Звернення III з'їзду Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України

з приводу запланованого в проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" (реєстраційний № 8000) подальшого зростання платежів до бюджету по підприємствах нафтогазової галузі

В найближчий час у Верховній Раді України передбачається повторний розгляд у другому читанні проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" реєстраційний № 8000. У зазначеному проекті Закону зокрема передбачено зростання платежів до бюджету для нафтогазовидобувних підприємств на суму понад 2 млрд.гривень. Так, у порівнянні з поточним роком передбачено збільшення рентних платежів за нафту та газовий конденсат на суму понад 1,7 млрд. грн., збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету, - на 268 млн.грн. та плати за користування надрами - на 35 млн.гривень.

Слід врахувати, що розмір ставок рентних платежів за газ, нафту та газовий конденсат, які щороку встановлюються законом про Державний бюджет, постійно зростає. Так на сьогоднішній день, розмір ставки рентної плати за нафту в 32 рази перевищує ставку, яка діяла в 2001 році, а ставка рентної плати за газовий конденсат в 5,3 рази більша за ту, яка діяла в 2004 році.

Делегати III з'їзду та трудові колективи нафтовиків і газовиків, які нараховують біля ста двадцяти тисяч працівників, глибоко занепокоєні з приводу можливого подальшого зростання у наступному році платежів до бюджету по нафтогазовидобувних підприємствах України, що в свою чергу призведе до погіршення фінансового стану підприємств нафтогазового комплексу в цілому та її працівників зокрема.

Протягом останніх чотирьох років трудовим колективам вперше починаючи із 70-х років вдалося зупинити падіння обсягів видобутку вуглеводнів. Наслідком же прийняття бюджету 2006 року із запланованими на сьогодні ставками платежів та зборів до бюджету для нафтогазовидобувних підприємств стане зменшення запланованих капіталовкладень в геологорозвідку, буріння, оновлення і модернізацію основних фондів та неминуче зменшення обсягів видобутку вуглеводнів і можливе скорочення робочих місць.

Вже на сьогодні, враховуючи державне регулювання цін на природний газ для населення та бюджетної сфери та значне податкове навантаження на


нафтогазовидобувні підприємства, не має можливості обновити обладнання і спецтехніку, яка відпрацювала більше 20-30 років, підвищити заробітну плату працівникам, що передбачено Колективними договорами на поточний рік та вирішити інші соціальні питання. А бюджет наступного року з черговим зростанням розміру рентної плати, плати за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету, не стане бюджетом розвитку для нафтогазовидобувної галузі.

Подальше зростання податкового навантаження в умовах державного регулювання цін на природний газ неминуче призведе до катастрофічних наслідків для нафтогазовидобувних підприємств України.

На сьогодні наявні розвідані запаси вуглеводнів в Україні не можуть забезпечити стабілізацію і тим більше зростання обсягів видобутку нафти та газу. У зв'язку з цим постає вкрай важливе завдання щодо нарощування обсягів геологорозвідувальних робіт і приросту розвіданих запасів вуглеводнів в Україні.

Разом з тим, нафтогазовидобувний комплекс через систему державного регулювання цін та значне податкове навантаження знаходитися у важкому фінансовому стані, зазнає постійного дефіциту коштів для забезпечення приросту обсягів видобутку нафти та газу і тому потребує зваженого підходу щодо оподаткування ресурсними платежами.

Прийняття пропозицій Міністерства фінансів України щодо збільшення податкового тиску на підприємства НАК "Нафтогаз України" призведе до банкрутства підприємств нафтогазової галузі або дефолту.

Тенденція постійного зростання розміру ставок рентної плати лише на перший погляд сприяє поповненню бюджету. Насправді ж вона може стати причиною зупинення розвитку українського нафтогазовидобування. Адже обсяг фінансових ресурсів, які спрямовуються на розвідку та розробку нових родовищ також значно обмежиться. Видобування газу на території України вже стало нерентабельним, що в свою чергу призведе до зниження обсягу податкових надходжень від цієї галузі в цілому.

Нафтовики і газовики, в силу специфіки галузі, не можуть зупинити безперервний технологічний процес видобутку вуглеводнів та відстоювати інтереси галузі під стінами Парламенту та Уряду. Але наш громадянський обов'язок, активна життєва позиція та турбота про майбутнє наших сімей зобов'язують звернути Вашу увагу на вищезазначені негативні тенденції, які неминуче призведуть до непередбачуваних для галузі наслідків.

За дорученням делегатів III з'їзду Профспілки
працівників нафтової і газової промисловості України


Голова Всеукраїнської Профспілки
працівників нафтогазпрому України О.Г.Попел

АРХІВ

Інші новини