Постанова від 10 листопада 2017 р. № 871


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 листопада 2017 р. № 871
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів УкраїниКабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Інд. 25


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2017 р. № 871ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України


1. У пункті 13 Положення про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 1044 “Питання публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 115), слова “комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, утвореного” виключити.

2. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686) пунктом 21 такого змісту:

“21. Установити, що затверджений цією постановою Порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, не застосовується до 30 квітня 2018 р. до конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

Пропозиції щодо кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” формує відповідно до Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 232 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 31, ст. 938), Міністерство економічного розвитку і торгівлі та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.”.

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 687) доповнити абзацами такого змісту:

“Порядок визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше

50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджений цією постановою, не застосовується до 30 квітня 2018 р. до визначення кандидатур представників держави, які призначаються до наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.
Пропозиції щодо кандидатур представників держави, які призначаються до наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, формує відповідно до Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 232 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 31, ст. 938), Міністерство економічного розвитку і торгівлі та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.”.