Постанова від 22 вересня 2016 р. № 675


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 2016 р. № 675
Київ
Деякі питання управління публічним
акціонерним товариством “Національна
акціонерна компанія “Нафтогаз України”
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що управління 100 відсотками акцій держави публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” здійснює Кабінет Міністрів України.
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі передати у десятиденний строк з дня набрання чинності цією постановою 100 відсотків акцій публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” в управління Кабінету Міністрів України.
3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2015 р. № 1002 “Деякі питання вдосконалення корпоративного управління публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2015 p., № 98, ст. 3365) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. № 675

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 грудня 2015 р. № 1002


      1. Пункт 1 виключити.
      2. У пункті 3:
1) в абзаці другому слово “Компанії” замінити словами “публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі — Компанія)”;
2) в абзаці четвертому слова “Міністерством економічного розвитку і торгівлі як” виключити;
3) в абзаці шостому слова “Міністерство економічного розвитку і торгівлі” в усіх відмінках замінити словами “Кабінет Міністрів України” у відповідному відмінку, а слова “, другий — з Кабінетом Міністрів України” виключити.