Офіційні документи

Докумкнти

Чинний Статут Компанії

Статут Компанії в редакції 2019 року

Статут Компанії в редакції 2016 року

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій

Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій

Політика власності Компанії

Положення про правління Компанії

Положення про Наглядову раду Компанії

Положення про представництво Компанії у ФРН

Положення про представництво Компанії у Бельгії

Положення про філію Компанії у Єгипті

Положення про філію Компанії у Туркменістані

Положення про Філію «Центр метрології та газорозподільних систем»

Положення про Філію «Нафтогазобслуговування»

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Накази Міністерства енергетики та вугільної промисловості України


* * * * *

Інформація про дистанційні Загальні збори акціонерів

* * * * *


Положення про Загальні збори компанії не затверджувалося у зв’язку з тим, що у компанії як акціонерного товариства з одним акціонером загальні збори акціонерів не скликаються та не проводяться.
Принципи (кодекс) корпоративного управління компанії не затверджувався.
Висновки ревізійної комісії компанії за 2014 рік не затверджувалися.
Загальні збори акціонерів компанії як акціонерного товариства з одним акціонером не скликаються та не проводяться, в т.ч. не надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів та про зміни в порядку денному загальних зборів.
У випадку, якщо згідно з рішенням про приватне розміщення акцій до переліку осіб, які є учасниками такого розміщення, внесено виключно єдиного акціонера товариства, проспект емісії акцій не містить відомостей про строк та порядок реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії.
Загальними зборами акціонерів рішення про припинення компанії не приймалося.
Акції компанії існують в бездокументарній формі.
Компанія не є емітентом іпотечних облігацій.


* * * * *
Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Компанії

Порядок відбору суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності НАК «Нафтогаз України»

Закон України «Про ринок природного газу»

Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.15 №2496

Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про акціонерні товариства»

Закон України «Про здійснення державних закупівель»

Закон України «Про нафту і газ»