Засідання Науково-технічної ради


Засідання Науково-технічної ради Компанії з розгляду технологій відновлювальної енергетики та питань стандартизаці, 31 жовтня 2019 року


31 жовтня 2019 року в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” відбулось засідання Науково-технічної ради, на якому було заслухано представників вітчизняних підприємств та науковців міжнародного рівня щодо питань стандартизації, та перспектив застосування відновлювальних джерел енергії, зокрема водневої енергетики.

В рамках засідання було заслухано:

- презентацією Михайла Левицького, генерального директора ТОВ “Технічні та управлінські послуги” про запровадження у навчальних закладах освітньо-професійної програми “Системи менеджменту у виробництві”;
- презентацією Казарінової Олени, директора з комунікацій «Федерації роботодавців нафтогазової галузі» (ВГО «ФРНГ») щодо стандартизації та формування відкритої та прозорої системи управління та виробничої діяльності Групи Нафтогаз;
- доповідь Юрія Солоніна, директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, на тему: “Розвиток досліджень по водневій енергетиці в світі та Україні. Отримання, зберігання та використання водню”.
- доповідь д.ф.-м.н., професора Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Олександра Васильєва, наукового керівника Лабораторії керамічних паливних комірок Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, про Досягнення водневої енергетики та паливно-комірчаних технологій, інтеграція України до європейських програм розвитку відновлюваних джерел енергії;
- презентацію Володимира Шенцова, research associate in Safety Engineering in Belfast School of Architecture & the Built Environment at Ulster University (науковий співробітник з техніки безпеки Школи архітектури та розбудованого середовища, Університет Белфасту, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) “ Вступ до безпеки використання водню, e–лабораторія(on-line) та освіта”;
- доповідь Олександра Щербатюка, заступника генерального директора ДП “ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ УКРАЇНИ” “ Воднева енергетика – виклики та можливості розвитку бізнесу Групи Нафтогаз ”.У обговоренні доповідей водневої тематики виступив академік НАН України, д.т.н., професор І.М.Карп.
На його думку, становлення водневої енергетики і тим більше водневої економіки пов’язане з певними проблемами. Водень не є первинним джерелом енергії. Водень можна вважати енергоносієм, по аналогією з електричною енергію. На виробництво водню витрачається більше енергії, ніж можна отримати при його використанні. Транспортування водню по звичайних стальних трубах викликає їх корозію та охрупчення, потребує спеціальних матеріалів для трубопроводів, а також спеціальних компресорів, сенсорів, запірної арматури тощо. Транспортування у стиснутому стані невигідне. Зрідження водню потребує до 40% затрат енергії, що у ньому міститься. Вартість кріогенної ємності для зрідженого водню дорівнює вартості бюджетного автомобіля. Водень має широкі межі вибуховості, велику швидкість розповсюдження факелу і його використання потребує спеціальних заходів безпеки.

Також, д.т.н., член-кореспондент НАН України, професор С. Кудря, директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України, завідуючий кафедрою відновлюваних джерел майбутнього НTУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» розповів про стрімкий розвиток галузі відновлюваної енергетики (вітрової, сонячної тощо), у зв’язку з чим вже існує проблема балансування національної енергетичної системи. Цю проблему можна вирішити виробництвом водню з надлишкової електроенергії через вставлення електролізних заводів на великих вітро- та фотостанціях. Прогнозовано вітрова та сонячна енергетика будуть давати в 10 разів більше електроенергії, ніж споживає зараз Україна і за рахунок цієї енергії можна виробити 300-400 мільярдів кубів водню, при цьому інтегрована вартість електроенергії ВДЕ буде знижуватись.За результатами проведення НТР були окреслені як стратегічно важливі запропоновані напрямки розвитку енергетичної галузі в середньо- та довгостроковій перспективі, а також прийняті відповідні рішення щодо визнання їх оптимальності.

Засідання Науково-технічної ради Компанії з розгляду інноваційних технологій, 16 липня 2019 року

16 липня 2019 року в Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” відбулось засідання Науково-технічної ради, на якому було заслухано представників вітчизняних підприємств щодо інноваційних технологій, які можуть бути застосовані у виробничій діяльності підприємств Групи Нафтогаз.В рамках засідання було розглянуто:

- презентацією ТОВ “МОДІФІК” щодо розробки і впровадження революційних ноу-хау для сервісу (ремонту) промислового обладнання і створення нових змащувальних композицій, з метою збільшення терміну служби, надійної і безпечної експлуатації промислового і унікального обладнання, а також автотранспорту та спецтехніки Замовника, зменшення експлуатаційних витрат, скорочення показника планових (позапланових) простоїв, а також мінімізація ризиків від “аварійних зупинок” (детальніше за цим посиланням);

- презентацію ПрАТ “Енергооблік” про власне виробництво сучасних вимірювальних приладів, систем та обладнання, призначених для транспортування та комерційного і технологічного обліку природного газу, теплової енергії та води;

- презентацію ДП “ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ” “Морські вітропарки як метод реалізації стратегії “Доступна енергія для України” щодо напрямку генерації електричної енергії з відновлювальних джерел на шельфі Чорного моря та оглядом перспектив будівництва морських вітропарків з метою подальшої підготовки техніко-економічного обґрунтування для залучення інвесторів для розробки пілотного проекту будівництва та експлуатації морської вітроелектростанції на шельфі Чорного моря в територіальних водах України;

- доповідь АТ “Укргазвидобування” “Про стан реалізації Інвестиційного проекту “Технічне переоснащення системи моніторингу роботи свердловин АТ “Укргазвидобування”. Роботи під ключ”.

За результатами проведення НТР були окреслені перспективними запропоновані напрямки розвитку та інноваційні технології, а також прийняті відповідні рішення щодо визнання їх оптимальності.

* * *
Засідання Науково-технічної ради 23 квітня 2019 року за участі міжнародних експертів

* * *
Засідання Науково-технічної ради 14 лютого 2019 року

* * *
22 січня 2019 року

У Групі Нафтогаз схвалено Комплексний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2019 рік!

У зв’язку з новими викликами розвитку науково-технічної діяльності, які визначені у Політиці Компанії у сфері науково-технічного розвитку, що вимагають системного підходу до процедур формування та виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт підприємств Групи Нафтогаз, впровадження результатів у виробничу діяльність підприємств, визначення показників ефективності їх впровадження, а також забезпечення відповідного моніторингу було затверджено Регламент формування та організації виконання Комплексного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз.

22 січня 2019 року в Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» відбулось перше засідання Науково-технічної ради у 2019 році. За результатами проведення НТР було вирішено:

1) Схвалити Комплексний план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз на 2019 рік та рекомендувати затвердити його у встановленому порядку.

2) Рекомендувати Підприємствам Групи Нафтогаз включати в установленому порядку розроблення національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, до Комплексного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Групи Нафтогаз на 2019 рік.

3) З метою налагодження єдиного системного підходу у питаннях формування технічної політики і стандартизації та координації управління науково-технічним прогресом у Групі Нафтогаз, а також полегшення проходження процедури залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій схвалено Перелік нормативних документів, які заплановано ввести, як обов’язкові до впровадження на підприємствах Групи Нафтогаз.


* * * * *
Засідання Науково-технічної ради, 2018 рік

* * * * *
Засідання Науково-технічної ради, 2017 рік