Постанова від 13 грудня 2017 р. № 957


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2017 р. № 957

Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 25ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2017 р. № 957

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У підпункті 3 пункту 10 Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 115), слова “і не може бути членом наглядової ради чи виконавчого органу більш як трьох інших компаній” виключити.

2. Пункт 9 Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі питання управління державним унітарним підприємством та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686), виключити.

3. Пункт 13 Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 687), виключити.