Розпорядження від 10 червня 2020 р. № 655-р


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 10 червня 2020 р. № 655-р
Київ

Питання річних загальних зборів акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”


Відповідно до Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності” та Статуту акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”:

1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — НАК “Нафтогаз України”) за 2019 рік, який включає окрему фінансову звітність зазначеного товариства.

2. Визнати роботу наглядової ради та правління НАК “Нафтогаз України” у 2019 році задовільною.

3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку НАК “Нафтогаз України” за 2019 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

95 відсотків чистого прибутку в розмірі 48 125 300,45 тис. гривень — на виплату дивідендів, з яких 3 800 000 тис. гривень — до спеціального фонду державного бюджету;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 2 532 910,55 тис. гривень — до резервного капіталу.

4. Виплату дивідендів провести НАК “Нафтогаз України” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 328 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 37, ст. 1210) не пізніше 30 червня 2020 року.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ