Засідання Науково-технічної ради 14 лютого 2019 року


На засіданні Науково-технічної ради 14 лютого 2019 року у приміщенні Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» окрім запланованих порядком денним питань було також розглянуто позапланові питання у частині визначення технічної доцільності інвестиційних проектів «Будівництво фотогальванічної електростанції «Чуднів», розробленого ДП «Нафтогаз-Енергосервіс» та «Забурювання бічних стовбурів», розробленого АТ «Укргазвидобування» За результатами проведення НТР було вирішено визнати технічну доцільність зазначених інвестиційних проектів.

Угодою про науково-технічну співпрацю, укладеною між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та Instytut Nafty i Gazu-Panstwowy Istytut Badawczy («Інститут нафти та газу» - державний дослідницький інститут, м. Краків), передбачена співпраця у формах спільних зустрічей із залученням провідних міжнародних та вітчизняних спеціалістів для обговорення актуальних питань розвитку нафтогазової галузі.
Висококваліфіковані та досвідчені фахівці Інституту Петр Сух, д.т.н. професор – заступник директора інституту, Кшиштоф Регуцки – радник, Гжегож Лесняк – начальник Відділу геології і геохімії та Петр Каша – начальник Відділу гідророзриву пласта, зробили презентацію з питань застосування інноваційних підходів та новітніх наукомістких технологій для розвитку нафтогазового комплексу, використання потужного наукового потенціалу та розвиненої експериментально-методичної бази інституту. У рамках обговорення взяли участь не тільки члени НТР, але і запрошені фахівці видобувних підприємств, які працюють на ринку України. З метою більш глибшого вивчення досвіду застосування технологій для неконвенційних родовищ вуглеводнів, використання програмних продуктів для побудови моделей родовищ та проведення аналізу керну було запрошено фахівців Компанії відвідати Інститут нафти та газу-державний дослідницький інститут, м. Краків.

Детальніше з презентацією Інституту нафти та газу - державним дослідницьким інститутом можна ознайомитися за посиланням.