАТ Алчевський металургійний комбінат (186 млн грн).

Нафтогаз проводить дії щодо припинення постачання газу та стягнення заборгованості з боржників згідно з чинним законодавством. По підприємствам-боржникам отримані судові рішення про стягнення боргу, Нафтогаз очікує на виконання цих рішень. З ДВ ТОВ Нафтогазовидобувна компанія та ЛТД ТОВ Теплокомуненерго Маяк проводиться робота зі стягнення заборгованості.

Процес стягнення заборгованості ускладнено тим, що деякі з підприємств знаходяться на тимчасово непідконтрольній території або безпосередньо біля лінії зіткнення. В частині випадків не виконуються судові рішення. В деяких випадках неможливо здійснити фізичне відключення підприємства від газопостачання через блокування доступу фахівців до інфраструктури.

Назва підприємства Сумарна заборго-ваність, грн Заборго-ваність за 2019 р., грн. Динаміка сумарної за- боргованості за минулий тиждень(менше 0 – зменшення; більше 0 – збільшення) Поточна ситуація
ВСЬОГО 2 872 341 654 2 569 043 -1 656 136
1 Одеський припортовий завод ПАТ 1 517 727 273     згідно з постановою КМУ від 01.10.15 №758 Нафтогаз був зобов’язаний здійснити поставки природного газу
2 Лисичанський склозавод «Пролетарій» ПАТ 832 838 804     є рішення суду, постачання припинено
3 Енергомашспецсталь ПАТ 247 726 864     АТО,претензійна робота,постачання припинено
4 Алчевський металургійний комбінат ПАТ 186 168 644     АТО,претензійна робота,постачання припинено
5 Великоанадольський вогнетривкий комбінат ПАТ 18 110 764     є рішення суду, постачання припинено
6 Компанія «Вода Донбасу» КП 18 025 985     АТО,претензійна робота,постачання припинено
7 Краматорський феросплавний завод ТОВ 16 647 822   -2 774 637 є рішення суду, постачання припинено
8 Подільські цукроварні ТОВ 11 109 324     є рішення суду, постачання припинено
9 Донецькміськтепломережа ККП 5 857 150     АТО,претензійна робота,постачання припинено
10 ВІГ-Жашківський цукровий завод ТОВ 4 556 553     є рішення суду, постачання припинено
11 Любомирський вапняно-силікатний завод ПАТ 4 356 514     є рішення суду, постачання припинено
12 Азовелектросталь ПрАТ 4 241 422     є рішення суду, постачання припинено
13 Іваньківський цукровий завод ДП 2 405 492     є рішення суду, постачання припинено
14 Нафтогазовидобувна компанія ДВ ТОВ 1 450 542 1 450 542   проводиться робота зі стягнення заборгованості
15 Теплокомуненерго Маяк ЛТД ТОВ 1 118 501 1 118 501 1 118 501 проводиться робота зі стягнення заборгованості


Детальна інформація щодо заборгованості найбільш енергоємних підприємств ТКЕ та ТЕЦ за газ, використаний для виробництва теплової енергії (за посиланням)

Департамент з комунікацій
НАК «Нафтогаз України»
Інші новини