Розпорядження від 26 квітня 2017 р. № 282-р


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 26 квітня 2017 р. № 282-р
Київ
Питання річних загальних зборів публічного
акціонерного товариства “Національна
акціонерна компанія “Нафтогаз України”


Відповідно до Законів України “Про акціонерні товариства” та “Про управління об’єктами державної власності”, Статуту публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”:
1. Затвердити:
річний звіт публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” за 2016 рік, який включає окрему фінансову звітність зазначеного товариства разом з висновком незалежного аудитора приватного акціонерного товариства “Делойт енд Туш ЮСК”;
річний звіт наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” за 2016 рік;
звіт правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, який включає звіт про виконання фінансового плану зазначеного товариства за 2016 рік.
2. Визнати роботу наглядової ради та правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” в 2016 році умовно задовільною.
3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” за 2016 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
50 відсотків чистого прибутку у розмірі 13 264 494,5 тис. гривень — на виплату дивідендів;
5 відсотків чистого прибутку у розмірі 1 326 449,45 тис. гривень — до резервного капіталу;
45 відсотків чистого прибутку у розмірі 11 938 045,05 тис. гривень —на розвиток.
Виплату дивідендів провести згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 червня 2017 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН