Загальні збори акціонерів Укрнафти переобрали наглядову раду та взяли до відома результати роботи менеджменту

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку Укрнафти за 2015–2016 роки акціонери прийняли рішення дивіденди за цей період не нараховувати

Вчора відбулись загальні збори акціонерів ПАТ «Укрнафта».

На загальних зборах товариства було прийнято наступні рішення:

1. Загальні збори акціонерів переобрали наглядову раду товариства. До складу нової наглядової ради увійшли: Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Сергій Коновець, Ярослав Теклюк, Поліна Загнітко та Костянтин Пожидаєв – від НАК «Нафтогаз України»; Володимир Ємцев, Максим Юхименко, Владислав Лазоренко, Уріел Цві Лейбер, Марія Пітта – від міноритарних акціонерів. Строк повноважень членів наглядової ради – до наступних річних зборів. Головою наглядової ради переобрано Андрія Коболєва.

2. Загальні збори акціонерів припинили повноваження попереднього складу ревізійної комісії та обрали нову комісію у складі: Олена Коротчук – Голова, члени - Андрій Тахтай, Едуард Шевченко, Ольга Андріяшина, Денис Повольнов.

3. Акціонери взяли до відома результати роботи правління товариства за 2015–2016 роки у зв’язку з неможливістю здійснення повноцінної перевірки фінансово-господарської діяльності Укрнафти ревізійною комісією через відсутність кворуму. Після переобрання ревізійної комісії Нафтогаз має намір направити вимогу про проведення нею спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Укрнафти за 2015-2016 роки, після чого ініціювати скликання загальних зборів акціонерів з внесенням до порядку денного питання оцінки роботи правління товариства в цей період.

4. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку Укрнафти за 2015–2016 роки акціонери прийняли рішення дивіденди за цей період не нараховувати.

Нафтогазу належить 50%+1 акція Укрнафти. Останні загальні збори акціонерів товариства відбулись 22 липня 2015 року.


Департамент з корпоративних комунікацій
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»Інші новини