Розпорядження від 25 квітня 2018 р. № 384-р


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 квітня 2018 р. № 384-р

Київ

Питання річних загальних зборів публічного акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”


Відповідно до Законів України “Про акціонерні товариства” та “Про управління об’єктами державної власності”, Статуту публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”:

1. Затвердити:

річний звіт публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” за 2017 рік, який включає окрему фінансову звітність зазначеного товариства разом з висновком незалежного аудитора приватного акціонерного товариства “Делойт енд Туш ЮСК”;

звіт наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” за 2017 рік;

звіт правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році, який включає звіт про виконання фінансового плану зазначеного товариства за 2017 рік.

2. Визнати роботу наглядової ради та правління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” у 2017 році задовільною.

3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” за 2017 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:

30 відсотків чистого прибутку в розмірі 11 799 045,6 тис. гривень — на виплату дивідендів до державного бюджету;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 1 966 507,6 тис. гривень — до резервного капіталу;

20 відсотків чистого прибутку в розмірі 7 866 030,4 тис. гривень — на розвиток;

45 відсотків чистого прибутку в розмірі 17 698 568,4 тис. гривень — залишити нерозподіленими до прийняття окремого рішення Кабінету Міністрів України до 14 серпня 2018 року.

Виплату дивідендів провести згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 червня 2018 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН