Постанова від 19 липня 2017 р. № 526


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 липня 2017 р. № 526
Київ

Про затвердження очікуваних показників
роботи наглядової ради публічного акціонерного
товариства “Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”


Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити очікувані показники роботи наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАНДодаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2017 р. № 526ОЧІКУВАНІ ПОКАЗНИКИ
роботи наглядової ради публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”


1. Ці очікувані показники визначають передбачений акціонером ПАТ “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — Компанія) результат роботи наглядової ради Компанії, який вона повинна досягнути у встановлені строки, діючи в межах повноважень та завдань наглядової ради, визначених Статутом публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 115), та основними засадами здійснення державної власності щодо публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 351 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 45, ст. 1393).

2. Очікуваними показниками роботи наглядової ради Компанії є забезпечення:

1) вчасного розроблення та подання Компанією на затвердження загальним зборам фінансового плану Компанії на 2018 рік, що міститиме положення про діяльність Компанії, її капітальні та операційні витрати, структуру капіталу позикових коштів та рекомендації щодо виплати дивідендів;

2) реалізації стратегії Компанії в межах повноважень наглядової ради — після затвердження зазначеної стратегії;

3) виконання плану дій щодо корпоративного управління Компанії, здійснення яких покладено на Компанію, — IV квартал 2018 р.;

4) ефективного корпоративного управління та звітності Компанії та юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Компанія (далі — група Компанії), зокрема шляхом забезпечення:

своєчасного звітування щодо результатів ефективності роботи наглядової ради — у строки, визначені для проведення загальних зборів Компанії;

ефективного функціонування комітетів наглядової ради, зокрема комітету з питань аудиту, комітету з призначень та винагород, комітету з питань етики та інших комітетів, утворених наглядовою радою в установленому порядку для належного корпоративного управління групи Компанії;

проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних керівних посад групи Компанії в межах повноважень наглядової ради;

5) розроблення та впровадження системи внутрішнього контролю групи Компанії, передбаченої планом дій щодо корпоративного управління Компанії, зокрема шляхом забезпечення:

розроблення системи фінансового контролю групи Компанії — III квартал 2017 р.;

впровадження системи фінансового контролю групи Компанії —IV квартал 2017 р.;

розроблення системи планування, підвищення ефективності роботи, закупівель та розподіл повноважень у рамках групи Компанії —IV квартал 2017 р.;

впровадження системи планування, підвищення ефективності роботи, закупівель та розподіл повноважень у рамках групи Компанії —II квартал 2018 р.;

проведення аудиту для отримання висновку незалежного експерта, призначеного відповідно до вимог, встановлених загальними зборами Компанії, про стан системи внутрішнього контролю групи Компанії —IV квартал 2018 р.;

6) реалізації в межах повноважень очікуваних результатів діяльності Компанії в строки, встановлені в основних засадах здійснення державної власності щодо публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, та належного виконання Компанією рішень, прийнятих загальними зборами.

Взяти до відома, що наглядовою радою Компанії у II кварталі 2017 р. забезпечено розроблення та подання на затвердження загальним зборам стратегії Компанії.

3. Доповнення до цих очікуваних показників можуть бути внесені, зокрема, з урахуванням стратегії Компанії, фінансового плану Компанії, змін, внесених до законодавства, після консультацій з наглядовою радою Компанії.

4. Наглядова рада Компанії звітує про виконання цих очікуваних показників шляхом подання на затвердження річних загальних зборів Компанії відповідного звіту.

Акціонер має право в будь-який час отримувати інформацію про поточний стан виконання цих очікуваних показників.

5. Ці очікувані показники підлягають обов’язковому перегляду під час обрання наглядової ради Компанії на новий строк.

У разі внесення змін до законодавства, зокрема прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава”, ці очікувані показники підлягають невідкладному перегляду.